Filtr

Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v našich chovech

Nedostatečné vybavení novorozených telat mateřskými protilátkami představuje riziko vyšší nemocnosti a jejich následné horší užitkovosti. Pro zajištění dobré úrovně pasivní imunity telat jsou mj. klíčovými faktory napojení mlezivem s dostatečnou koncentrací imunoglobulinů, včasné podání první (a druhé) dávky mleziva, napojení adekvátním objemem mleziva, volba vhodného způsobu napájení, minimalizace bakteriální kontaminace mleziva v průběhu jeho získávání, uchování a podávání telatům.

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aktuální články

Zaměřeno na dlouhověkost krav

U příležitosti deseti let působení na českém trhu akciová společnost De Heus uspořádala 15. listopadu odborný seminář pro chovatele skotu. Jeho náplní byly jak aktuální situace v sektoru, tak praktické poznatky pro optimální využití genetického potenciálu zvířat. A to jak s ohledem na výživu v tranzitním období, tak prevenci zdraví...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Odborník na šlechtění včel přijede přednášet do Plzně

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) pořádá pro širokou včelařskou a odbornou veřejnost konferenci, která se bude zabývat šlechtěním včel. Do Plzně přijede světová kapacita ve šlechtění včel - profesor Kaspar Bienefeld z Berlína, který je vedoucí oddělení šlechtění a chovu včel Včelařského institutu v Hohen Neuendorfu (Länderinstitut für Bienenkunde...

Kategorie: Včely

Potraviny, co nejsou anonymní

I u nás, v České republice jsme teprve před pár lety začali poměrně pomalu a možná i trochu krkolomně zjišťovat to, co je leckde jinde od nepaměti a obecně známé, a sice to, že potraviny nemusí být jen ty „no-name“, co si nosíme ze supermarketu. ...

Kategorie: Nezařazené

Aktuální nákazová situace v chovech

Podle výsledků veterinárních prohlídek na jatkách a monitoringu nákaz vyjmenovaných v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je aktuální nákazová situace v domácích chovech velice příznivá. Nejen o přijatých preventivních opatřeních u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, ale i o chystaných změnách v již zmiňované metodice, kterou pro Ministerstvo zemědělství...

Kategorie: Zdraví zvířat

Trichinelóza – často podceňované riziko

Povinné parazitologické vyšetření na přítomnost drobných červů svalovců Trichinella spp. provedené ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo koncem srpna přítomnost svalovce stočeného (Trichinella spiralis) u divokého prasete. Přitom lončák s pozitivním výsledkem na parazitického nematoda byl odloven v Libereckém kraji, kde byl i v prosinci loňského roku potvrzen zatím poslední...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Jak navýšit příjem sušiny

Navýšení příjmu sušiny v krmné dávce dojnic je bezesporu cestou ke zvýšení jejich užitkovosti. Jednou z možností, jak navýšení dosáhnout, je používání vysoce stravitelných hybridů kukuřice. Siláž vyrobená z těchto kukuřic má pak pozitivní účinky na příjem krmiva dojnicemi.

Kategorie: Dojený skot

Welfare není zadarmo

Se vstupem České republiky do Evropské unie a převzetím zásad společné zemědělské politiky se domácí sektor chovu drůbeže musel podřídit novým přístupům společného trhu. V jejich rámci dostala prioritu produkce z komerčních chovů využívajících technologie šetrné k životnímu prostředí při současném zajištění kvality finálních produktů a welfare zvířat. ...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Mikrosatelity nebo SNP?

Českomoravská společnost chovatelů byla v roce 1996 založena chovatelskými sdruženími - Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR a Unií chovatelů, později transformována do dnešní podoby akciové společnosti s deseti akcionáři s majoritním podílem chovatelských svazů.

Kategorie: Dojený skot