Filtr

Postupnými kroky k efektivní produkci

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na Strakonicku na bezmála tisíci hektarech zemědělské půdy. Živočišnou výrobu, kterou jihočeští chovatelé provozují ve čtyřech střediscích, reprezentuje chov skotu s produkcí mléka. K zefektivnění výroby přispěla nová technologie dojení, ale i změna výživy, důsledná prevence zdravotního stavu stáda a snaha o maximální zajištění welfare zvířatům.

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Aktuální články

Nový příbytek pro telata

Odchov telat je jednou z nejdůležitějších kapitol v chovu dojených krav. Stará poučka „jakou odchováš jalovici, takovou budeš mít krávu“ platí i v dnešním moderním světě. Nové technologie mohou ale v odchovu významně pomoci. O tom jsme se přesvědčili v zemědělském podniku AGRA Březnice, a. s.

Kategorie: Nezařazené

Projekt EU pro chov odolných krav

Nový projekt financovaný EU se zaměří na způsoby, jak zvýšit odolnost skotu ke stále se měnícímu prostředí a klimatu. V době extrémních povětrnostních jevů způsobených globálním oteplováním a zaměřením chovu na zvýšení efektivity produkce je důležité, aby chovatelé skotu měli prostředky pro navýšení odolnosti plemen (robustnost, houževnatost).

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Výzkum, Zahraničí

Cestu k efektivitě odstartovali modernizací provozu

Základem živočišné výroby akciové společnosti Zemko Kožlí, která hospodaří v Kraji Vysočina na 1850 ha zemědělské půdy, je chov skotu. Novostavbou produkční stáje uvedené do provozu koncem května a navazující kompletní rekonstrukcí střediska v Hněvkovicích podnik z Havlíčkobrodska odstartoval svůj záměr zefektivnit produkci mléka. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Mor divočáků ohrožuje domácí prasata

Nejen kvůli potlačení viru afrického moru prasat v populaci divočáků, ale zejména s cílem udržet obávané onemocnění před branami domácích chovů Státní veterinární správa zpřísnila podmínky v postižené oblasti. Na to, jaká je šance přijatými mimořádnými veterinárními opatřeními ochránit prasata v komerčních chovech, jsme se zeptali ředitele odboru ochrany zdraví...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Lupina 2017 – úspěšná konference

Dne 26. července 2017 uspořádal Ústav výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, společně se Školním zemědělským podnikem VFU Brno Nový Jičín a společností ZZN Pelhřimov a. s. konferenci s názvem Lupina 2017. Po odborné stránce byla konference věnována možnostem využití lupiny bílé, pěstované v...

Kategorie: Výživa zvířat

Další rána pro nizozemské drůbežářství

Miliony nizozemských vajec začaly minulý týden stahovat z trhu Německo, Belgie a Nizozemsko kvůli možné přítomnosti toxické látky fipronil. V Nizozemsku a Belgii úřady přistoupily i k zavírání chovů. Podle České veterinární správy budou namátkově kontrolována vejce a kuřecí maso ze šesti evropských zemí také v České republice.

Kategorie: Drůbež