Archiv autora: Jana Velechovská

Filtr

Nemáme se za co stydět

Odborný seminář a vyhlášení vítězů soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu pro rok 2017 se konalo minulý týden v hotelu Skalský dvůr. V úvodu promluvil předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý, MBA. ...

Kategorie: Dojený skot

Slibná budoucnost farmy s nedlouhou minulostí

Obec Horní Libchavy, kterou lemují podhorské hřebeny, z nichž je krásný výhled na linii hraničních Orlických hor, ale i celou oblast Vysokomýtska a Choceňska, spadala do oblasti bývalých Sudet. Historie hospodaření současných majitelů zdejších usedlostí je tedy poměrně krátká, nedaří se jim však o nic hůře než kolegům v jiných...

Kategorie: Masný skot

Nákazová situace v České republice

Každoroční odborný seminář a vyhlášení vítězů soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu pro rok 2017 se konal začátkem prosince v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Veterinární problematice se na semináři věnoval ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy MVDr. Petr Šatrán. ...

Kategorie: Dojený skot

Vítěz je hlavního města

Odborný seminář a vyhlášení vítězů soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu pro rok 2017 se konalo minulý týden v hotelu Skalský dvůr. Na stupních vítězů se i pro rok 2017 objevila známá jména. ...

Kategorie: Dojený skot

Spolupráce potrvá

Každoroční odborný seminář a vyhlášení vítězů soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu pro rok 2017 se konal začátkem prosince v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Mezi chovatele zavítal i odstupující ministr zemědělství Marian Jurečka. ...

Kategorie: Dojený skot

Úspěšný boj pokračuje

Dvě desítky zahraničních delegací se v listopadu sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří...

Kategorie: Prasata

Na telatech se nikdy nešetří

ZD Mořina hospodaří na 8000 hektarech zemědělské půdy ve dvou krajích. Největší rozlohu má ale na Berounsku, kde má také svoje sídlo. Základními obory podnikání ZD jsou rostlinná a živočišná výroba, provozování bioplynové stanice a fotovoltaických elektráren a pomocná výroba.

Kategorie: Dojený skot

Ekonomika odchovu telat

Jedním z přednášejících v rámci Farmářského dne ve Velké Chyšce byl Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Akci s podtitulem Výzkum pro praxi uspořádal koncem října na Vysočině Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v rámci České technologické platformy pro zemědělství....

Kategorie: Dojený skot

Česká technologická platforma pro zemědělství

V září loňského roku byla Ministerstvem zemědělství uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Účelem této platformy je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a...

Kategorie: Výzkum