Děláme to, co nás baví

Agro, družstvo Záhoří hospodaří nedaleko Písku na 2850 hektarech zemědělské půdy, z níž je 2330 orné a 520 ha zabírají trvalé travní porosty. Rostlinná výroba v podniku představuje dlouhodobě 32,5 % tržeb za vlastní výrobky. Pěstují se zde především obilniny, ozimá řepka a pícniny. Živočišná výroba pak vykazuje zbývajících 67,5 procenta tržeb. Prioritou je v Záhoří výroba mléka, následuje produkce hovězího masa. Chov prasat tady zrušili již v roce 2008 a podle ředitele podniku udělali vzhledem k situaci na trhu dobře. V Záhoří se zaměřili na holštýnský skot. V současné době chovají ve dvou střediscích – Oslově a Třešni – 900 krav s průměrnou užitkovostí 11 500 kilogramů mléka za rok. Více informací si přečtete v časopisu Náš chov Na přiloženém videu můžete zhlédnout část podniku

http://youtu.be/5IlTGJCrHWU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *