Chovatelé skotu podeváté v Polné

Deváté setkání chovatelů skotu spojené s nabídkou býků pro rok 2010 a jejich potomstva se konalo ve druhé polovině října v krásném prostředí zámku v Polné. Býky českého strakatého a holštýnského plemene tam představila firma Plemo. Účastníci si zároveň mohli vyslechnout přednášku o efektivní kontrole, řízení a péči a reprodukci v chovu dojnic. Jiným tématem byla aktuální situace v Evropě ve vztahu k chovu, šlechtění a plemenitbě skotu.

Program v Polné zahájil ředitel společnosti Plemo, a. s., Ludvík Dodávka. Ve svém vystoupení shrnul práci společnosti v letošním roce a seznámili chovatele se směry šlechtitelských programů dojených plemen. Konstatoval, že letošní a příští rok byl a bude pro chovatele i plemenáře velmi složitý. Jak připomněl, firma Plemo nabízí pro příští rok vysoce kvalitní inseminační dávky prověřených býků zlepšovatelů, ale také dosud neprověřených testovaných býků, kteří ale svou kvalitou na své předchůdce výborně navazují, a také vynikajících zahraničních býků, jež v podmínkách ČR prověřuje.

 

Nabídka inseminačních dávek

Společnost Plemo spolupracuje se zahraničními firmami, jako jsou francouzská Genes Diffusion, kanadský Semex a rakouská firma Genostar. Základnou pro šlechtění českého strakatého skotu je Česká republika, ale také spolupracuje se sousedními státy – Rakouskem a Německem.

Mezi novinky příštího roku patří i dva genomicky testovaní býci holštýnského plemene ze společnosti Genes Diffusion s ISU 160 (Bernac) a 167 (Graneur). Chovatelé je mohou nalézt v katalogu.

V části katalogu věnované strakatým býkům firma Plemo nabízí také inseminační dávky býků plemene montbeliard, o něž mezi chovateli stoupá zájem. Jde o býka Bazanu UF-084, importovaného francouzského býka Utach JB NIC -013 a nového býka Valfin JB NIC-015 se SIC 132,3 (import Francie).

Ludvík Dodávka uvedl, že společnost vyrábí také extra dávky od vybraných býků. Jde o inseminační dávky s vysokou oplozovací schopností, které se mrazí do pejet o objemu 0,5 ml s minimálním počtem 20 milionů aktivních spermií s vysokou přežitelností (po deseti hodinách musí být aktivita minimálně 20 %). Tyto extra dávky se vyrábějí na inseminační stanici společnosti v Litohoři a v katalogu nalezneme tuto nabídku u nově zařazeného býka českého strakatého plemene Ctitel RAD-193 a dále u holštýnských býků.

V letošním roce bylo do testace zařazeno 16 býků strakatého skotu, z toho je jich osm zahraničních (Rakousko) a osm od českých chovatelů a 23 býků holštýnského plemene.

 

Efektivní reprodukce

Ve své přednášce se doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc., z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně zaměřil na požadavky, které je třeba splnit pro zajištění efektivního řízení reprodukce ve stádě dojeného skotu. Chovatel by měl zajistit, aby 50 – 60 % a více krav ve stádě bylo v aktivní fázi reprodukce. Do této skupiny patří březí plemenice, plemenice do 60 dní po otelení nepřipuštěné, jednou až třikrát inseminované a dosud nevyšetřené na březost a jalovice. Ostatní jsou v pasivní fázi reprodukce a tato skupina by neměla tvořit větší podíl ze stáda než deset, výjimečně dvacet procent.

Jedním z nejdůležitějších částí mezidobí (???), kterému by měl chovatel věnovat maximální pozornost, je puerperium. Období březosti a porod je obrovskou zátěží pro organismus plemenice a způsobují snížení její rezistence vůči podmínkám vnějšího prostředí. Doc. Vinkler doporučuje kontrolovat teplotu zvířat deset dní po porodu, kontrolovat odchod plodových obalů (do 24 hodin po porodu), 8. – 10. den po porodu sledovat odchod očistek a 18. – 25. den po otelení sledovat říjové chování plemenice. Mezi 30. a 45. dnem po porodu se má vyhodnotit involuce dělohy. Po inseminaci je nezbytné provádět ranou diagnostiku březosti.

Minimální požadavky na optimální stav reprodukce ve stádě je 8 – 10 % měsíčně porodů ze stavu krav a 10 – 12 % krav ze stavu by mělo každý měsíc zabřeznout.

 

Aktuální dění v Evropě

Jedna z částí přednášky Ing. Stanislava Jaše, člena COPA/COGECA se věnovala otázkám šlechtění a plemenitby, a to výběru býků na základě genomické selekce. Všechny významné státy mají podle přednášejícího technologie, metodiku i software pro využívání této metody u dojených plemen. Její přesnost se stále zvyšuje s nárůstem referenční populace skotu, pokrok v oblasti genomiky je velmi rychlý. Na špici se v této technologii udržuje Francie, USA, Kanada, Nizozemsko, Dánsko a Nový Zéland. Předpokládá se, že do konce tohoto roku bude genomické hodnocení býků funkční v Německu, Polsku, Irsku, Španělsku, Austrálii, Izraeli. Vzhledem k mezinárodní spolupráci se dá očekávat, že většina chovatelsky vyspělých zemí dosáhne dostatečného referenčního počtu zvířat do konce roku 2010. V letošním roce došlo v genomické selekci holštýnského skotu k průlomu, protože vznikla na základě spolupráce pěti šlechtitelských subjektů z pěti zemí (EURO Genomics) a spolupráci s univerzitními pracovišti selekční referenční populace o počtu 16 tisíc býků, která je také největší na světě.

Tím se zlepší přesnost a spolehlivost genomických odhadů plemenné hodnoty býků a vypočtených genomických indexů. Rozvoj genomiky bude mít zřejmě vliv na rychlejší genetický pokrok a na případné snížení nákladů na selekční programy. Chovatelé by tak mohli získat špičkovou genetiku za příznivou cenu.

Podle Stanislava Jaše je jisté, že čím větší roli bude hrát genomický odhad ve zlepšení genetiky populace, tím důležitější budou fenotypová data, a ta jsou závislá na chovatelích a investicích do nich.

 

Klíčové informace:

·   Tradiční setkání chovatelů skotu a přehlídka býků a jejich potomstva se konalo již podeváté 22. října na zámku v Polné.

·   Firma Plemo, a. s., představila býky plemen českého strakatého a holštýnského, jejichž inseminační dávky bude nabízet v roce 2010.

·   V katalogu se nabízí 15 býků strakatých plemen, 36 holštýnského plemene a 24 býků masných plemen.

·   Součástí programu byly přednášky zaměřené na efektivní kontrolu a péči o reprodukci mléčného skotu (doc. MVDr. Vinkler, CSc.) a na aktuální evropské dění v oblasti šlechtění a plemenitby skotu (Ing. Stanislav Jaš).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *