Biopreparáty používané ve velkochovech (IPPC)

V zemích Evropské unie včetně České republiky se v chovech prasat a drůbeže používají biotechnologické přípravky s různým mechanismem účinků. Aplikují se do krmiva, vody, kejdy v podroštových prostorech, na podestýlku a rošty ve stájích a ve skladech.

Používají se v rámci systému integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) v provozech intenzivních chovů hospodářských zvířat a v souladu s ustanoveními Göteborského protokolu.

Mnohé z těchto biotechnologických přípravků (biopreparátů) jsou identicky i víceúčelově používané pro různé kategorie chovaných hospodářských zvířat v celé České republice.

Aktuální a rozšířený Seznam ověřených biotechnologických přípravků (biopreparátů) určený pro kategorie hospodářských zvířat chovaných v České republice lze nalézt  na stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT, v. v. i., www.vuzt.cz).

V rámci hodnocení procesu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) předkládá Ministerstvo zemědělství (Odbor bezpečnosti potravin) a Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) přehled nejčastěji používaných biotechnologických přípravků (biopreparátů) určených výhradně pro snížení emisí amoniaku a snižování zápachu v  intenzivních chovech prasat a drůbeže evidovaných ke dni 31. května 2017. U jednotlivých biotechnologických přípravků (biopreparátů) jsou v přehledných tabulkách uvedeny pouze stručné základní informace pro jejich aplikaci ve velkochovech prasat a drůbeže zapojených v České republice do systému integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Veškeré uváděné údaje je nutné konzultovat s jednotlivými prodejci a distributory s výhradním zastoupením pro Českou republiku.

Žádáme současně výrobce či distributory o informace v rámci zavádění a používání nových biotechnologických přípravků (biopreparátů) k aktualizaci a doplnění tohoto seznamu pro potřeby praxe se zaměřením na chovy prasat a drůbeže zařazené do systému IPPC.

Ing. Petr Zajíček, Ph.D. 

Ministerstvo zemědělství

e-mail: petr.zajicek@mze.cz

Ing. Jaroslava Malířová

Česká informační agentura životního prostředí

Tab.1 – Přehled biotechnologických přípravků používaných v chovech prasat v ČR

Obchodní název Oblast použití Dávkování a poznámky
Amalgerol Classic krmení a napájení 200–400 ml/1000 l vody
Amalgerol Classic kejda v podroštových prostorech 1000 ml/3 m3 kejdy
Ammo-Go liquid kejda v podroštových prostorech            a ve skladech 20–50 ml/m3
AROMEX-ME Plus krmení 100 g/t krmiva
AROMEX-SOLID Plus krmení podle pokynů výrobce
BELFEED krmení 100 g/t krmiva
BioAktiv krmení 200 g/t krmiva
Bio – Algeen Biopolym krmení a napájení 500–600 g/t krmiva  nebo 1000–1500 ml/t krmiva
Bio – Algeen G-40 kejda v podroštových prostorech 200–400 ml/1 000 l vody
Cabanin CS powder krmení 1–2 kg/t krmiva
Cabanin CSF liquid napájení 1–3 l/1 000 l vody
Cobiotex 5000 krmení podle pokynů výrobce
De-Odorase krmení 100 g/t krmiva
Diarstop krmení 1–3 kg/t krmiva
DIGESTAROM krmení selata 300 g/t krmiva, prasnice    a výkrm 150 g/t krmiva
ENVIRO-Plus krmení 100 g/t krmiva
FRESTA F CONC. krmení 250 g/t krmiva
HOMOGEN kejda v podroštových prostorech podle pokynů výrobce
MEX – Yucca DRY krmení 60–120 g/t krmiva
Nor-Guard AV powder krmení 400–600 g/t krmiva
Norponin BS liquid kejda v podroštových prostorech            a ve skladech 20–50 ml/100 m2
Nor-Spice AB powder krmení 150 – 400 g/t krmiva
Nor-Spice C liquid postřik na rošty              a podestýlku 20–50 ml/m3
NSOAB9 krmení 3–5 kg/t krmiva
PROBIO K 2 sklady kejdy podle pokynů výrobce
Quiponin BS liquid kejda v podroštových prostorech            a ve skladech 20–50 ml/m3
Quiponin S krmení 75–150 g/t krmiva
Realdyme krmení 5–20 kg/t krmiva
Sannisty rošty ve stájích 100–150 g/25 m2
SECHE – ETABLE rošty ve stájích 100 g/m3 kejdy
SEKOL – JALKA rošty ve stájích 2,5 kg/1250 m1x  měsíčně
SEKOL – JALKA sklady kejdy 2,5 kg/1250 m1x  měsíčně
Selacid Green Growth krmení 1–6 kg/t krmiva
SOP PIG sklady kejdy 0,4 g/ks 1 x týdně
STOPPOLL AGRO sklady kejdy 15 kg/1 000 m3 1.týden,           9 kg/1 000 m3 2. týden,                                   3 kg/1 000 m3 3. – 8. týden         a každý další 4. týden

 

XtractTM krmení 100 g/t krmiva
ACIDENE krmení 1,5 kg/t krmiva

 

Tab.2 – Přehled biotechnologických přípravků používaných v chovech drůbeže v ČR

Obchodní název Oblast použití Dávkování a poznámky
AEN krmení 250 g/t krmiva
AEN – SP krmení 250 g/t krmiva
Amalgerol Classic krmení a napájení 200–400 ml/1000 l vody
Ammo-Go liquid podestýlka ve stájích             a hnojiště 20 – 50 g/m3
AVIZYME 1300                        + PHYZYME XP krmení 500 g/t krmiva
AVIZYME 1302 krmení 500 g/t krmiva
BELFEED krmení 100 g/t krmiva
Biacid krmení 1 kg/t krmiva
Bio – Algeen Biopolym krmení a napájení 1 000–1500 ml/t krmiva
BIOSTRONG 510 krmení 150 g/t krmiva
Cabanin CS powder krmení 1–2 kg/t krmiva
Cabanin CSF liquid napájení 1–3 l/1 000 l vody
Cobiotex 5000 hnojiště 50–100 l roztoku/10 m3 (roztok 100 g/50–100 l vody s max. 3 ppm aktivního chlóru)
De-Odorase krmení 100 g/t krmiva
DIGESTAROM krmení 150 g/t krmiva
Diarstop krmení 1–3 kg/t krmiva
ENVIRO-Plus krmení 100 g/t krmiva
KEMZYME krmení 175 g/t krmiva
MEX – Yucca DRY krmení 60 g/t krmiva
Nor-Guard AV powder krmení 400–600 g/t krmiva
Norponin BS liquid podestýlka ve stájích             a hnojiště 20–50 g/m3
Nor-Spice AB powder krmení 150 – 400 g/t krmiva
Nor-Spice C liquid podestýlka ve stájích 20–50 g/100 m3
NSOAB9 krmení 3–5 kg/t krmiva
Nutrikem P Dry krmení 1 kg/t krmiva
Oxygenátor hnojiště 1 kg/80 – 100 t + 1 l Liquidu
OXYHUMOLIT podestýlka ve stájích 0,8–0,9 kg/mplochy
Quiponin BS liquid podestýlka ve stájích             a hnojiště 20–50 g/m3
Quiponin S krmení 75–150 g/t krmiva
Realdyme krmení 5–20 kg/t krmiva
SANGROVIT krmení 30 g/t krmiva
Sannisty podestýlka ve stájích 1 kg/80 t + 1 l Liquidu
Selacid Green Growth krmení 1–6 kg/t krmiva
VERMISTIMUL podestýlka ve stájích 20 ml/m2
XtractTM krmení 100 g/t krmiva

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *