Archiv pro rubriku: CAP

Filtr

Ekologické zemědělství unie roste

Ekologické zemědělství se v unii zejména v posledních dekádách rozvíjí a zvětšuje se také okruh jeho spotřebitelů. Ekologičtí zemědělci pěstují polní plodiny, ovoce, zeleninu či vinnou révu, chovají skot, prasata, drůbež i další hospodářská zvířata. Největší výměru mají v unii i u nás ekofarmy s trvalými travními porosty. Na rozvoji...

Kategorie: CAP, EU

Greening funguje, ale chce změny

Ze zkušeností z prvního roku zavedení greeningu Brusel usuzuje, že toto opatření funguje, potřebuje však některé úpravy. Návrhy na ně zazněly i ve veřejné konzultaci. Objevily se třeba názory, že cílů ekologizace lze lépe dosáhnout z prostředků podpory rozvoje venkova, že větším přínosem by byla vyšší podpora ekologického zemědělství či...

Kategorie: CAP

A zase zpátky k sedmadvacítce

Červnové referendum otřáslo nejen Velkou Británií, ale i zbytkem Evropské unie, který se ocitl na pomyslném rozcestí. Půjde dál cestou větší integrace a rychlého zavedení společné měny, nebo naopak dá větší důraz na princip subsidiarity, který řešení problémů posouvá co nejblíže lidem, a bude více dbát na přání a obavy...

Kategorie: CAP, EU

Unie hledá cesty z mléčné krize

Mléčný sektor unie tone v problémech. Ukončení kvót a přechod na tržní prostředí zkomplikovalo ruské embargo na dovoz některých potravin včetně mléčných produktů z Evropské unie. Dosavadní opatření unie nejsou zatím příliš úspěšná a zemědělci, agrární ministři členských zemí i europoslanci požadují po Evropské komisi účinnější kroky. Objevuje se otázka,...

Kategorie: CAP, Dojený skot

BREXIT: V evropské zemědělské politice se musí táhnout za jeden provaz

Podle článku zveřejněného na stránkách Farm Europe je samozřejmé, že společná zemědělská politika může finančně a technicky čelit odchodu Velké Británie z Evropské unie. Je však nutné přijmout především nezbytné politické závěry. EU musí převzít své každodenní povinnosti a podporovat jeden z největších úspěchů evropské integrace – společnou zemědělskou politiku....

Kategorie: CAP