Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Výstavu Náš chov opanovali ovčáci

Stává se již zvykem, že přehlídky zvířat na výstavě Náš chov jsou v režii Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Na letošním, dvaadvacátém ročníku výstavy hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb ovčáci představili okolo 300 zvířat, reprezentujících devatenáct plemen ovcí a sedm plemen koz. Kromě malých přežvýkavců měli návštěvníci...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Míchací krmné vozy

V našich provozech dominují míchací nebo standardní modely krmných vozů, které vyžadují pro ovládání a provozní nastavení lidskou obsluhu s tím, že se prosazují také automatizované technologie. Z pohledu konstrukce krmných vozů u míchacích modelů dominují našim provozům živočišné výroby traktorové závěsné nebo samojízdné typy vertikálních nebo horizontálních provedení. V...

Kategorie: Technologie

Management pastvy ovcí a koz v CHKO

Domácí zvířata jsou sice dávno domestikovaná, ale i u nich je třeba respektovat jejich biologické potřeby a specifické projevy chování. V daných souvislostech je možno tuto oblast označit jako aplikovanou etologii. Její racionální využití při plánování managementu pastvy v chráněných oblastech je možno spojovat jak s praktickou realizací pastvy, tak...

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Riziko salmonelózy hrozí v létě

Letos v srpnu Krajská hygienická stanice ve Zlíně zjistila přítomnost Salmonella Enteritidis ve vejcích, jejichž konzumace souvisela s onemocněním několika dětí na dětském táboře. Vejce byla z chovu nosnic obchodní společnosti AG MAIWALD, a. s. Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj v tomto chovu odebrala předepsanou sadu vzorků, jejichž vyšetření...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Začátek konce chovu kožešinových zvířat u nás

Více než devadesátiletou historii chovu kožešinových zvířat, kterou u nás dovozem stříbrných lišek z Kanady v roce 1924 odstartoval J.V. Kincl, ukončila novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. V srpnu podepsaný legislativní rámec s sebou přinesl i vyvlastnění desítky prosperujících rodinných farem s chovem masožravých kožešinových zvířat. Je...

Kategorie: Nezařazené

Mláďata na výstavišti v Lysé

Pořádání celostátní výstavy mladých králíků, drůbeže a holubů má dlouholetou tradici. Vždyť letošní prezentace odchovů králíků, která proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem, navázala na již šestačtyřicet úspěšných ročníků. Posledních pár let ji doprovázejí celostátní výstavy mladé drůbeže a výletků holubů, které se v případě prvně jmenované chovatelské odbornosti...

Kategorie: Drobnochovy, Výstava

Vývoj technologií krmení v chovech prasat

Krmné systémy využívané v provozech chovu prasat lze rozdělit podle konzistence krmné dávky na suché, kašovité a tekuté krmení. Pokud by si prasata mohla vybrat, dala by přednost kašovitému krmení. U zakládaného suchého krmení se to řeší umístěním sprchových napáječek do krmítek nebo nad koryta. Použití krmných směsí sice omezuje...

Kategorie: Prasata, Technologie

Nová technologie kotců pro prasnice

Ve středisku v Kamenici u Jihlavy provozované společností Selma, a. s., pořídili novou technologii porodních kotců. Oproti konvenčním kotcům se nová technologie odlišuje vyjížděcím ložem pod prasnicí. Technické řešení spočívá v pneumatických pístech, které zvednou prasnici v okamžiku vstávání. Selata se tak dostanou pod úroveň prasnice, čímž se prakticky znemožňuje...

Kategorie: Nezařazené