Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

Je současný model výpočtu plemenných hodnot u ovcí vyhovující?

Pro chovatele produkující plemenná zvířata je při výběru jedinců do chovu vodícím kritériem genetický potenciál zvířete v podobě odhadovaných plemenných hodnot. Plemenná hodnota, která vyjadřuje odhad genetického založení jedince na základě odchylky v užitkové vlastnosti od průměru vrstevníků, je tak hlavním parametrem šlechtitelské práce. Základem jejího výpočtu jsou údaje z...

Kategorie: Nezařazené

Nízkotlaké dojení z Nového Zélandu

Přestože výstava Techagro byla zaměřena převážně na techniku pro rostlinnou výrobu, na brněnském výstavišti se letos také dojilo. Ve společné expozici společnosti ACE Agro a Jiřího Lněničky před pavilónem H byl představen exponát CALF35. Jde prakticky o pulzační systém a nízkotlaké dojení, které je více fyziologické, než systémy konvenční –...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Slovak Soya – Slovensko „bez GMO“

Svaz výrobců krmiv, skladovatelů a obchodních společností vyvinul iniciativu, která by mohla zajistit, aby Slovenská republika neprodukovala a neuváděla na náš trh polotovary a základní potraviny na bázi geneticky modifikovaných organismů. Tento projekt je uváděn pod názvem Slovenské potraviny bez GMO v podobě „Čisté linie bez použití GMO“.

Kategorie: Nezařazené

Problematika prachu u chovů zvířat – prach jako součást životního prostředí

Znečištění ovzduší je předmětem pozornosti od doby, kdy průmyslový rozvoj společnosti začal vnášet, v důsledku jeho činnosti, do přírodního složení ovzduší další příměsi. Bylo prokázáno, že znečištění ovzduší má vliv na zdravotní stav obyvatel. Jedná se o řadu projevů, od zvýšení výskytu subjektivních potíží přes změnu parametrů respiratorního systému až...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Evropa chce trvale udržitelnou výrobu

Na již dvacáté třetí konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvírat uspořádané Spolkem pro komodity a krmiva v Brně zazněla snad všechna aktuální důležitá témata a požadavky krmivářského sektoru. Spotřebitel žádá výrobu „bez GMO“, dokonce bez glyfosátu, Evropská unie se snaží o zachování biodiverzity a směřuje veškerou výrobu k větší...

Kategorie: Krmivo