Filtr
IMG_8032

Latex, syn Valfina v předvadišti

V areálu společnosti Natural v Hradištku pod Medníkem se v polovině září konala tradiční přehlídka býků. Letos se zájemcům předvedlo 25 plemenných býků holštýnského, českého strakatého a masných plemen. I přes počáteční přívaly deště i krup nakonec vylepšené počasí přispělo k úspěchu celé akce.

Kategorie: Dojený skot

Aktuální články

agrico 6a

Koňský ráj to napohled

„V minulosti byli koně základním dopravním prostředkem, celý den pracovali a teprve v noci odpočívali. Dnes se kůň posunul do pozice hobby zvířete, spousta lidí ho vlastní, ale má ho ustájeného mimo svůj domov. A to v lepším případě v boxu o ploše dvanáct metrů čtverečních, kde tráví každý den...

Kategorie: Koně, Technologie

IMG_3431

Mastitidy a rezistence vůči antibiotikům

Ve středu 23. září se ve spolupráci se Státní veterinární správou konal seminář o léčení mastitid antibiotiky a možnosti vzniku antibiotické rezistence. Zúčastnili se ho terénní veterináři, pracovníci Státního veterinárního ústavu, zástupci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv i dalších výzkumných ústavů.

Kategorie: Zdraví zvířat

IMG_8073

Strakatí býci v Hradištku

V obci Hradištko pod Medníkem se v polovině září konala tradiční přehlídka pořádaná společností Natural. Zájemcům se předvedlo25 plemenných býků holštýnského, českého strakatého a masných plemen. Letos se uskutečnila v méně tradičním podzimním termínu a přes počáteční přívaly deště i krup nakonec vylepšené počasí přispělo k úspěchu celé akce. ...

Kategorie: Dojený skot

IMG_3215

Jízdní policie v Lysé

Jedním z bodů programu pátečního odpoledního představení výstavy Kůň 2015 v Lysé nad Labem (18.–20. září) byla ukázka toho, co po výcviku umí koně určené pro jízdní policii.

Kategorie: Koně, Výstava

IMG_3094

Černé perly i největší koně

Do Lysé nad Labem přijelo sedm fríských koní a po dopolední chovatelské přehlídce předvedli své umění pod sedlem při drezuře, na dlouhých opratích i v zápřeži. Diváci potleskem odměnily příchod dvou zástupců plemene shire – klisna a hřebec.

Kategorie: Koně, Výstava

IMG_3228

Lysá nad Labem 2015 – odpolední ukázky

V odpolední části programu výstavy o koních se mohli diváci seznámit s různými možnostmi využití jednotlivých plemen koní pod sedlem i v zápřeži. Koně, kteří byli představeni v dopolední chovatelské přehlídce, se předvedli i po obědě. ...

Kategorie: Koně, Výstava

IMG_3109

Kůň 2015 – dopolední představení

Po tři dny bylo v dopoledních hodinách předvadiště zaplněno mnoha plemeny u nás chovaných koní, konala se tu chovatelská přehlídka, předvedení na ruce. K vidění bylo asi pětadvacet plemen s různým počtem zástupců.

Kategorie: Koně, Výstava

IMG_2975

Podzimní Kůň 2015 – zahájení

Úvod výstavy v Lysé nad Labem věnované koním patřil předávání ocenění Osobnost výstavy. Další program se týkal přímo koní. V dopoledních hodinách probíhala chovatelská přehlídka mnoha plemen u nás chovaných koní a jejich předvedení na ruce. V odpolední části programu mohli vidět využití jednotlivých plemen koní pod sedlem i v...

Kategorie: Koně, Výstava

IMG_7973

Masní býci se předvedli v Hradištku

V areálu společnosti Natural se v polovině září konala tradiční přehlídka plemenných býků holštýnského, českého strakatého a masných plemen. Letos se uskutečnila v méně tradičním podzimním termínu a přes počáteční přívaly deště i krup nakonec vylepšené počasí přispělo k úspěchu celé akce. ...

Kategorie: Masný skot