Ekonomika odchovu telat

Jedním z přednášejících v rámci Farmářského dne ve Velké Chyšce byl Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Akci s podtitulem Výzkum pro praxi uspořádal koncem října na Vysočině Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v rámci České technologické platformy pro zemědělství. Spolupořadatelem bylo také ZD Velká Chyška.

Na nárůstu průměrné dojivosti krav v posledních letech se podle Ing. Kvapilíka kromě mnoha dalších faktorů podílejí i příznivé výsledky odchovu telat. Přesto lze z vysokých rozdílů v nákladech na odchované tele (bez režií přibližně 4000 až 14 000 Kč) i nákladů na den odchovu (22 až 74 korun) vyvodit možnost dalšího snižování nákladů.

Ztráty a onemocnění telat v průběhu odchovu jsou příčinou značných přímých i nepřímých nákladů. Celkové náklady na každou dojnici ve stádě vykazují velkou variabilitu v závislosti na podílu uhynulých a vyřazených telat, na dosahované užitkovosti krav, nákupních cenách mléka, nákladech na odchov jalovic a mnoha dalších faktorech.*

 

Více si přečtete v Zemědělci.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *