Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Třetí vlna modernizace provozu

Pro společnost Agra Řisuty se sídlem v Ledcích na Kladensku je produkce vepřového masa klíčovou disciplínou živočišné výroby. Investice do segmentu živočišné prvovýroby reprezentovaného třemi sty prasnicemi a více než osmi tisíci vykrmenými prasaty ročně jenom potvrzují, že pro uvedený středočeský zemědělský podnik bude prioritou i v následujících letech. ...

Kategorie: Prasata, Technologie

Chov nutrií ohrožuje seznam invazních druhů

I když nutrie patří mezi kožešinová zvířata, novela zákona zakazujícího chov a usmrcování zvířat za účelem získání kožešin jejich chov neohrožuje. S poklesem zájmu o kožky se totiž chovatelé přeorientovali na produkci kvalitního masa, které se svými vlastnostmi řadí mezi dietní. Problematičtější je však nařízení Evropské unie č. 1143/2014 o...

Kategorie: Ostatní

Vejce jako vejce

Jestliže na domácím trhu se nabízejí prakticky jen slepičí vejce a produkty z nich, v zahraničí je doplňují i vejce jiných druhů na farmách chované drůbeže, včetně běžců. Celosvětová produkce i spotřeba vajec tzv. minoritních druhů drůbeže – kachen, husí, křepelek, pštrosů, perliček a bažantů - stoupá. Největším producentem ostatních...

Kategorie: Drůbež

Domácí trh s konzumními vejci

Konzumní vejce jsou hlavním produktem drůbežářské výroby s chovem nosnic. Standardně zavedené postupy spolu s veterinárním dohledem jsou dostatečnou zárukou bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti finálního produktu. Ke spotřebiteli se dostávají kvalitní vejce jak čerstvá, tak i ve formě vaječných polotovarů, jejichž nabídka se stále rozšiřuje. Pouze nabídkou vysoce kvalitní produkce...

Kategorie: Drůbež

Když se pracovní zapálení spojí s láskou ke zvířatům

Je to již více než dvacet let, co byly do České republiky dovezeny ovce plemene zwartbles. Pro své aklimatizační schopnosti, ale i klidnou povahu, užitkové vlastnosti a v neposlední řadě také atraktivní zbarvení si toto původem nizozemské plemeno získávalo stále větší zájem našich ovčáků. Podle aktuálně dostupných údajů Svazu chovatelů...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Trh s drůbežím masem je závislý na dovozech

Podle údajů Ministerstva zemědělství ČR se u nás v komerčních chovech v loňském roce vyprodukovalo okolo 183 tisíc tun drůbežího masa, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 1,5 %. S ohledem na zvyšující se spotřebu drůbežího masa v České republice odpovídající úrovni bezmála 27 kg na obyvatele a rok...

Kategorie: Drůbež

Welfare i pro králíky

Jak se zdá, přísnější normy zabezpečující zlepšení životních podmínek zvířat budou muset v dohledné budoucnosti řešit i chovatelé ve faremních chovech. Alespoň se o to snaží organizace Compassion in world farming (CIWF), které nahrává i usnesení Evropského parlamentu (č. 2016/2077) o minimálních standardech na ochranu v chovech králíků ze 14....

Kategorie: Ostatní

Stavy králíků jsou stabilizované

Z komoditní studie Ministerstva zemědělství vyplývá, že vyšší poptávka po králičím mase zastavila v roce 2016 pokles stavů králíků. Přitom na celkovém odhadovaném počtu 5303 tisíce u nás v loňském roce chovaných králíků se faremní chovy se 300 tisíci králíky ve výkrmu a 13 tisíci kusy v chovu podílely necelými...

Kategorie: Ostatní