Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Nový standard ve výrobě vajec

Od ledna loňského roku společnost ČESKÁ VEJCE FARMS, s. r. o., provozuje ve Vejprnicích třídičku MOBA OMNIA PX 350 s výkonem 126 tisíc vajec za hodinu. Třídicí stroj je na vstupu vybaven robotickým nakladačem, který v automatickém režimu z palet ukládá vejce v plastových proložkách na dopravní cestu, která po...

Kategorie: Drůbež, Nezařazené, Technologie

Je současný model výpočtu plemenných hodnot u ovcí vyhovující?

Pro chovatele produkující plemenná zvířata je při výběru jedinců do chovu vodícím kritériem genetický potenciál zvířete v podobě odhadovaných plemenných hodnot. Plemenná hodnota, která vyjadřuje odhad genetického založení jedince na základě odchylky v užitkové vlastnosti od průměru vrstevníků, je tak hlavním parametrem šlechtitelské práce. Základem jejího výpočtu jsou údaje z...

Kategorie: Nezařazené

Monitoring protilátek proti Aujeszkyho chorobě

Státní veterinární správa (SVS) provedla mezi 10. 10. – 31. 12. 2017 plošný monitoring Aujeszkyho choroby (ACH) v populaci prasat divokých. V jeho rámci byla zjišťována přítomnosti protilátek ve vzorcích krve odebrané od všech divokých prasat ulovených na území ČR v tomto období. V celé ČR bylo při tomto testování...

Kategorie: Nezařazené

Kvalitní maso z extenzivního chovu

Ovce vřesové se u nás chovají již od roku 2001, kdy tehdy prvních jedenáct zvířat dovezl na svou farmu v Mokrovratech Ing. Jiří Řípa. Dovoz tohoto kombinovaného plemene ovcí původem z Lüneburgských vřesovišť domluvil Ing. Václav Pařízek, který má nad farmou na Dobříšsku zootechnický dozor. Rádi jsme proto využili jeho...

Kategorie: Nezařazené

Francouzský robot do českých stájí

Jednu z patnácti prestižních cen letošní soutěže Grand Prix Techagro získal Mirobot 3.0 třetí vývojové generace od francouzské firmy SERMAP, který vystavovala třeboňská společnost AGRICO. Toto autonomní robotické zařízení je určené k odklizu výkalů z velkokapacitních stájí pro skot, ať už tekutých z bezstelivových stájí či chlévské mrvy s vysokým...

Kategorie: Nezařazené

Slovak Soya – Slovensko „bez GMO“

Svaz výrobců krmiv, skladovatelů a obchodních společností vyvinul iniciativu, která by mohla zajistit, aby Slovenská republika neprodukovala a neuváděla na náš trh polotovary a základní potraviny na bázi geneticky modifikovaných organismů. Tento projekt je uváděn pod názvem Slovenské potraviny bez GMO v podobě „Čisté linie bez použití GMO“.

Kategorie: Nezařazené

Co ve školních osnovách nenajdete

Současná situace u českých chovatelů svědčí o zvýšeném nárůstu nejistoty v důsledku nestability trhů s živočišnými produkty (máslo, vejce apod.). To je ale pouze jeden z aspektů. Ten druhý, znejišťující činitel spočívá v tom, že se zemědělci, a to jak producenti rostlinných, tak živočišných komodit, ocitají velmi často na mediálním...

Kategorie: Nezařazené