Filtr

Zlatá medaile Animal Tech 2017

V rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu Animal Tech 2017 a Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky vyhlásila a. s. Veletrhy Brno soutěž Zlatá medaile Animal Tech 2017.

Kategorie: Výstava

Aktuální články

Šlechtění hus má u nás tradici

V České republice se husy začaly intenzivně šlechtit v sedmdesátých letech minulého století. Šlechtitelský chov založený v roce 1971 v Nových Hradech patřil podniku Rybníkářství Hluboká, a. s. Po privatizačních změnách v roce 1994 se pokračovatelem šlechtitelské práce stalo Rybářství Nové Hrady, s. r. o, jehož šlechtitelský chov je momentálně...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění

Technologie chovu limituje úroveň péče o kůzlata

Ze statistických údajů vyplývá, že početní stavy koz se zvyšují. Přitom významný podíl připadá na velké chovy, které finalizují mléčnou produkci. Snaha o dosažení maximální produkce mléka však nutí chovatele do průmyslového provozu, kde již není prostor pro individuální péči, která patří k rozhodujícím faktorům ovlivňujícím zdárný odchov kůzlat. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Dojnice pod televizním vysílačem

Na rozhraní okresu Vyškov a Blansko v Drahanské vrchovině se nachází kopec Kojál s výškou 600 metrů nad mořem. Jeho jižní a východní strana leží v katastrálním území obce Krásensko. Dříve se kopec nazýval Kujál (od slova kujati = foukati, hučeti, doslova lze Kojál označit jako místo, kde naříká vítr)....

Kategorie: Dojený skot

Proč právě Animal Tech?

Pořadatel brněnských výstav přišel se zcela novým nápadem – oddělit živočišnou výrobu od výstavy Techagro. Tedy po vzoru německých výstav EuroTier a AgriTechnica – uspořádat specializovanou výstavu pouze pro živočišnou výrobu, která by zahrnovala jak veškeré technologie, tak i národní šampionáty hospodářských zvířat a jejich předvedení široké veřejnosti. Požádali jsme...

Kategorie: Výživa zvířat

Jak rozumět řeči krav?

Hlavní přednášku odborného semináře ve Větrném Jeníkově, jenž předcházel vyhlášení výsledků soutěže o mléčnou farmu roku, si připravil zahraniční host z Nizozemska. Joep Driessen je školitelem pro koncept Cow signals. Jde o systém předávání praktických informací, jednoduchých zásad, které umožní sledovat, hodnotit a řídit procesy živočišné výroby. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Seminář před oceněním nejlepší mléčné farmy

Dvacátého dubna proběhl ve Větrném Jeníkově tradiční odborný seminář před vyhlášením výsledků soutěže o mléčnou farmu roku 2017. Přednášející si připravili informace o společné zemědělské politiky po roce 2020, kvalitě mléka s pohledu počtu somatických buněk, o možnostech řízení reprodukce ve stádech dojeného skotu i o signálech krav, které je...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Deváté hodnocení nejlepší mléčné farmy

Včera (20. dubna) proběhl ve Větrném Jeníkově tradiční odborný seminář uzavření vyhlášením výsledků soutěže o mléčnou farmu roku 2017. Přednášky se týkaly nejen cen mléka, společné zemědělské politiky po roce 2020, počtu somatických buněk v mléce jednotlivých kategorií krav, ale také řízené reprodukce ve stádech dojeného skotu. Zahraniční host popsal...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat