Den mléka 2010

Mezinárodní konference den mléka měla podtitul „Udržitelný chov dojnic, ovcí a koz“. Přednášky byly rozděleny do několika bloků, kterými byly ekonomika chovu dojnic a výroby mléka, šlechtění českého strakatého a holštýnského skotu, kontrola mléčné užitkovosti a hodnocení vybraných ukazatelů na mléčnou užitkovost dojnic a morfologii vemene a užitkovost ovcí.

Ve sborníku a formou posterů byly publikovány další příspěvky na téma chov a šlechtění dojeného skotu, ovcí a koz a možnosti ovlivnění a hodnocení kvality mléka dojnic, ovcí a koz.

Konferenci pořádala katedra speciální zootechniky ČZU v Praze 10.11.2010 a přednášeli Ing. Tomáš Kopec (SCHČSS, šlechtění českého strakatého skotu), doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. (SCHHS, šlechtění holštýnského skotu), o mezinárodním srovnání ekonomiky výroby mléka přednášela Ing. Iveta Bošková (ÚZEI) a ekonomické ukazatele chovu dojnic zhodnotil Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.(VÚŽV Uhříněves).

O trendech v kontrole mléčné užitkovosti krav v ČR a ve světě přednášel Ing. Pavel Bucek (ČMSCH) a dr. Ing. Michal Milerski (VÚŽV) ve své přednášce porovnával vybrané ukazatele morfologické stavby vemene a produkci mléka u dojných ovcí.

Výsledky výzkumu Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity o délce expozice vysokým letním teplotám a jejím vlivu na mléčnou užitkovost dojnic  prezentovala Ing. Petra Zejdová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *