Chov ryb v oteplené vodě

Aby vyhověli zákazníkům, musí všichni producenti rozšiřovat nabídku svých výrobků. Stejně tak i rybářské provozy. Společnost České rybářství k chovu tradičních českých ryb připojila i poměrně exotickou a pro české stolovníky zatím neznámou egyptskou rybu. Tilapii nilské (Sarotherodon niloticus) se velmi daří v bazénech s oteplenou vodou, kterou produkuje pár metrů vedle stojící elektrárna v Tisové u Sokolova.

Tilapie nejsou v Čechách žádnou novinkou, historie jejich chovu sahá hluboko do totality. I když o ní mnoho českých konzumentů neví, má řadu výhod, které jí k před našimi tradičními rybami favorizují.
Velkou výhodou tilapií je snadná reprodukce. Jako většina ryb z rodu tlamovců samice „chovají“ potěr v tlamě, takže rozmnožování těchto ryb probíhá bez účasti člověka a potřeby živé práce. Ryby se bez problémů vytřou v betonových bazénech, samy se starají o potomstvo a když jsou rybky již příliš velké na bezpečí matčiny tlamy, chovatelé dospělé ryby přeloví do dalšího bazénu. Pokud mají teplotu v rozmezí 20 až 25 oC, jsou ryby schopny zopakovat reprodukční cyklus až 10krát ročně.
Nejdůležitější výhodou je špičková kvalita masa a chuťové vlastnosti srovnatelné s dravými rybami (candátem), u tilapií se také svalové kosti (ypsilonovité kůstky známé u kapra a dalších ryb) vyskytují jen v minimální míře, což je obrovská výhoda pro spotřebitele.
Ze druhů chovaných v Tisové potřebuje tilapie, vzhledem ke svému původu vodu nejteplejší. Do jejich bazénů proudí voda z elektrárny, která je míšena s vodou z Ohře. Díky omezení zemědělské výroby se znečištění tohoto toku dostalo na úroveň, kdy již čištění není bezpodmínečně nutné, rovněž obsah kyslíku je pro ryby vyhovující, stejně jako u vody z elektrárny. Pro zvýšení obsahu volného kyslíku ve vodě jsou používány aerátory.
Nevýhodou chovu tilapií je náročnost na investice, neboť ryby se chovají v betonových bazénech, a dále nároky na energii. Optimální teplota pro celoroční chov je 20 až 25 oC. Výhodou je odolnost vůči chorobám, v našich podmínkách není známá žádná virová choroba, která by tilapie napadala a i ostatních zdravotních problémů je poskrovnu. Tilapie jsou nenáročné na kvalitu vody i obsah kyslíku.
Tilapie nilské jsou všežravci, v intenzivním chovu se krmí granulovanou krmnou směsí, ve stáří jednoho roku mají ryby váhu kolem 0,35 až 0,4 kg, tehdy jsou zákazníky nejžádanější. Granule pro výkrm ryb obsahují asi 28 % dusíkatých látek a díky střevu delšímu než mají naši kapři mohou tilapie přijímat krmivo až s 8 % vlákniny. Směs je podle požadavků chovatele míchána domácím výrobcem a konverze činí asi 2,5 až 3,5. Zajímavostí ve směsi jsou například šípkové pokrutiny obsahující hodně antistresového vitaminu C.
V Tisové je již jediné místo v Čechách, kde se tilapie chová. V poslední době totiž jsou evropské trhy zaplavovány levným egyptským dovozem z volné přírody. Po tilapii bohužel v České republice poptávka není, Češi jsou co se konzumace ryb týče poměrně konzervativní a ryby se nacházejí většinou jen na štědrovečerní tabuli. Letos díky nižší poptávce v důsledku expanze egyptského exportu dojde v Tisové k snížení objemu výroby tilapií na 15 tun živých ryb.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *