Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Zimní počasí přináší ptačí chřipku zpět do Evropy i Asie

Nové případy vysoce patogenní influenzy ptáků hlášeny v Nizozemsku, Tchaj-wanu, Jižní Koreji, Jižní Africe a Itálii. Začátek zimy na severní polokouli přinesl zprávy o nových případech vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže. Po nepřítomnosti v teplejších letních měsících se choroba vrátila do Nizozemska, Tchaj-wanu a Jižní Koreje.

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Oddělené ustájení prvotelek je efektivní!

Více než před třiceti roky byly prvotelkové stáje nedílnou součástí velké části našich chovů. Měly své přednosti, ale měly také své nedostatky. Ty dobře provozované prvotelkové stáje přinášely nemalé plemenářské, výživářské, ale především ekonomické efekty. V současnosti však mezi chovateli panuje velmi frekventovaná otázka a to, zda i v nových...

Kategorie: Dojený skot

O nejlepší producenty mléka

Každoročně vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele a také stáda i jednotlivé dojnice v soutěži o nejlepší stádo a dojnici. Letos se uskutečnil již 23. ročník této soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo tentokrát v Choťovicích v hotelu Na farmě. Před oceněním nejlepších chovatelů proběhl seminář, na němž...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Ekologické zemědělství – nová evropská pravidla

Dne 20. listopadu 2017 členské státy zastoupené ve zvláštním výboru pro zemědělství (SCA) schválily dohodu o revizi stávajících pravidel pro organické zemědělství a označování ekologických produktů, neboť byla 28. června uzavřena prozatímní dohoda v Evropském parlamentu. ...

Kategorie: CAP

Redakční rada Krmivářství ve výrobně krmiv

Členové redakční rady časopisu Krmivářství se letos sešli ve výrobně krmiv v Havlíčkově Brodě. Po jednání si výrobnu za doprovodu ředitele společnosti VKS Pohledští Dvořáci a. s. Václava Bárty a zookonzulenta Ing. Jiřího Stránského prohlédli a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Společnost VKS Pohledští Dvořáci byla založena jako fyzická osoba...

Kategorie: Výživa zvířat

ICAR Atlas zdraví paznehtů i česky

Poruchy pohybového aparátu, především paznehtů, jsou u dojeného skotu významnou složkou celkové nemocnosti zvířat. Vzhledem k jejich vysoké frekvenci výskytu a bolestivosti jsou považovány za největší problém na úseku welfare, ale stejně tak závažná je i negativní souvislost s užitkovostí a reprodukcí. Pravidelná, spolehlivá a přehledná elektronická evidence nálezů na...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Počet somatických buněk v mléce ovcí a koz

Hodnocení počtu somatických buněk (PSB) v mléce patří k základním ve světě rozšířeným kontrolním programům pro velké a malé přežvýkavce, dojnice, ovce a kozy. Patří mezi základní kritéria kvality mléka a světového obchodu s ním. Na jejich hodnotě se podílí celá řada faktorů, a to od kvality krmiva, výživového stavu,...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy