Jak navýšit příjem sušiny

Navýšení příjmu sušiny v krmné dávce dojnic je bezesporu cestou ke zvýšení jejich užitkovosti. Jednou z možností, jak navýšení dosáhnout, je používání vysoce stravitelných hybridů kukuřice. Siláž vyrobená z těchto kukuřic má pak pozitivní účinky na příjem krmiva dojnicemi.

Tématu výživy a užitkovosti dojnic se věnovala mezinárodní konference s názvem Jak navýšit příjem sušiny TMR, kterou uspořádala společnost Limagrain Central Europe, S. E., v polovině listopadu ve Velichovkách.

Jako první vystoupil Ing. Pavel Koukal, produktový manažer společnosti MIKROP Čebín, a. s. Tématem jeho prezentace byla analýza nákladů na vyrobený kilogram mléka a role objemných krmiv.

O stravitelné vláknině jako limitujícím faktoru příjmu sušiny TMR hovořil produktový manažer Limagrain Česká a Slovenská republika Ing. Jiří Matuš, nové komplexní hodnocení kukuřičných hybridů LGAN Milk+ představila marketingová manažerka společnosti Limagrain Ing. Milena Mařáková.

O praktické zkušenosti se silážní řezankou sklízenou technologií shredlage se podělila Dr. Szilvia Orozs, ředitelka krmivářské laboratoře a profesorka na Szent István University v Budapešti.

Vlastní praktické zhodnocení používání silážních hybridů LGAN přednesli ředitel ZOD Hořice z okresu Pelhřimov Ing. František Novák a hlavní zootechnik podniku Bonagro a. s. Blažovice na Brněnsku Ing. Jan Vojta.

Jak uvedl Ing. Jiří Matuš, společnost Limagrain se může pochlubit samostatným výzkumem zaměřeným na silážní kukuřici. „Přežvýkavci pro dobrý výkon i zdraví potřebují kvalitní vlákninu. Je potřeba si uvědomit, že více než 50 procent sušiny kukuřice pochází ze zelené části. Energii do kukuřičné siláže vnáší jednak škrob ze zrna a jednak vláknina ze zbytku rostliny,“ uvedl Ing. Matuš. Část škrobu je degradována v bachoru a využita mikroorganismy, část je zhodnocena ve střevě jako by-pass. Podle Ing. Matuše přitom existuje značná genetická variabilita degradability škrobu v bachoru, takže je nutné ji u jednotlivých hybridů znát.

 

Více si přečtete v prosincovém Našem chovu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *