Farmářský den ve Velké Chyšce

Jako každoročně již po čtvrt století pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška farmářský den s tématem výzkum pro praxi.

 Na letošním semináři přednášeli Ing. Václav Kudrna, CSc. (VÚŽV  Uhříněves, v. v. i.), doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. (VFU Brno), Ing. Jiří Burdych, MBA (VVS Verměřovice), Ing. Jan Syrůček (VÚŽV  Uhříněves, v. v. i.), Ing. Stanislav Staněk, Dis. (VÚŽV  Uhříněves, v. v. i.) a Ing. Josef Kořínek (UZEI Praha).

Přednášející se věnovali rozličným tématům, jako byla strategie výživy dojnic v souvislosti s délkou období stání na sucho, prevence metabolických poruch u dojnic, ale také otázkou zda snížit náklady nebo zvyšovat rentabilitu. Byl představen  ekonomický software pro zemědělství FarmProfit a dozvěděli jsme se jak lépe a efektivně odchovávat telata. Přednáška o nejnovějších směrnicích o welfare v chovu skotu platných od roku 2013 seminář uzavřela.

 

Více se dočtete v časopise Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *