Filtr
IMG_8127

Produkce spojená s finalizací

Akciová společnost Luka hospodaří nedaleko Jihlavy na 1650 hektarech zemědělské půdy, z níž je 930 ha orné. Aktuálně chová zhruba 650 dojnic plemene holštýn s průměrnou užitkovostí 11 tisíc kilogramů mléka za rok. Součástí provozu je také bioplynová stanice o výkonu 740 kW.

Kategorie: Dojený skot

Aktuální články

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Suffolk – nejpočetnější masné plemeno ovcí v ČR

Od prvních pokusů s využíváním suffolka v hybridizačních programech ovcí pro produkci těžkých výborně osvalených jatečných jehňat s velmi dobrou kvalitou masa v našich chovech uběhlo takřka čtyřicet let. Díky svým vynikajícím užitkovým vlastnostem se uvedené anglické černohlavé plemeno s krátkou vlnou začalo těšit zájmu stále většího počtu domácích chovatelů....

Kategorie: Ovce a kozy

hanibal

Suffolk – plemeno měsíce března

O rozšíření anglického plemene ovcí s masnou užitkovostí v našich chovech se velkou měrou zasloužil Klub chovatelů ovcí plemene suffolk, který byl založen 15. listopadu 1997. Tomuto zájmovému sdružení dlouhou dobu předsedal MVDr. Radek Axman, kterého jsme požádali o rozhovor. ...

Kategorie: Ovce a kozy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Investovat do kvality chovu se vyplatí

Produkcí plemenných suffolských beranů se v domácích chovech zabývají asi tři desítky ovčáků. K nejlepším z nich bezpochyby patří MVDr. Radek Axmann, který v posledních deseti letech ve svém plemenném chovu ve Dvořišti u Vysokého Mýta využil jedenáct linií plemenných beranů. O tom, že má bravurně zvládnutou šlechtitelskou práci svědčí...

Kategorie: Ovce a kozy

povrch lože  - matrace a vápenec

Vliv lože a dojírny na zdraví mléčné žlázy

Z nedávného šetření o aktuální situaci v našich stádech vysokoužitkových dojnic, je zřejmá zvýšená incidence produkčních chorob, a to především vyšší četnost výskytu mastitid, kulhání, resp. chorob končetin, a také horší reprodukční užitkovostí. Na tomto jevu se velice dramaticky podepisuje nevhodné chovné prostředí způsobené nízkou úrovní hygieny, neadekvátní technologií či...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

IMG_7989

Tentokrát o zdraví telat

Dalším, v tomto novém roce již druhým tématem přednášek cyklu seminářů VÚVeL Fest bylo zdraví telat v období mléčné výživy. Přednášky se týkaly managementu odchovu na mléčných farmách, posluchači se dozvěděli o imunitě telat a možnostech jejího ovlivňování a také o aktuálních problémech chovatelské praxe.

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

tele

Klostridiové infekce u telat

Tématem jedné z přednášek cyklu seminářů VÚVeL Fest o zdraví telat v období mléčné výživy byly klostridiové infekce. O tomto problému informoval posluchače ve své přednášce MVDr. Josef Krejčí, CSc.

Kategorie: Zdraví zvířat

beran od str. 36 foto 3

„Objevení Ameriky“ v genomu prasat

Poté, co se začaly číst sekvence nukleotidů, byla prasata jedním z prvních druhů, jež se ocitly v hledáčku „čtenářů genomu“. Není se čemu divit, protože prase je nejen důležitým hospodářským zvířetem, ale také modelem pro zkoumání mnoha aspektů zdraví, genetiky a fyziologie člověka. ...

Kategorie: Prasata, Šlechtění