Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Koza bílá krátkosrstá

Mléčné plemeno koz, jehož základ položily domácí selské kozy křížené bílým sánským plemenem ze Švýcarska a Německa v období let 1895 až 1950. V letech 1950 až 1990 bylo plemeno zlepšováno opakovaným importem inseminačních dávek bílé německé kozy. Od roku 1997 probíhá revitalizace plemene podpořená zařazením do genetických rezerv,...

Kategorie: Ovce a kozy

Kozí farma Žofín

Asi jen málokdo by našel odvahu od základu změnit svůj život tak, jako to udělali manželé Dvořákovi, kteří před více než dvaceti roky vyměnili ruch velkoměsta za život na venkově. Z Prahy se odstěhovali na chalupu v Horním Podluží v Lužických horách, kde založili kozí farmu, která inspiruje další...

Kategorie: Ovce a kozy

Šestadvacátý ročník francouzského veletrhu

Mezinárodní zemědělský veletrh Sommet d l' elevage zaznamenal ve všech ohledech nejvýjimečnější ročník. Potvrdila se jeho pozice jako jedné z největších evropských přehlídek i proto, že jeho branami letos prošlo 93 tisíc návštěvníků. Veletrh je rovněž nepopiratelně obchodní událostí v mezinárodním měřítku a zcela jistě je největší výstavou nejen francouzských...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Výstava, Zahraničí

Výstavu Náš chov opanovali ovčáci

Stává se již zvykem, že přehlídky zvířat na výstavě Náš chov jsou v režii Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Na letošním, dvaadvacátém ročníku výstavy hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb ovčáci představili okolo 300 zvířat, reprezentujících devatenáct plemen ovcí a sedm plemen koz. Kromě malých přežvýkavců měli návštěvníci...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Management pastvy ovcí a koz v CHKO

Domácí zvířata jsou sice dávno domestikovaná, ale i u nich je třeba respektovat jejich biologické potřeby a specifické projevy chování. V daných souvislostech je možno tuto oblast označit jako aplikovanou etologii. Její racionální využití při plánování managementu pastvy v chráněných oblastech je možno spojovat jak s praktickou realizací pastvy, tak...

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Ministři Zambie na Živitelce

Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívila i delegace ze Zambie reprezentovaná hned dvěma ministry zemědělství. Ministrem pro rybářství a živočišnou výrobu je Michael Z. J. Katambo, MP. Rostlinnou výrobu má v Zambii pod palcem něžné pohlaví – ministryně zemědělství pro rostlinnou výrobu se jmenuje Dora Siliya, MP.

Kategorie: Drobnochovy, Ovce a kozy

Má valašská ovce perspektivu?

V loňském roce bylo v Národním programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů evidováno 1118 reprodukčně aktivních bahnic valašské ovce chovaných v 59 chovech. To představuje více než pětinásobné navýšení početních stavů za posledních deset let. V rámci uvedeného národního programu je garantem plemene valašská ovce Ing. Michal Milerski, Ph.D.,...

Kategorie: Ovce a kozy

Valaška jako dědictví po našich předcích

O rozšiřování početních stavů valašských ovcí, ale i o propagaci a popularizaci plemene se stará Klub chovatelů a příznivců valašské ovce, který byl oficiálně založený 10. 9. 2004. Na otázky, s jakým cílem byl klub založený a co je předmětem jeho činnosti, odpovídala jeho předsedkyně Martina Šimčíková. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Šampionát zwartbles vyhrál Ztepl

V rámci veletrhu Země živitelka se konal také čtvrtý šampionát beranů plemene zwartbles. Do souboje přihlásili tři chovatelé celkem pět beranů různého věku. Přehlídkou provázel Ing. Martin Hošek, člen Svazu chovatelů ovcí a koz a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně. Plemeníky hodnotila komise členů Svazu chovatelů ovcí a koz...

Kategorie: Ovce a kozy

Počet ovcí v Evropské unii vzrostl

Podle průzkumu Evropské unie z prosince roku 2016 se počet ovcí v EU zvýšil o 1,4 milionu kusů (1,6 %). Jejich počet stoupl hlavně ve Španělsku (o 394 000 ovcí), Velké Británii (o 437 000 ovcí) a Rumunsku (o 268 000 kusů). Na druhé straně je počet ovcí určených k...

Kategorie: Ovce a kozy