Genomická selekce u českého dojeného skotu

V návaznosti na vědeckou konferenci Genetické dny proběhl odborný seminář pro chovatelskou veřejnost, jehož přednášející informovali o současné situaci v genomické selekci dojeného skotu, hlavně skotu holštýnského.

Genomická selekce holštýnského skotu byla cílem řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum pro roky 2011–2014. Důvodem pro tento projekt byl požadavek praxe udržet krok ve šlechtění skotu s vývojem ve světě.

S účelem projektu nás seznámila Ludmila Zavadilová. Výzkumně byly připraveny a ověřeny algoritmy pro jednokrokovou předpověď genetické plemenné hodnoty (GEPH). Tento postup byl nejprve použit u celostátní databanky užitkovosti u asi 800 000 prvních laktací se souborem původů předků do čtvrté generace, tj, asi 1 400 000 jedinců včetně 838 genomických býků. Byly stanoveny plemenné hodnoty (PH) a GEPH programy BLUPF90 a DMU a mezi nimi stanoveny korelace.

V letošním roce se práce na projektu soustředily na aplikaci dosavadních výsledků do praxe. Jde hlavně o odhady GEPH u holštýnského skotu test-day modelem a na něj bude navazovat odhad GEPH pro skóre somatických buněk. Důležité je, že jsou zároveň zaváděny i odhady spolehlivosti GEPH.

Jaký byl zvolen klíč?

Luboš Vostrý v úvodu své přednášky řekl, že od roku 2009 je vyvíjena jednokroková metoda genomické selekce. Tato metoda neodhaduje účinky jednotlivých SNP, využívá jejich informace k upřesnění příbuzenských vztahů jedinců v selektované populaci, a tím zpřesní odhad PH. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že dvoukroková metoda, která vznikla dříve a používá se mnoha v zemích je méně vhodná než metoda jednokroková. Na jednokrokovou metodu přechází USA a také Německo se chystá na její zavedení. V ČR je nyní připraveny k využití právě jednokroková metoda.

 

Mezinárodní hodnocení

Josef Přibyl přednášel o možnosti využití interbulových plemenných hodnot.Zahraniční i domácí údaje hodnocených plemeníků jsou zasílány do Interbullu a pomocí MACEe se provádí jejich souhrnné hodnocení s využitím všech celosvětových údajů a PH všech plemeníků jsou přepočteny podle měřítek dané země.

Porovnávaly se postupy, které byly použity pro stanovení PH a GEPH mléčné užitkovosti pro mladé genomické holštýnské býky.. Používali se výsledky domácí kontroly užitkovosti nebo Interbullových MACE hodnot přepočtených na naše podmínky nebo se oba soubory pro výpočty spojily. Propojení do společného výpočtu domácí kontroly užitkovosti a Interbullových MACE mělo vypočtenou korelaci 0,6, tedy vyšší než domácí nebo zahraniční údaje samostatně.

 

Současná situace

Jiří Šplíchal (Plemdat) hovořil o využití poznatků projektu v praxi. V srpnu 2014 byly zveřejněny první údaje GMACE, Interbullové GEPH. Publikace bude vycházet každé čtyři měsíce (společně s údaji MACE). Pro chovatele to bude zásadní sestava pro výběr zahraničních genomických býků. Implementační výpočet pro holštýnský skot je dokončen a s výpočtem spolehlivosti bude zveřejněn v září nebo říjnu.

 

Podrobněji v týdeníku Zemědělec č. 39/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *