Filtr
kravy žlab

Výroba objemných krmiv v praxi

Kukuřičná siláž tvoří až padesátiprocentní podíl sušiny krmné dávky. Vyrobit toto nejvýznamnější sacharidové krmivo v optimální kvalitě lze jen za předpokladu, že rostlina má v době sklizně odpovídající obsah sušiny a že se dodržují zavedené technologické postupy při konzervaci silážované píce.

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Výživa zvířat

Aktuální články

bosna 5

Šlechtění masných plemen skotu v Bosně

V rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky je v Bosně a Hercegovině realizován projekt zaměřený na šlechtění masných plemen skotu. Projekt byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení je plánováno na podzim 2016. Role realizátora projektu se ujala Česká zemědělská univerzita v Praze, konkrétně katedra speciální zootechniky. Cílem projektu...

Kategorie: Masný skot

IMG_9859

Stravitelnost je důležitá

Jeden ze série seminářů společnosti KWS OSIVA, s. r. o., s názvem Kukuřice v praxi 2016 se uskutečnil ve středu v Hradci Králové. MVDr. Tomáš Mitrík ze společnosti FeedLab, s. r. o., se věnoval tématu mléčné krize ve vztahu k výživě dojnic. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

lipa 7

Dobroty z Farmy pod Lipou

Rokytnici v Orlických horách se někdy také říká brána do Orlických hor. Není divu, terén je tady už pěkně zvlněný a nadmořské výšky okolo 650 metrů jsou na krajině i na podnebí znát. V těchto podmínkách hospodaří už 25 let rodina Páchova, která na základech bývalého statku vybudovala prosperující Farmu...

Kategorie: Dojený skot, Koně

sucho

Moderní management zdraví mléčné žlázy

Velkým tématem posledních let je odpovědné používání antibiotik vzhledem k rizikům vzniku rezistentních kmenů bakterií v humánní medicíně. Článek je syntézou nejaktuálnějších informací a doporučení v oblasti managementu zdraví mléčné žlázy, zejména pak poznatků z National Mastitis Council, konaném v Gentu v roce 2014, aktuálních doporučení European Medicines Agency, zkušeností...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

pulky_sirka

Čína chystá hovězí maso z klonů

V Tianjinu (asi 150 km od Pekingu) má během letošního roku vyrůst továrna na klonování zvířat. Čínští vědci tím chtějí přispět zejména k uspokojení zvýšené poptávky Číňanů po hovězím mase, ale i po dostihových koních či cvičených psech nebo i k záchraně ohrožených druhů zvířat před vyhynutím. ...

Kategorie: Masný skot, Technologie

bucek 1

KU skotu v kontrolním roce 2014/2015

V kontrolním roce 2014/2015 bylo do kontroly užitkovosti zapojeno 356,6 tis. krav. Počet krav v kontrole užitkovosti se v letech 2013 až 2015 zvyšoval. V letech 2013 až 2014 došlo ke zvýšení podílu krav zapojených do kontroly užitkovosti a podíl krav zapojených do kontroly užitkovosti je dlouhodobě vyšší než 93...

Kategorie: Nezařazené