Filtr

Zemědělec spolu s Jezdeckým festivalem

První jarní dny 22. až 26. března byly na výstavišti v Lysé nad Labem věnovány tradičním výstavám. Po šestačtyřicáté pokračoval zahrádkářský, zahradnický a zemědělský veletrh Zemědělec. Přestože počasí nebylo právě jarní, zaplnilo prostory výstaviště množství návštěvníků, kteří si prohlíželi a nakupovali květiny, osiva, stromky, keře, postřiky, hnojiva a zahradnické pomůcky. Zajímali se také o zemědělskou a zahradní techniku a vybavení stájí i krmivo pro všechna hospodářská zvířata.

Kategorie: Koně, Krmivo, Výstava

Aktuální články

Hold jaru vzdali výlovem

Společnost Mráz Agro CZ s. r. o. oslavila první jarní den výlovem vodního díla Komušín u Horažďovic. Podle rybářských tradic pojatý výlov nabídl nejen možnost setkání přátel Petrova cechu, ale i ukázku tradic rybářského řemesla a spoustu dobrého jídla a pití. ...

Kategorie: Ostatní

Důležité jsou názory zemědělců

Máte připomínky k současné společné zemědělské politice, popřípadě i představu, jak by se měla zjednodušit a upravit? Do konce letošního května máte možnost se v češtině zúčastnit veřejné konzultace k tomuto tématu, kterou spustila Evropská komise začátkem února. Je třeba, aby se do Bruselu dostaly zejména názory lidí z praxe...

Kategorie: EU

Včelařství chybí mladí chovatelé

Konkurence levného medu dováženého zejména z Číny, zvyšující se náklady, škůdci a nákazy včelstev, zhoršující se prostředí, používání pesticidů a také stárnutí chovatelů a malý zájem mladých trápí mimo jiné evropské včelařství. Přesto se počet včelstev v poslední době zvyšuje. Patrně i díky podpůrným programům i pomalu se rozvíjejícímu profesionálnímu...

Kategorie: Včely

Jarní trojlístek výstav

Již čtyřicáté šesté pokračování největší zahrádkářské, zahradnické a zemědělské výstavy Zemědělec a Jaro s koňmi, jejímž mediálním partnerem je i vydavatelství Profi Press, představí jako tradičně široký sortiment jarních květin, osiv, stromků, keřů, postřiků a zahradnických pomůcek, doplněných o zemědělskou a zahradní techniku s možností zakoupení i potřeb a krmiva...

Kategorie: Koně, Výstava

Farmářská kuřata jako doplněk

Zemědělské obchodní družstvo Borovany hospodaří v podhůří Novohradských hor v nadmořské výšce 550 m. V živočišné výrobě se podnik ze sousedství Trhových Svinů zaměřuje na chov skotu, prasat a výkrm brojlerových kuřat. A to jak konvenčních hybridů, tak i pomalu rostoucí kombinaci, která je na trhu pod označením farmářské kuře....

Kategorie: Drůbež, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Ovčiarstvo na Slovensku

Na území Slovenska bol chov oviec známy od najstarších čias. Ovce sa chovali predovšetkým ako zdroj mäsa, koží a vlny. Mliečna produkcia nadobudla osobitný význam až od obdobia valaskej kolonizácie v 15. - 17. storočí, kedy z východných oblastí Karpát prenikol aj na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo aj...

Kategorie: Ovce a kozy

Chov krav už vyžaduje „vyšší dívčí“

Stejně jako roční období se pravidelně střídají i výkyvy nákupních cen zemědělských komodit, naštěstí v delším časovém horizontu. Zatímco u rostlinné produkce je řešení vcelku jasné – prodá se jinam, či jinému, nebo se počká na vyšší cenu, u masa a mléka už vyžaduje krizové řešení „vyšší dívčí.“ Potvrdila nám...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Pro přirozené potřeby telete

Seminář zaměřený na problematiku chovu dojeného skotu uspořádala včera v Olomouci společnost Bodit Tachov s. r. o. Jednatel společnosti Ing. Michal Holík představil ve svém příspěvku novinkový přípravek Nativa. Jedná se o mléčnou krmnou směs pro telata inspirovanou přirozenými potřebami telete.

Kategorie: Dojený skot

Řepkové semeno má sílu vytěsnit sóju

Významné hladiny řepkového šrotu a pšeničné sušené lihovarské výpalky mohou podporovat růst a užitkovost podobně jako krmné dávky založené na sóje. To znamená, že mají potenciál nahradit v budoucnosti sóju. To byl jeden ze závěrů výzkumu prováděného ECO FCE, projektů FP7 financovaných EU, zaměřených na zvýšení efektivity využití krmiv a...

Kategorie: Drůbež, Prasata, Výživa zvířat, Výzkum