Filtr

Ovčáci pokračují v tradici

Ani koncepční úprava brněnského veletrhu Techagro, kterou loni odsouhlasil výstavní výbor, neodradil Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s. , od prezentace svých aktivit. A to včetně představení expozice malých přežvýkavců v kolekci čítající pětašedesát zvířat, respektive čtyřicet ovcí jedenácti plemen a patnáct kusů tří plemen koz.

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Aktuální články

Nebezpečné biogenní aminy

Biogenní aminy (BA) jsou pro zemědělskou výrobu jednou z rizikových skupin antinutričních látek, které bychom neměli opomíjet. Z tohoto důvodu v rámci projektu QJ1310100 Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží, byly na zemědělských podnicích v letech 2013 až 2017 odebírány vzorky siláží...

Kategorie: Krmivo

Minuta před dojením – čas pro hygienu vemene

Celý soubor pracovních úkonů těsně před nasazením dojicího stroje je do značné míry nejednotný a také obecně, až na malé výjimky, špatný. Nejen, že se vynechávají některé úkony, jiné se stávaly zcela nadbytečnými, či jsou z nich dokonce zlozvyky, které procesu dojení, resp. zdraví mléčné žlázy nenapomáhají. ...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Mléko pro zdraví a jeho udržitelná produkce

Mléko je ve výživě člověka již pěknou řádku let. Lidé se jej naučili nejen konzumovat, ale také cíleně získávat a zpracovávat. Poslední dobou se společností šíří hlasy, které jsou proti konzumaci mléka. Pro někoho je důvodem nesouhlas s chovem hospodářských zvířat, pro jiného je to zájem o životní prostředí. ...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Omezení přídavku zinku – vliv na krmivo

Vzhledem k omezeným zásobám v posledních letech, jsou ceny zinku po dlouhou dobu relativně vysoké. Společnost All About Feed zjišťovala, jak tento nárůst cen ovlivňuje podnikání v krmivářství. Zinek je považován za jeden z nejdůležitějších stopových minerálů v živočišné výživě. Má vliv nejen na vývoj imunitního systému, ale také zralost...

Kategorie: Výživa zvířat

Bakterie Salmonella a Campylobacter u drůbeže

Bakterie rodů Salmonella a Campylobacter patří mezi původce zoonóz, respektive způsobují onemocnění přenosné ze zvířat na člověka. Je proto na místě dodržovat legislativou nařízená opatření minimalizující rizika výskytu zmiňovaných patogenních druhů bakterií, a to včetně monitoringu, který je povinný jak v chovech, tak v jateckých provozech. ...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Dostaveníčko na jihu Čech

Agrozet České Budějovice je známým tradičním obchodním partnerem, nejen na jihu Čech dodává zemědělcům moderní techniku řady významných značek a zajišťuje u ní kvalitní servis. Méně známá je ale skutečnost, že uvedená českobudějovická společnost rozšířila svoje portfolio o zemědělskou prvovýrobu. Tento dlouhodobý záměr naplnila v roce 2015, kdy od stejného...

Kategorie: Masný skot

Z chátrající stáje vzdušné a světlé zimoviště

Rekonstrukcí původního kravínu K96, který dlouhá léta postupně chátral, vznikla v Domaníně nová stáj s dostatkem čerstvého vzduchu a světla. Právě takové stájové prostředí vyžaduje přes zimu masný skot, který většinu roku tráví na pastvině. V současnosti je zde ustájeno asi 90 zvířat masného plemen limousin a jeho kříženců. Celková...

Kategorie: Masný skot, Technologie, Výstava