Filtr

Praktická ukázka v chovech

V rámci akce zaměřené na systém SCR navštívili její účastníci dva podniky: ZD Krásná Hora nad Vltavou a akciovou společnost Agras Bohdalov. V tomto chovu se zájemců ujal hlavní zootechnik Ing. Vladimír Musil. „Náš podnik byl v České republice první, který systém Heatime zavedl. Za čtyři roky používání se znatelně podařilo zlepšit zdravotní stav krav, zlepšit reprodukci krav i jalovic a také omezit náklady na veterinární péči a používání hormonů,“ komentoval Ing. Musil.

Kategorie: Dojený skot

Aktuální články

Pohled veterináře

Na seminářích společnosti Eurofarm Systems, s. r. o., vystoupil také MVDr. Jiří Davídek ze společnosti FarmVet, spol. s r. o., který má na starosti několik podniků využívajících systém SCR. Podle jeho slov je každá farma specifická, proto každý zootechnik musí při využívání systému zohlednit podmínky právě ve svém chovu. „Systém...

Kategorie: Dojený skot

Silážování a krmení v precizním zemědělství

Ve středu 14. března uspořádaly společnosti NutriVet s.r.o. Pohořelice a Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha- Uhříněves ve městě Pohořelice odborné setkání, seminář ř k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství. Diskutovaly se nové poznatky ve výživě dojnic, stravitelnost siláží...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Péče o nejnáročnější krávy v chovu se vyplatí

Konference společnosti Milkprogres poradenství, s. r. o. ve Větrném Jeníkově měla podtitul: „Pokud 80 % času věnujete 20 % krav, ušetříte si 50 % práce ve vašem chovu a dosáhnete lepších výsledků.“ Pozvání přijal americký odborník na problematiku mléčného skotu Dr. Sam Mosley, Ph.D. Jak připravit krávy na tepelný stres...

Kategorie: Dojený skot

Systematický monitoring zdraví

Systém SCR je schopný detekovat také plemenice trpící širokou škálou zdravotních problémů, od mastitid přes záněty dělohy až po metabolické poruchy. Systém najde problém dřív, než se projeví klinické příznaky a chovatel má tak možnost rychle a efektivně zasáhnout. Jednou z častých komplikací v chovech vysokoprodukčních dojnic je tepelný stres....

Kategorie: Dojený skot

Třetí vlna modernizace provozu

Pro společnost Agra Řisuty se sídlem v Ledcích na Kladensku je produkce vepřového masa klíčovou disciplínou živočišné výroby. Investice do segmentu živočišné prvovýroby reprezentovaného třemi sty prasnicemi a více než osmi tisíci vykrmenými prasaty ročně jenom potvrzují, že pro uvedený středočeský zemědělský podnik bude prioritou i v následujících letech. ...

Kategorie: Prasata, Technologie

Lepší užitkovost a reprodukce

Na březnové sérii seminářů společnosti Eurofarm Systems, s. r. o., hovořil programový manažer společnosti SCR Rotem Rabinovich, který kromě zkušeností s vývojem nových produktů má i zkušenosti z praxe, kde pracoval jako manažer chovu holštýnských krav v Izraeli.

Kategorie: Dojený skot

Holštýnka je vrcholový sportovec

A stejně jako on potřebuje vynikající péči. Jedině tak může dojit denně i 50 litrů mléka a zůstat přitom zdravá a plodná. Jenže - jak toho docílit? Jednou z možností je využití pokročilého monitoringu reprodukce a zdraví krav pomocí senzorů sbírajících kromě dat z pohybové aktivity také informace o jejich...

Kategorie: Dojený skot

Hospodaření v chráněné oblasti

Městys Sloup se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji zhruba devět kilometrů severovýchodně od Blanska na okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Žije zde 954 obyvatel. Název městyse je odvozen od osamělé skály sloupovitého tvaru s názvem Hřebenáč. Dominantou Sloupu jsou Sloupsko-šošůvské jeskyně s turisticky vyhledávanou Eliščinou jeskyní.

Kategorie: Dojený skot

Chov nutrií ohrožuje seznam invazních druhů

I když nutrie patří mezi kožešinová zvířata, novela zákona zakazujícího chov a usmrcování zvířat za účelem získání kožešin jejich chov neohrožuje. S poklesem zájmu o kožky se totiž chovatelé přeorientovali na produkci kvalitního masa, které se svými vlastnostmi řadí mezi dietní. Problematičtější je však nařízení Evropské unie č. 1143/2014 o...

Kategorie: Ostatní