Filtr
IMG_4548

Moderní řízení vysokoprodukčního stáda dojnic

Na farmě v Hodkovicích zemědělského podniku Agro Jesenice se sešli zájemci o řízení stáda dojnic pomocí počítačového softwaru. Pořádající firmy přivezly izraelské odborníky, kteří pomocí dat získaných právě v hodkovickém chovu dojnic představili možnosti využití softwaru pro management stáda v oblasti mléčné užitkovosti, plodnosti a krmení.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aktuální články

5dojirna

Našli recept na zvýšení produkce mléka

Také řešíte ekonomiku výroby mléka? V chovatelské praxi často zaváděná dílčí opatření, která by nastartovala výrobu, přinášejí jen dočasný efekt. Z tohoto konstatování vycházeli i chovatelé středočeského podniku Agro Podlesí, kteří kvůli svému záměru přistoupili k restrukturalizaci výroby. Během dvou let ve zmiňovaném zemědělském podniku, který je dceřinou společností ZD...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

bohdal2

Pokles živočišné výroby poznamenal zemědělství i venkov

V posledních desetiletích se výrazně snížila zemědělská produkce a rozměr zemědělství, především živočišné výroby. Poklesl národohospodářský význam odvětví měřený jeho podílem na HDP a zaměstnanosti. Zemědělství přitom bylo a nadále zůstává přirozeným zaměstnavatelem venkovského obyvatelstva a většina zemědělců v ČR dosud žije ve venkovských obcích. Zejména menší obce v oblastech...

Kategorie: Ostatní

Obr_3

Stacionární krmné linky pro chovy dojnic

Když jsme v roce 2008 poprvé viděli na výstavě Eurotier automatizované stacionární krmné linky, brali jsme to jako možnou alternativu pro rekonstrukce malých stájí, kde dispozičně nevychází klasický krmný stůl s možným průjezdem pro míchací krmný vůz. Postupně se však tyto systémy začínají uplatňovat i na farmách, kde jsou míchací...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

barbaria 2

Jindřichohradecká kachna stále žije

Barbarie, neboli užitkové hybridní kombinace pižmové kachny se k nám začaly dovážet z Francie již bezmála před osmdesáti roky. S intenzivním chovem tzv. husokachny se ale prakticky začalo až v devadesátých letech minulého století, kdy společnost JH Barbaria se sídlem v Jindřichově Hradci pravidelně importovala bíle zbarvené rodičovské kombinace R51...

Kategorie: Drůbež

redka

Kralovická výstava drží tradici i vynikající úroveň

Areál akciové společnosti Kralovická zemědělská na Hadačce se ve čtvrtek opět stal dějištěm tradiční zemědělské výstavy. Stejně jako v předchozích letech se v jejím rámci odehrála jak prezentace polních plodin, tak přehlídka hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Zatímco předvedení plemen koní, skotu a prasat (včetně hybridních linií) proběhlo po čtrnácté...

Kategorie: Výstava

Housed dairy cows on silage. Photo O'Gorman Photography.

Aerobní stabilita siláží

Jedním z přednášejících na 16. mezinárodním sympoziu Konzervace objemných krmiv, který se konal na počátku června v Brně, byl Limin Kung z Dairy Nutrition & Silage Fermentation Laboratory University of Delaware v Newarku, a jeho přednáška se týkala toho, jak dosáhnout aerobní stability siláží.

Kategorie: Výživa zvířat