Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Mohou být čeští chovatele konkurenceschopní?

V rámci zemědělské prvovýroby u nás chov prasat sice asi nebude patřit k nejziskovějším oborům, ale z mnoha důvodů by měl zůstat stálou součástí živočišné produkce. O tom, zda domácí chovatelé prasat mohou být konkurenceschopní a jak tradiční agrární sektor zemědělské výroby ovlivní chystaná nařízení EU, jsme diskutovali s vedoucím...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Dostane charollais druhou šanci?

Ovce plemene charollais patří k celosvětově oblíbeným plemenům zejména pro své vynikající parametry masné užitkovosti, ale i plodnost. O jeho rozšíření v našich chovech se zasloužilo bývalé ZD Nečtiny, které dovezlo první zvířata bezmála před třiceti lety. Postupně se charollaiské ovce rozšířily a patřily k nejčastěji chovaným masným plemenům. Podle...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění

Mezinárodní srovnání nákladů výkrmu prasat

Cílem InterPigu je reprezentativním způsobem porovnat náklady mezi zúčastněnými zeměmi. Zadávaná data finanční a naturální povahy, jako jsou náklady, výnosy, produkce či užitkovost, vycházejí z národních šetření nákladů ve spolupracujících zemích a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti. ...

Kategorie: Prasata

Chov ovcí v Karpatech

Pro zachování biodiverzity karpatských polopřírodních horských luk a pastvin je zapotřebí zachovat i původní (či jim podobné) extenzivní a vyvážené systémy hospodaření, které vedly k jejich vzniku i jejich dosavadní přítomnosti v krajině. Mezi ně patří i pastevectví, které utvářelo obraz zdejší krajiny a druhové bohatství přírody, ale rovněž kulturní...

Kategorie: Nezařazené

Vliv laktační křivky na ekonomiku mléka

Je známo, že celkové náklady na krmný den se s nárůstem mléčné užitkovosti zvyšují, především kvůli růstu nákladů na krmení. Fixní náklady a náklady, které s úrovní užitkovosti přímo nesouvisí, se však nemění a tím pádem při zvyšování průměrné denní dojivosti celkové náklady v přepočtu na litr vyprodukovaného mléka klesají....

Kategorie: Dojený skot

Workshop prezentoval novinky výzkumu

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding (Výzkum v chovu prasat), který uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd má za sebou již čtrnácté pokračování. V penzionu Pod rozhlednou v malebné obci Vrbice nedaleko Kostelce nad Orlicí se sešli vědečtí a výzkumní pracovníci univerzit a výzkumných...

Kategorie: Nezařazené, Prasata, Výzkum

Doplňkové krmné směsi ve výživě selat

Produkce zdravých a vitálních selat je jedním z předpokladů úspěšného chovu prasat. Pro příznivý růst a vývin selat je nutné zabezpečit vhodné podmínky během období mléčné výživy a následného odchovu. Potřebu živin pokryje mléko pouze prvních deset dnů po narození. Proto je důležité navyknout selata na příjem krmné směsi...

Kategorie: Nezařazené