Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Postupnými kroky k efektivní produkci

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na Strakonicku na bezmála tisíci hektarech zemědělské půdy. Živočišnou výrobu, kterou jihočeští chovatelé provozují ve čtyřech střediscích, reprezentuje chov skotu s produkcí mléka. K zefektivnění výroby přispěla nová technologie dojení, ale i změna výživy, důsledná prevence zdravotního stavu stáda a snaha o maximální zajištění welfare zvířatům....

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Cestu k efektivitě odstartovali modernizací provozu

Základem živočišné výroby akciové společnosti Zemko Kožlí, která hospodaří v Kraji Vysočina na 1850 ha zemědělské půdy, je chov skotu. Novostavbou produkční stáje uvedené do provozu koncem května a navazující kompletní rekonstrukcí střediska v Hněvkovicích podnik z Havlíčkobrodska odstartoval svůj záměr zefektivnit produkci mléka. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Mor divočáků ohrožuje domácí prasata

Nejen kvůli potlačení viru afrického moru prasat v populaci divočáků, ale zejména s cílem udržet obávané onemocnění před branami domácích chovů Státní veterinární správa zpřísnila podmínky v postižené oblasti. Na to, jaká je šance přijatými mimořádnými veterinárními opatřeními ochránit prasata v komerčních chovech, jsme se zeptali ředitele odboru ochrany zdraví...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Objem výroby směsí pro drůbež se bude zvyšovat

Když při návštěvách podniků zabývajících se produkcí konzumních vajec a drůbežího masa přišla řeč na dodavatele krmných směsí, mnozí ze středních a východních Čech jmenovali pardubickou společnost Cerea, a. s., respektive Ing. Františka Noska, s nímž konzultují své požadavky na výživu drůbeže. Oslovili jsme proto obchodního zástupce uvedené společnosti, abychom...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Ze silážních žlabů výkrmové haly pro drůbež

Dosloužily vám silážní žlaby a nevíte jak je nejlépe využít? Inspirovat byste se mohli například od akciové společnosti DZS Struhařov, která přestavěla dva silážní žlaby na výkrmové haly pro brojlerová kuřata. Uvedeným podnikem plánované navýšení výkrmové kapacity na farmě Borek tak proběhlo při vynaložení minimálních nákladů, ale i s nezanedbatelnou...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Nová hrozba pro chovatele králíků

Na západě Čech se začíná šířit nová forma virového hemoragického onemocnění králíků (rabbit hemoragic diseases - RHD). Zatímco proti původnímu v tuzemsku známému moru králíků lze zvířata preventivně očkovat, proti nově zmutovanému viru RHDV2, který byl zjištěn poprvé ve Francii v roce 2010, se zatím nevakcinuje. ...

Kategorie: Drobnochovy, Zdraví zvířat

Lze ovlivnit kančí pach genetikou?

Také genetická selekce by mohla být jednou z alternativ za tradičně používanou metodu redukující intenzitu kančího pachu masa poražených zvířat. Na množství skatolu a androstenonu, tedy látek, které zodpovídají za intenzitu kančího pachu, se podílejí geny z mnoha chromozómů. Najít konkrétní gen zodpovědný za vznik jmenovaných látek ale není...

Kategorie: Prasata, Šlechtění