Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Na začátku byla domestikace

Představitelé Evropské unie mluví často o výzkumu, vývoji a inovacích i o zavádění jejich výsledků do praxe. Právě to je i podle dlouhodobých strategií unie jednou z podmínek dosažení konkurenceschopnosti Evropy. Ale výsledky práce biochemiků, biotechnologů a molekulárních genetiků si cestu do zemědělství a potravinářství klestí dost obtížně. Nejde o...

Kategorie: EU

Ekologické zemědělství unie roste

Ekologické zemědělství se v unii zejména v posledních dekádách rozvíjí a zvětšuje se také okruh jeho spotřebitelů. Ekologičtí zemědělci pěstují polní plodiny, ovoce, zeleninu či vinnou révu, chovají skot, prasata, drůbež i další hospodářská zvířata. Největší výměru mají v unii i u nás ekofarmy s trvalými travními porosty. Na rozvoji...

Kategorie: CAP, EU

Důležité jsou názory zemědělců

Máte připomínky k současné společné zemědělské politice, popřípadě i představu, jak by se měla zjednodušit a upravit? Do konce letošního května máte možnost se v češtině zúčastnit veřejné konzultace k tomuto tématu, kterou spustila Evropská komise začátkem února. Je třeba, aby se do Bruselu dostaly zejména názory lidí z praxe...

Kategorie: EU

Evropská komise připravuje změnu pravidel komitologie

Komitologií se nazývají obecné principy mechanismu kontroly členských států nad výkonem prováděcí moci Komise. Návrhy Komise jsou projednávány a schvalovány regulatorními výbory, ve kterých mají členské země své zastoupení a to poměrem hlasů, který je odvozen od počtu obyvatel příslušného členského státu s výraznou degresivitou posilující malé členské země na...

Kategorie: EU

Jak správně označovat krmné směsi?

Spolek pro komodity a krmiva uspořádal 2. března v prostorách Ministerstva zemědělství seminář určený obchodníkům s komoditami, výkupcům krmných surovin, prvovýrobcům, výživářům, výrobcům krmiv a inspektorům dozorového orgánu k implementaci Kodexu správné praxe při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin.

Kategorie: EU, Výživa zvířat

Jak je to s cenami mléka v EU?

Podle poslední aktualizace Evropské komise z února 2017 se platby, které dostávají farmáři za mléko ve „starých“ zemích Evropské unie, liší od těch, které dostanou v novějších státech EU. V České republice patří bohužel ceny mléka k nejnižším z členských států EU....

Kategorie: EU, Mléko

Mléčná krize má dopad i na výrobu krmiv

Po zrušení systému mléčných kvót v Evropské unii začalo pro chovatele mléčného skotu období nejistoty. Nikdo nevěděl, jaké budou vedlejší účinky zrušení režimu mléčných kvót, ale během 20 měsíců je mlékárenský průmysl praktiky na dně. Nadměrná nabídka mléka v EU a některých dalších zemích znamenala, že ceny za mléko spadly....

Kategorie: Dojený skot, EU, Mléko

A zase zpátky k sedmadvacítce

Červnové referendum otřáslo nejen Velkou Británií, ale i zbytkem Evropské unie, který se ocitl na pomyslném rozcestí. Půjde dál cestou větší integrace a rychlého zavedení společné měny, nebo naopak dá větší důraz na princip subsidiarity, který řešení problémů posouvá co nejblíže lidem, a bude více dbát na přání a obavy...

Kategorie: CAP, EU

Pět set milionů eur jako podpora pro evropské zemědělce

Evropská komise představila nový balíček v hodnotě 500 milionů eur pro evropské zemědělce. Jedním z hlavních prvků je dobrovolné snížení produkce mléka. Většina peněz má jít do odvětví produkce mléka a vepřového masa, které jsou už delší dobu v krizi. Toto oznámení EK je doplněk k dřívějšímu balíčku také 500...

Kategorie: EU