Byl identifikován virus způsobující syndrom třesu selat

Takzvaná nemoc třesoucích se selat, tedy kongenitální tremor, má příznaky, které se podobají klasickému moru prasat s rozsáhlým poškozením mozku a míchy. Virový původ onemocnění byl objasněn až nedávno s objevem atypického prasečího pestiviru v Evropě a USA. Patogenní agens nazvaný LINDA virus je příbuzný australskému viru Bungowannah a velmi vzdáleně viru klasického moru prasat. Tento objev viru se dá využít k identifikaci problémových chovů a k budoucímu očkování prasat jako prostředku k potlačení nemoci.

V lednu roku 2015 zaznamenal drobný chovatel prasat v Rakousku nárůst počtu selat narozených s tak silným laterálním tremorem celého těla, že nemohla pít mléko. Uvádí to vědecký článek kolektivu Benjamina Lampa publikovaný v aktuálním čísle časopisu Emerging Infectious Diseases. Věřilo se, že nemoc způsobuje atypický prasečí pestivirus (APPV), který byl nedávno objeven v Evropě a USA. Vzhledem k výrazným příznakům na této konkrétní farmě zkontrolovali odborníci na univerzitní klinice, zda jsou zvířata nakažena nedávno popsaným APPV. Přes komplexní a vysoce specifické testy nebyl nalezen APPV ani jiný patogen, o kterém je známo, že onemocnění způsobuje. Symptomy a výsledky však naznačovaly, že byl pestivirus přítomen, takže vědci navrhli nový typ diagnostického testu, který nakonec vedl k objevení nového pestiviru. Autoři uvádějí, že výskyt tremoru byl mezi postiženými vrhy 20 až 100 %. I když onemocnění vypuklo až v červenci toho roku, produktivita farmy byla výrazně snížena, protože bylo odstaveno pouze 22,4 selete na prasnici za rok ve srovnání s předchozími 25,8 selete. To způsobilo zemědělci obrovské finanční ztráty. Vyšetření infikovaných selat post mortem odhalilo vážné poškození mozku a míchy typické pro to, které bylo pozorováno u typu A-11 formy vrozeného tremoru. Starší selata na farmě přitom nevykazovala žádné klinické příznaky.

Zjištěn nový pestivirus

Na základě vyšetření vědci Vetmeduni identifikovali jako příčinu nový pestivirus. Úplná analýza genomu (struktura RNA) a charakteristických proteinů jasně ukázala, že nově objevený patogen je pestivirus z rodu Flaviviridae. Virus byl prozatím nazván LINDA virus (Lateral shaking Inducing Neuro-Degenerative Agent). Nový test PCR, který tým vyvinul, rozpozná (jak uvádí tisková zpráva Vetmeduni Institute of Virology) všechny známé pestiviry, Tak se podařilo rozpoznat virus, který byl dříve neznámý. Protože není známo, jak rozšířený je nový virus Linda v populaci prasat, vyvíjí tým Benjamina Lampa sérologický test, aby se zjistil výskyt viru LINDA v Rakousku, a tak posoudila hrozba, kterou představuje pro chovatele prasat. Test bude důležitý, protože analýza viru ukázala, že je vzdáleně příbuzný s virem, který způsobuje klasický mor prasat.

Po zavedení testů na identifikaci viru LINDA byli vědci schopni ho rozpoznat ve slinách a spermatu dospělých prasat. To vedlo k tomu, aby usoudili, že onemocnění může být sexuálně přenosné, jak uvádějí ve článku publikovaném ve Veterinary Research.

 Nebezpečné vztahy

LINDA virus je úzce spjat s atypickými prasečími pestiviry (APPVs), které byly podle skupiny Vetmeduni nedávno objeveny v Severní Americe a později detekovány v Evropě. Je také podobný viru klasického moru prasat, který způsobuje poškození míchy. LINDA je nejbližším příbuzným pestiviru, který byl poprvé detekován na komerční farmě chovu prasat v Austrálii. Později byl nazván virus Bungowannah a byl zodpovědný za potraty, mrtvě narozená selata a jejich náhlou smrt, obecně způsobené virovou infekcí srdečního svalu. Nicméně nebylo pozorováno žádné neurologické poškození nebo tremor selat. Nakonec to vedlo ke ztrátě asi 50 000 zvířat na obou postižených farmách. Tento virus nebyl nikde jinde zjištěn. Přestože se rozsáhlými opatřeními podařilo zabránit dalšímu šíření viru, obě farmy už od té doby nebyly obnoveny. Jakmile jsou prasata infikována, virus zůstává v těle, takže ho mohou i nadále dlouho uvolňovat a jsou tak extrémně nakažlivá.

Vedoucí institutu poznamenal, že protože infikuje i dělohu březích prasnic, může virus Linda narušit vývoj cerebrální kůry selat, podobně jako je to u infekce virem Zika. Dodává ale, že je třeba si pamatovat, že nejbližší genetický příbuzný nového viru je ten australský.

Přestože pestiviry jsou běžné u skotu (BVD), ovcí (katarální horečky) a prasat (mor), nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *