Co přináší společný výpočet plemenných hodnot?

Chovatelé českého strakatého skotu zastupovaní Svazem chovatelů českého strakatého skotu se rozhodli pro společený výpočet plemenných hodnot s Rakouskem a Německem. Data pro znaky mléčné užitkovosti mají chovatelé k dispozici od prosince minulého roku. Jaké změny tento výpočet přinesl? Asi spíše pozitivní, ale nic není úplně černobílé.

Michal Basovník

Michal Basovník, Chovatelské družstvo Impuls, družstvo

Hurá. Konečně. Po opakovaném odkladu byla ukončena další kapitola společného výpočtu plemenných hodnot s Rakouskem a Německem. Pomalu ale jistě se stáváme součástí největší populace plemene s kombinovanou užitkovostí na světě. Členy prestižního klubu. Průkazka se třemi písmeny GZW otevře našim chovatelům dveře na zahraniční trhy. Odpůrce společného výpočtu chápu. Bojí se konkurence. Bojí se společné veřejné topky býků. Proč? Inseminační dávky býků z Německa a Rakouska dováží do ČR většina plemenářských firem více než 20 let. Na tom se nic nezmění. Nechápu Němce a Rakušany, že nás do svého klubu přizvali. Pokud vím, do Německa ani Rakouska se toho moc z ČR nevyvezlo. A to by se mohlo změnit. Nedělám si iluze, že začneme hromadně exportovat inseminační dávky býků do Německa a Rakouska, ale věřím, že budou dávky býků s indexem GZW prodejnější na východ od ČR, do Jižní Ameriky a ti nejlepší si jistě najdou cestu i k německým, rakouským či nizozemským chovatelům.

První topka býků se společně odhadnutými PH pro znaky mléčné užitkovosti byla zveřejněna v prosinci 2014. Nic zásadního se nezměnilo. Býci, kteří byli na prvních pěti místech v topce srpnové,  jsou po společném přepočtu mezi prvními deseti. Do nejvyšších míst topky se dostalo nově několik synů Winnipega, jednoho z nejúspěšnějších fleckvieh býků v historii. Nad tím se rovněž nemůžeme pozastavovat. Všichni býci zveřejnění v topce jsou zaregistrováni v ČR a jsou aktivně používáni. Tedy opět spíše důvod pro zveřejnění. Nebo budeme PH býků, kteří se v ČR používají, ale ještě zde nemají dcery, před chovateli tajit, jak si to některé firmy přejí? Nevymizely ani tolik předem oplakávané montbeliardské geny. Valfin byl první a je třetí. Galileo byl sedmý a je čtrnáctý. Jednodušší život budou mít firmy, které se aktivně na šlechtění podílí, kupují a na potomstvu testují plemenné býky. Nestane se, že budeme mít v testu syny, jejichž otec má dvě značně odlišné PH kg mléka. Round Up měl v srpnu 2014 PH kg mléka v ČR -59 při průměrné užitkovosti 404 dcer na prvních laktacích 6921 kg a ve stejné době v německo-rakouském výpočtu +325. První výsledky naznačují, že se čeští býci ve společné topce neztratí. Býci jako Hurikan, Guitar, nebo Glorie by se jistě zařadili mezi evropskou špičku. Plemenářské firmy se musí smířit s tím, že podíl českých býků ve společné topce bude odpovídat podílu testace a velikosti aktivní populace jednotlivých zemí. Zatímco velikost populace českého strakatého skotu příliš plemenářské firmy neovlivní, rozsah testace je plně v našich rukou. Podíl inseminačních dávek býků v testu  na celkovém prodeji v ČR (test na vlastním potomstvu) byl v roce 2014 u Chovatelského družstva Impuls 27 %. Od roku 2011 Chovatelské družstvo Impuls více inseminačních dávek exportuje než importuje. Jak jste na tom vy, kolegové?*

Ing. Danuše Kolářová

Ing. Danuše Kolářová
CRV Czech Republic, spol s r. o.

Propojení populace českých strakatých krav s fleckvieh  populací v Německu a Rakousku nás zapojilo do fungujícího systému výpočtu plemenných hodnot. Poměrně rychle jsme se zařadili mezi země, které mají možnost genotypování zvířat a jejich selekce na základě takto vypočítaných plemenných hodnot. Společný výpočet plemenných hodnot masné užitkovosti, zevnějšku a od prosince i mléčné užitkovosti porovnává zvířata na společné bázi a ukazuje jejich plemennou hodnotu v rámci této velké populace. Jejich vypovídací schopnost pro českou populaci však má několik háčků. Tím největším asi je nekompletnost všech dat v původech našich zvířat, která jsou pak ve výpočtech nahrazována průměry s nižší spolehlivostí. Tím je řada původů znevýhodněna a jejich plemenná hodnota má horší vypovídací schopnost. Problémem to je hlavně u mladých zvířat, která se vybírají na základě genomických plemenných hodnot. Jak se s tím vypořádat? V podstatě se nabízí dvě možnosti. Vybírat do plemenitby pouze zvířata s vysokými čísly, nebo pokračovat v klasické testaci a počkat na výsledky na potomstvu. V první variantě musíme počítat s tím, že naše populace co do velikosti může jen stěží konkurovat německé a rakouské výběrové základně a do špičky se prosadí pouze několik zvířat. Druhou možností je pokračovat v klasické testaci a čekat na výsledky na potomstvu, které ukážou skutečnou hodnotu zvířat. Je třeba si uvědomit, že populace českého strakatého skotu má za sebou určitý vývoj, který ji dostal na úroveň, kterou se můžeme chlubit. Šli jsme trochu jinou cestou, než velké populace v Německu nebo Rakousku. Pro zlepšení užitkových vlastností jsme používali i plemeno ayrshire a holstein v red variantě (před 25 lety) a v poslední době i velice úspěšně genealogicky příbuzné plemeno montbeliarde. Ekonomické, výrobní i manažerské podmínky českých chovatelů tvrdě prověřují i genetickou kvalitu skotu. Jsem přesvědčena, že pokud chceme chovatelům nabízet plemenný materiál, který jim bude ve stájích „šlapat“, je potřeba stavět na osvědčených kombinacích, které doplníme špičkovou genomikou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *