Filtr

Uplatnění vřesových ovcí v našich chovech

Vřesová ovce je rozšířená zejména v Německu a Nizozemsku, kde oceňují jak její pastevní schopnosti, tak i nezaměnitelnou kvalitu masa. Zatímco v Nizozemsku se hojně chová její bílá varianta, ve středozápadní až severozápadní části Německa je známá v šedém zbarvení. Od roku 2002 se s chovem ovcí vřesových začalo také u nás. O uplatnění uvedeného plemene v tuzemsku jsme hovořili s předsedou Klubu chovatelů ovcí vřesových Filipem Vanclem z Dolní Kalné, který se svými vřesovkami vypásá louky ohrožené expanzními druhy otužilých plevelů na území Krkonošského národního parku.

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aktuální články

Problematika prachu u chovů zvířat – prach jako součást životního prostředí

Znečištění ovzduší je předmětem pozornosti od doby, kdy průmyslový rozvoj společnosti začal vnášet, v důsledku jeho činnosti, do přírodního složení ovzduší další příměsi. Bylo prokázáno, že znečištění ovzduší má vliv na zdravotní stav obyvatel. Jedná se o řadu projevů, od zvýšení výskytu subjektivních potíží přes změnu parametrů respiratorního systému až...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Svaz ekologických zemědělců zavede nadstandardní certifikaci biopotravin pro své farmáře

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců na valné hromadě 19. dubna 2018 schválil zavedení nadstandardních směrnic a s tím související certifikaci biopotravin pro své farmáře. Tyto směrnice již běžně fungují v západních zemích, jako jsou Německo, Rakousko nebo například Francie, a zvyšují konkurenceschopnost místních bioproduktů na trhu.

Kategorie: biopotraviny

Co ve školních osnovách nenajdete

Současná situace u českých chovatelů svědčí o zvýšeném nárůstu nejistoty v důsledku nestability trhů s živočišnými produkty (máslo, vejce apod.). To je ale pouze jeden z aspektů. Ten druhý, znejišťující činitel spočívá v tom, že se zemědělci, a to jak producenti rostlinných, tak živočišných komodit, ocitají velmi často na mediálním...

Kategorie: Nezařazené

Holštýnský svaz má staronové vedení

Včera se ve Větrném Jeníkově konalo 32. členské shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s. Na programu byla kromě odborných příspěvků představitelů svazu a pozvaných hostů také volba nového výboru na další čtyřleté období. Novým předsedou se stal dosavadní předseda svazu Ing. Karel Horák z Žehuně, do funkce místopředsedů...

Kategorie: Dojený skot

Veletrh Fieragricola – letos mléko a udržitelnost výroby

Od 31. ledna do 3. února 2018 proběhl v italské Veroně již 113. ročník zemědělského veletrhu Fieragricola zaměřeného na novinky z oblasti rostlinné a živočišné výroby. Hlavními tématy letošního ročníku byla především udržitelnost výroby a mlékárenský průmysl. Výstavní plocha veletrhu, kterého se pravidelně účastní stovky vystavovatelů a desetitisíce návštěvníků z...

Kategorie: Zahraničí

Přirozená objemná píce pro přežvýkavce

Jetelotravní směsi jsou nejpřirozenějším krmivem pro přežvýkavce a v minulých dvou desetiletích se dařilo je na orné půdě rozšiřovat na úkor čistých jetelovin. Samozřejmě při současném plošném poklesu víceletých pícnin na orné půdě od počátku devadesátých let, ale poměrné zastoupení se utěšeně měnilo ke směsím. Ovšem v posledních třech letech...

Kategorie: Dojený skot