Archiv pro rubriku: Ostatní

Filtr

Hold jaru vzdali výlovem

Společnost Mráz Agro CZ s. r. o. oslavila první jarní den výlovem vodního díla Komušín u Horažďovic. Podle rybářských tradic pojatý výlov nabídl nejen možnost setkání přátel Petrova cechu, ale i ukázku tradic rybářského řemesla a spoustu dobrého jídla a pití. ...

Kategorie: Ostatní

Kvalita masa farmově chovaných jelenů a daňků

Cílem předložené práce bylo porovnat chemické složení a organoleptické vlastnosti masa farmově chovaného jelena evropského a daňka evropského s hovězím masem dvou kontrastních plemen skotu - aberdeen angus a holštýnské, lišících se zejména z hlediska kvality masa. Maso jelenů i daňků obsahovalo ve srovnání s hovězím výrazně nižší množství intramuskulárního...

Kategorie: Ostatní

Zoonózy – stále aktuální nebezpečí

Zoonózy jsou infekční onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. Představují zdravotní riziko pro osoby, které přicházejí do kontaktu se zvířaty nejen v rámci pracovního procesu, ale i v rámci volného času. Z více než 250 aktuálně známých nemocí přirozeně přenosných z obratlovců na člověka jich je přibližně 80 běžných. ...

Kategorie: Ostatní, Zdraví zvířat

Označení Label Rouge znamená to nejlepší

Výrobek označený značkou Label Rouge (Red Label) je ve Francii znamením bezpečné jakosti, což je definováno i zákonem. Takový produkt musí mít řadu specifických vlastností. Těmito výrobky, které jsou označeny červeným štítkem, jsou potraviny (včetně mořských živočichů) a nepotravinářské zemědělské produkty i nezpracované (např. květiny). Ve všech fázích výroby a...

Kategorie: Ostatní

Jatečná hodnota masa nutrií

Během devadesátileté historie chovu nutrií u nás byly vyšlechtěny tři barevné typy. Jedná se o českou variantu standardní nutrie, moravskou stříbrnou nutrii a přeštickou vícebarevnou nutrii, které jsou v současné době zařazené mezi genetické zdroje. Jestliže dříve byl chov zaměřen na produkci kožešin, dnes je hlavním produktem chovu kvalitní maso....

Kategorie: Ostatní, Šlechtění, Výzkum

Kapr – to je tradice

V posledních letech se v České republice ročně vyprodukuje až 21 tisíc tun tržních ryb. Mezi chovanými rybami je kapr nekorunovaným králem, jeho podíl tvoří stabilně více než 80 %. Platí za vysoce kvalitní rybu jak na domácím, tak zahraničním trhu.

Kategorie: Ostatní

Exotika ve znamení kontinentů

Podobně jako v předchozích letech, byli také na deváté výstavě pro chovatele a pěstitele exotických zvířat a rostlin k vidění velcí i malí papoušci, dále drobní exoti, okrasní bažanti a kachničky, tropické druhy ryb, obojživelníci, plazi a drobní savci. Novinkou letošního ročníku výstavy Exotika bylo uspořádání jednotlivých expozic do ucelených...

Kategorie: Ostatní, Výstava

Na prahu rybářských žní

Dnes a denně se můžeme přesvědčit, že technický pokrok nezná hranic. Převážná část zemědělských strojů využívá elektronické systémy včetně satelitní navigace, takže jejich práce je přesná, rychlá a efektivní. Elektronika se zabydlela i ve stájích. Počítače řídí nejen výživu a krmení hospodářských zvířat, ale také stájové mikroklima, což má vliv...

Kategorie: Nezařazené, Ostatní, Technologie, Výživa zvířat