Archiv pro rubriku: Mléko

Filtr

Nejlepší stádo i dojnice a nejkvalitnější mléko

Pravidelně každý rok vyhlašuje společnost Polabská mlékárna a. s. své nejlepší dodavatele mléka z hlediska počtu somatických buněk a celkového počtu mikroorganismů, a to jak konvenčního, tak biomléka a dále nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Letošní již 23. ročník této soutěže a její slavnostní vyhlášení proběhlo v Choťovicích v hotelu...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

O nejlepší producenty mléka

Každoročně vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele a také stáda i jednotlivé dojnice v soutěži o nejlepší stádo a dojnici. Letos se uskutečnil již 23. ročník této soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo tentokrát v Choťovicích v hotelu Na farmě. Před oceněním nejlepších chovatelů proběhl seminář, na němž...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Počet somatických buněk v mléce ovcí a koz

Hodnocení počtu somatických buněk (PSB) v mléce patří k základním ve světě rozšířeným kontrolním programům pro velké a malé přežvýkavce, dojnice, ovce a kozy. Patří mezi základní kritéria kvality mléka a světového obchodu s ním. Na jejich hodnotě se podílí celá řada faktorů, a to od kvality krmiva, výživového stavu,...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy

Nový teletník je jen začátek

Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, jež najdeme v Pardubickém kraji, aktuálně obdělává 1466 ha zemědělské půdy, převážná část je orná. Hlavními tržními plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, tritikále, kukuřice a řepka. Významný podíl pěstovaných plodin je určen pro potřeby živočišné výroby – v uzavřeném obratu se zde...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Hygiena mléka a zařízení pro jeho chlazení

Jako účinná zbraň proti ataku nadojeného mléka bakteriemi se osvědčuje hygiena a jeho rychlé zchlazení pod kritickou teplotu 10 °C, a následné jeho udržování na teplotách kolem 4 až 5 °C. K dosažení těchto teplotních podmínek se v praxi používají různé technické pomůcky, které se všeobecně nazývají chladicí zařízení. Jejich...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie