Býci jdou i letos na dračku

V loňském roce poptávka po plemenících skotu masných plemen převyšovala nabídku a koupit býka do stáda v aukci znamenalo hodně hluboko sáhnout do peněženky. V nabídce vloni přitom bylo necelých pět stovek býčků u nás chovaných dvanácti plemen (477). To jistě způsobilo i zájem chovatelů umístit do odchoven na podzim loňského roku co nejvíce býků v očekávání velkého zájmu a dobrého prodeje na jaře.

V letošním roce půjde do výběrů celkem více než sedm set býků. Aukce, které již po prvním turnusu proběhly ukazují, že zájem kupovat stále trvá. V prvním turnusu (býci narození od 1. 11. 2001 do 31. 3. 2002 ) bylo do plemenitby vybráno celkem 450 býčků, v druhém turnusu bude komise rozhodovat o 190 dalších.
O dražbách, které již na odchovnách proběhly lze uvést několik zajímavých údajů: v průměru prodali v dražbě na velkých odchovnách (Osík, Ročov, Cunkov, Grygov, Kundratice a Malé Dvorce) 67,6 % býků. O prodejnosti plemen svědčí následující:
aberdeen angus: do dražby šlo 110 kusů, prodáno 34,5 % (nejméně 18,2 % prodali v Grygově a nejvíce v Kundraticích), prům. prodejní cena 83 158 Kč,
blonde dˇAquitaine: do dražby přihlášeno sedm býků, prodáno 42,9 % (nejméně prodali na Osíku – tři šli do aukce za prům. vyvolávací cenu 93 333 Kč a zůstali neprodáni), prům. prodejní cena 121 667 Kč,
charolais: Ze 126 býků prodali 86,5 %, se 100% úspěšností se mohou chlubit v Malých Dvorcích, prům. prodejní cena 85 578 Kč,
gasconne: Z pěti býků prodali v dražbě čtyři, za průměrnou cenu 71 500 Kč,
hereford: do držby šlo 16 plemeníků, deset jich prodali v průměru za 73 700 Kč,
limousine: Ze 45 býků zůstalo deset neprodaných, prům. cena za kus dosáhla 85 914 kč , nejvíce jich prodali v Cunkově – dvacet kusů a pět neprodaných zůstalo v Grygově,
masný simentál: Z 35 býčků 33 prodali za v průměru 94 364 KčJeidní dva neprodaní zůstali v M. Dvorcích, na ostatních odchovnách vždy všechny prodali, větší zájem byl o geneticky bezrohé simentály.
piemontese: Všech pět býčků prodali okamžitě při aukci za v průměru nejvyšší cenu mezi plemeny – 119 750 Kč.
Celkem dali chovatelé do dražby 349 plemeníků, 236 jich prodali za v průměru 91 954 Kč. Je třeba poznamenat, že i plemeníci, které v aukci nikdo nekoupil, si najdou velmi často své kupce až po dražbě.

V letošním podobně jako v předchozích letech Mze ČR podporuje plemenitbu dotačním titulem, v rámci něhož získají uznané odchovny plemenných býků (od čtyř kusů výše) platbu na krmný den ve výši do 70 Kč. V loňském roce šlo o částku 50 Kč. Stále trvá i podpora na nákup plemenného býčka ve výši do 30 000 Kč. Na celý dotační titul dvě je vyčleněno pro rok 2003 celkem 200 miliónů korun. Podle informací z jednotlivých odchoven se ceny za jeden krmný den pohybují na úrovni asi od 90 do 130 Kč. Přitom podle metodiky se krmí francouzská plemena na přírůstek 1,5 kg a ostatní 1,3 kg.
V rámci Česka v současné době funguje pět velkých odchoven a celá řada menších. Chovatelé si mohou mezi nimi vybírat. Rozhodující může být cena za krmný den i způsob nakládání se státní dotací, dosahované průměrné denní přírůstky, prodejní ceny při aukci nebo celá řada dalších faktorů. Proto jsme položili provozovatelům několik otázek, naší snahou bylo získat i informace o ekonomice provozu, obchodních vztazích apod.

 Kde se odchovna nachází, jméno provozovatele a od kdy odchovna funguje?
 Jakým způsobem dávají chovatelé býky do odchovny, tzn. zda je od nich nakupují nebo jsou jejich majetkem, či existuje jiná dohoda? Kolik chovatelé platí za krmný den?
 Jak podle ovlivní zrušení dotačního titulu pro nákup plemeníka a podpora testování provoz odchoven a nákup plemeníků v příštím roce?
 Kolik býků letos projde odchovnou? Jaká plemena, jaký byl průměrný přírůstek?
 Jak byla úspěšná aukce po I. turnusu výběrů – tzn. kolik zvířat se prodalo a jak se pohybovaly ceny

Ing. Pavel Kozák – Cunkov na Táborsku
K nejmladším odchovnám plemenných býků patří Cunkov u Jistebnice. Provozuje jej ing. Pavel Kozák a první test zde proběhl v roce 2001. Tím však budování neskončilo a letos na jaře poprvé při výběrech a aukci zasedli zájemci na kryté divácké tribuně. Na jaře byl také Pavel Kozák zvolen předsedou Českého svazu chovatelů masného skotu.
„Chovatelé si k nám dávají býčky na základě dohody uzavřené mezi nimi a odchovnou. Je možné od nich zvířata odkoupit nebo s nimi uzavřít smlouvu o odchovu, kdy jsou zůstávají majiteli.“
Pokud by výše uvedený dotační titul již neplatil, domnívá se ing. Kozák, „zřejmě půjdou ceny býků dolů. Ale potřeba býků bude spíše větší, a to hlavně v případě, že bude ze strany MZe ČR větší kontrola tzv. černých býků, tedy býků bez licence, a větší potřeba býků také z důvodu vyššího stavu krav než se předpokládalo.“ Jak zdůrazňuje předseda svazu podle posledního odhadu jde o 130 tisíc kusů krav.
V letošním roce prošlo odchovnou asi 150 býků plemen charolais, limousine, blond d´ Aquitaine, aberdeen angus v černé i červené barvě, piemontese, belgické modrobílé, masný simentál a hereford. Výběry a aukce prvního turnusu proběhly 16. až 17. dubna. V průběhu dražby zůstalo sedm býků neprodaných, v současné době už na kupce ale čeká jen jediný. Dražbou prošlo 63 býků, za které majitelé v průměru inkasovali 91 206 Kč.
Průměrné vydražené ceny dle plemen: limousine 82 840 Kč, masný simentál 96 700 Kč , charolais 95 062 Kč, aberdeen angus 89 833 Kč, blonde d´Aquitaine 108 950 Kč, hereford 70 000 Kč, piemontese 145 000 Kč. Pokud bychom uváděli nejlépe hodnocené plemeníky za i nejvyšší ceny:
– býk Bovet Jork ET, ev. čísla 135317/591, plemene charolais po otci ZCH 388 Impair – vydražen za Kč 140 000,
– býk Korok z Cunkova ET, ev. čísla 121258/288, plemene piemontese po otci
ZPI 207 Tristano – vydražen za 145 000 Kč,
– býk King MZLU, ev. čísla 114617/683, plemene blonde d´Aquitaine po otci
ZBA 180 Guepard.
V průměru býci přirůstali v testu 1,706 kg, největší přírůstek byl u plemene charolais
2,350 kg.

Ing. Zdeněk Pekař – vedoucí OPB v Osíku
Odchovna plemenných býků v Osíku je postavena v prostorách původního statku chovatele Flídra z Osíka, kde byla již v roce 1948 uznána inseminační stanice býků. Provozovatelem OPB v Osíku je Českomoravská plemenářská unie, a. s. se sídlem v Říčanech u Prahy. Odchovnou projde ročně testem vlastní růstové schopnosti zhruba 150 českých strakatých, 25 holštýnských a 170 býčků masných plemen.
Chovatelé masných plemen skotu dodávají do odchovny mladé býčky po splnění požadovaných přírůstků ve 120 a 210 dnech. Býčci jsou přesunuti do OPB na základě dohody s chovatelem a uzavřené smlouvy. OPB v Osíku nabízí chovatelům několik možností odchovu. Nejčastější je smluvní odchov, odkoupení býčka, případě smlouva o testaci. Cenové a další podmínky jsou předmětem dohody chovatele s odchovnou.
V měsíci dubnu proběhly na odchovně tři základní výběry včetně dražeb s následujícími výsledky:
Datum Plemeno ks přírůstek v testu
11.dubna aberdeen angus 57 1689 g
18.dubna limousine 21 1629 g
blonde d´aquit. 3 1777 g
gasconne 3 1517 g
30.dubna charolais 64 1781 g

12.června se v Osíku uskuteční základní výběry a dražba druhého turnusu odchovu. Bude předvedeno 42 býčků masných plemen charolais,limousine, masný simentál, blond d´Aquitaine, aberdeen angus a gasconne.
V roce 2003 projde odchovnou v prvním a druhém turnusu celkem 192 plemenných býčků.

Výsledky dosavadních dražeb a prodejů ze stáje na OPB Osík:
Plemeno aberdeen angus – celkem prodáno 19 býčků o prům.ceně 79 630 Kč, 11 býčků chovateli staženo domů. Neprodáno12 býčků.
Plemeno limousine – celkem prodáno 14 býčků o prům. ceně 88 230 Kč
Plemeno gasconne – prodáni 2 býčci v prům. ceně 78 000 Kč.
Plemeno blonde d´aq. – prodáni 3 býčci v průměru za 84 167 Kč.
Plemeno charolais – prodáno 36 býčků za prům. cenu –83 963 Kč, 7 býčků staženo chovatelem domů.
Býčci s nejvyšší cenou v dražbě:
– limousine 99 000 Kč, chovatel VFÚ ŠZP Nový Jičín,
– charolais 102 000 Kč chovatel ing.Hatlák-Meziboří
– aberdeen angus 102 000 Kč (2x) chovatel PILA Lepša a syn, druhý chovatel Milan Šebelka,s. z.

V případě zrušení dotačních titulů na nákup plemenných býků masných plemen lze očekávat snížení ceny prodaných býčků po ukončení testu i větší zájem o býčky horší kvality. Již letos je patrný větší zájem o býky průměrného hodnocení s nízkou cenou. Pro chovatele čistokrevných stád, kteří plemenné býčky produkují, by to znamenalo další zhoršení už tak velmi obtížné ekonomické situace. K prohloubení problémů by vedlo i omezení či zrušení dotace na krmný den býků v testu. Cena odchovu a tím i cena býků by se výrazným způsobem zvýšila, což by zatížilo celý systém chovu masných plemen i krav bez tržní produkce mléka.

Ing. Pavel Káčer – Grygov
OPB Grygov je nejmladší státem uznanou odchovnou České republice. Majitelem a současně provozovatelem této odchovny je akciová společnost Genoservis Olomouc. Myšlenka zřízení odchovny v „evropském stylu“ spatřila světlo světa na jaře roku 2001 a již v prosinci tohoto roku byli do odchovny naskladněni první býčci. Odchovna je pro Českou republiku ojedinělá svou technologií krmení, kdy plně respektuje restriktivní systém krmení na normovaný přírůstek (plemena velkého rámce 1500 g na kus a den a plemena středního rámce 1300 g na kus a den). Zvířata dostávají přesně kalkulované množství koncentrátu v šesti denních dávkách v automatických krmných boxech řízených počítačem. Krmná dávka je doplněna senem.
Již v prvním roce se nám podařilo odchovat 65 zvířat pěti plemen, při průměrném přírůstku v testu na úrovni 1,56 kg /ks/den a při 82 % vybraných zvířat.
V letošním roce jsme v prvním testu odchovali 59 zvířat a do plemenitby jich bylo vybráno výběrovou komisí 80 %. V letošním roce byl průměrný dosažený přírůstek v prvním testu 1,58 kg/ks/den. Chovatelé mohou být s prodejem svých zvířat spokojeni, protože s výjimkou dvou býků plemene aberdeen angus všechna vybraná zvířata v aukci nebo ihned po ní prodali. Ceny byli v letošním roce nižší než loňské a přiblížili se rovnovážným hodnotám přijatelným pro prodávající i kupující. V cenách dominovali býci plemene piemontese, kteří se prodali za průměrnou cenu 120 tisíc korun, býci plemene charolais se prodávali za průměrnou cenu těsně pod hranicí 90 tisíc korun, býky plemene limousine bylo možno koupit za průměrnou cenu 84 tisíc korun, masní simentálové se prodali většinou bez dražby v průměrné ceně 100 tisíc korun, nejnižší byla průměrná cena u býků aberdeen angus na úrovni 65 tisíc korun.
Za zmínku stojí určitě nejlepší zvířata mezi něž patřil v prvním testu určitě charolaiský býk ZCH582 Koudel od ing. Neumana (kombinace Aboukir na Cameleon), který byl ohodnocen 78 body za exterier . Mezi excelentní zvířata v rámci celé republiky určitě patří limousinský býk ZLI325 Kolja VFU (Eleazar na Tarvise) z chovu VFU Brno, který byl hodnocen 87 body za exterier. 81 body se pak může chlubit piemontský býk ZPI334 Kazan ET (Brasil na Rebuse) z chovu Alenky Polanské, který byl také nejdražším býkem obou aukcí a nového majitele stál 125 tisíc korun.
V letošním druhém testu je v OPB Grygov odchováváno celkem ještě 28 zvířat u nichž proběhne základní výběr a dražba 13. 6. 2003. Celkem odchováme v letošním roce 87 býčků.
U OPB Grygov si může chovatel vybrat mezi několika možnostmi jak odchovat svá zvířata. Stává se pravidlem, že asi polovinu zvířat odchovna vykoupí a druhou polovinu si chovatelé odchovávají buď ve spolupráci s odchovnou nebo na vlastní náklad. Cena za krmný den se v letošním roce pohybuje v rozmezí 90 až 120 Kč za krmný den, přičemž je možno na dny po základním výběru nebo před zahájením přípravného období sjednat individuálně výhodnější sazbu. Nákupní ceny býčků jsou individuální dle plemene a kvality kupovaného býčka.
Protože ještě neproběhly druhé kola základních výběrů a dražeb je zatím předčasné vynášet soudy jaký byl letošní rok z pohledu odchovu plemenných býčků. Jisté je ale to, že jak před státem tak před masným svazem leží problém přírůstků v odchovnách. Ze statistik je totiž více než jasné že většina odchoven se vůbec neřídí metodikou odchovu a normovaný přírůstek patří do kategorie zbožných přání. Je pak otázkou zda budeme plemenné býky v České republice odchovávat nebo vykrmovat.

Ing. Ivo Chládek – Podlesí Ročov
Odchovnu plemenných býků Brodec provozuje Zemědělské družstvo Podlesí Ročov od roku 1997.
Na odchovně letos v I. testu vybírali ze 105 zvířat, ze kterých bylo 26 vlastních, tj. chovatele a majitele ZD Podlesí Ročov, zbývajících 79 býčků odchovávali formou smluvního odchovu s úhradou za krmný den býčka.
Na OPB Brodec nebylo v tomto turnusu nakoupeno žádné zvíře od chovatele. Provozovatel se však ani tomuto způsobu získávání býčků na OPB nebrání a závisí pouze na vzájemné dohodě mezi majitelem zvířete a provozovatelem OPB.
Smluvní odchov – úhrada za KD se pohybuje ve třech hladinách : 90,– 105,– a 125,– Kč za krmný den dle uzavřené smlouvy mezi majitelem a provozovatelem. Výše úhrady za krmný den odchovu závisí na způsobu úhrady za odchov.
V případě zrušení dotací s největší pravděpodobností již nebude dále narůstat počet naskladněných býčků na OPB, může dojít k nárůstu odchovu býčků u chovatelů.
V otázce ceny za odchov se bude tato nejspíše pohybovat v horní hranici výše uvedených cen za KD.
Skladba plemen v I, testu v roce 2003 :
charolais (kusů) 12 průměrný přír. v testu 1871 g
hereford 27 1692 g
aberdeen angus 47 1801 g
masný simentál 16 1809 g
limousine 3 1458 g

Úspěšnost aukce:
Plemeno Býčků v aukci Vydražených Procento úspěšnosti Prům.vyvolávací cena Vydražená
charolais 5 4 80,00 92000 97750
hereford 13 10 76,90 67000 73700
aberdeen angus 30 13 43,30 78433 92923
masný simentál 9 9 100,00 82778 100556
limousine 3 3 100,00 70000 79667

Za nejlepší skupinu je možné označit plemeníky masného simentála a red anguské býčky.

Nejlépe hodnocená zvířata:
charolais č. 129613-667 – Kumulátor P, 74 bodů, chovatel DV Batelov
hereford č. 100933-487 – King z Podlesí ET, 88 bodů, chovatel ZD Podlesí Ročov
aberdeen angus č. 117342-281 – Kuna Red, 81 b, chovatel Pila Lepša a syn s. r. o
aberdeen angus č. 140671-384 – Mewil Keks ET, 78 b, chovatel M.I.L.O.S Inc. ČR
masný simentál č. 107182-487 – Javanais V, 89 b, chovatel ZS Blšany
limousine č. 061336-387 – Korpus Nečtinský, 67 b, chovatel Nečtinská zemědělská
a.s.

Jan Zatloukal – Kundratice, Malé Dvorce
Odchovna plemenných býků v Kundraticích s kapacitou 72 kusů vznikla v roce 1994 přestavbou kravína K96. Druhá – v Malých Dvorcích je v provozu teprve druhým rokem a podle Jana Zatloukala, majitele odchoven, slouží pro odchov býčků z vlastního chovu. Odchov probíhá většinou jako služba pro chovatele, kterému majitel odchovny účtuje 115 Kč za krmný den. Zároveň, jak uvádí, nabízí zákazníkům, kteří mají o plemeníka zájem, že mu býčka v rámci republiky vytipuje, chovatel jej zakoupí a poté je na náklady odchovny přivezou. Pro příští rok plánuje Jan Zatloukal poskytovat zdarma i rozvoz prodaných býků po aukci.
Jak by reagoval trh, kdyby nebyly v příštím roce dotace na nákup býků a provoz odchovny? „Chovatelé budou první rok jako kdyby skončil svět, ale v dalším roce začnou nakupovat stejně jako dosud,“ domnívá se Jan Zatloukal. Plemenné býky budou potřebovat a používat býky na černo je nemožné. Plemenářská inspekce přísně sleduje, aby byli ve stádě jen ti licentovaní. Ani cena za plemeníka na aukci by neměla podle něho být příliš odlišná. Ze svých zahraničních kontaktů uvádí, že se ceny pohybují od 1500 do 4000 eur, což odpovídá úrovni v Česku. „Nemám strach, že by bychom v Evropě s kavlitou a úrovní neuspěli.“
V prvním turnusu prošlo odchovnou v Kundraticích 68 a v Malých Dvorcích 51 býčků. Z nich komise vybrala do plemenitby 56 a 42, tzn. 82,4% úspěšnost. Na aukci měli možnost zájemci z těchto vybraných kusů 48 nakoupit v Kundraticích a 26 v Malých Dvorcích. Tradičně největší byla nabídky plemeníků charolais, kterých v Kundraticích šlo do prodeje 23 za průměrnou vyvolávací cenu 69 783 Kč, 22 jich vydražili v průměru za 75 045 Kč. Dalších 17 v Malých Dvorcích začínalo s cenou 73 824 a všechny prodali v průměru za 86 059 Kč. Z dalších plemen bylo v nabídce 16 aberdeen angusů, kterých však v aukci prodali poze polovinu za v průměru 67 000 Kč. Dalších patnáct masných simentálů, které v aukci 13 prodali.
Za nejdůležitější považuje Jan Zatloukal skutečnost, že si již jeho odchovny vybudovali klientelu zákazníků, kteří pravidelně přijíždějí nakupovat. V letošním roce proběhly aukce na odchovnách dva dny po sobě a pokaždé zájemci přijeli.

Ing. Jan Kaplan – člen výběrové komise ČSCHMS
Sezóna odchovu býčků masných plemen 2003 přinesla pro I. turnus, tj. býčky narozené do 31. března 2002, celou řadu priorit:
– celkem odchovávaných býčků bylo 571 ks 8 masných plemen,
– valná většina odchovávaných býčků je odchovávána na odchovnách uznaných,
– ve srovnání s minulostí byly zvýšeny průměrné přírůstky v testu téměř u všech odchovávaných masných plemen,
– dochází k podstatnému zvýšení osvalení a celkového výrazu u všech plemen, nejvýrazněji u býčků plemene aberdeen angus,
– zvýšila se kvalita, typ a výraznost synů po prověřených býcích především inseminačních,
– zvýšila se prodejnost vybraných býčků do plemenitby všech plemen, s výjimkou býčků plemene aberdeen angus, mimo redy, přímo v dražbách na odchovnách,
– opět, ale tentokrát velmi výrazně se potvrdilo, že odchovna nemůže suplovat odchov chovatele, že přírůstek od narození nemůže být jen průměrný.

Po skončení výběrů by měla být k zamyšlení problematika neustále zvyšujících se přírůstků
v testačním období především proto, že česká specialita je nakupovat plemenného býčka ne pro sezonu příští, ale pro tu letošní. Zvýšení funkčnosti pohybového aparátu, zlepšení konstituční pevnosti a zvýšení dlouhovyužitelnosti býčků by mělo být krédem všech odchoven. I při adlibitním krmení je nutno dodržovat Metodiku odchovu, především s ohledem na dotaci vitamínů, stopových prvků a minerálií. Snahou všech zainteresovaných by mělo být zlevnění odchovu, zobjektivnění selekce, především přes variabilitu. Nikde ve světě nejde selekce přes maximální přírůstek v krátkém testačním odchovu. Kvalitně odchovaný býk se bude velmi dobře prodávat a novému majiteli bude plodit v další generaci kvalitní potomstvo.

Průměrný denní přírůstek na odchovnách během I. turnusu 2003

Přírustek (g)
OPB ks test od narození
OPB Horní Jadruž 12 1867 1407
OPB M.Dvorce 51 1863 1392
OPB Kundratice 68 1844 1385
OPB Podlesí Ročov 105 1772 1375
OPB Osík 148 1709 1398
OPB Cunkov 80 1704 1376
OPB Janovice u R. 27 1569 1303
OPB Grygov 57 1568 1337
OPB AGRO s.r.o. Březová 11 1523 1325
OPB Rapotín 4 1477 1179
Celkem 563 1727 1375

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *