Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Dostane charollais druhou šanci?

Ovce plemene charollais patří k celosvětově oblíbeným plemenům zejména pro své vynikající parametry masné užitkovosti, ale i plodnost. O jeho rozšíření v našich chovech se zasloužilo bývalé ZD Nečtiny, které dovezlo první zvířata bezmála před třiceti lety. Postupně se charollaiské ovce rozšířily a patřily k nejčastěji chovaným masným plemenům. Podle...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění

Koza bílá krátkosrstá

Mléčné plemeno koz, jehož základ položily domácí selské kozy křížené bílým sánským plemenem ze Švýcarska a Německa v období let 1895 až 1950. V letech 1950 až 1990 bylo plemeno zlepšováno opakovaným importem inseminačních dávek bílé německé kozy. Od roku 1997 probíhá revitalizace plemene podpořená zařazením do genetických rezerv, metodou...

Kategorie: Ovce a kozy

Kozí farma Žofín

Asi jen málokdo by našel odvahu od základu změnit svůj život tak, jako to udělali manželé Dvořákovi, kteří před více než dvaceti roky vyměnili ruch velkoměsta za život na venkově. Z Prahy se odstěhovali na chalupu v Horním Podluží v Lužických horách, kde založili kozí farmu, která inspiruje další...

Kategorie: Ovce a kozy

Země živitelka 2017

Letos se pod novým vedením otevřelo budějovické výstaviště pro návštěvníky Země živitelky již po čtyřicáté čtvrté. Organizačně to sice zpočátku trochu skřípalo, nicméně počasí přálo, návštěvníci byli spokojeni a účast byla podle statistiky pořadatelů rekordní.

Kategorie: Ovce a kozy

Šestadvacátý ročník francouzského veletrhu

Mezinárodní zemědělský veletrh Sommet d l' elevage zaznamenal ve všech ohledech nejvýjimečnější ročník. Potvrdila se jeho pozice jako jedné z největších evropských přehlídek i proto, že jeho branami letos prošlo 93 tisíc návštěvníků. Veletrh je rovněž nepopiratelně obchodní událostí v mezinárodním měřítku a zcela jistě je největší výstavou nejen francouzských...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Výstava, Zahraničí

Výstavu Náš chov opanovali ovčáci

Stává se již zvykem, že přehlídky zvířat na výstavě Náš chov jsou v režii Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Na letošním, dvaadvacátém ročníku výstavy hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb ovčáci představili okolo 300 zvířat, reprezentujících devatenáct plemen ovcí a sedm plemen koz. Kromě malých přežvýkavců měli návštěvníci...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Management pastvy ovcí a koz v CHKO

Domácí zvířata jsou sice dávno domestikovaná, ale i u nich je třeba respektovat jejich biologické potřeby a specifické projevy chování. V daných souvislostech je možno tuto oblast označit jako aplikovanou etologii. Její racionální využití při plánování managementu pastvy v chráněných oblastech je možno spojovat jak s praktickou realizací pastvy, tak...

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Ministři Zambie na Živitelce

Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívila i delegace ze Zambie reprezentovaná hned dvěma ministry zemědělství. Ministrem pro rybářství a živočišnou výrobu je Michael Z. J. Katambo, MP. Rostlinnou výrobu má v Zambii pod palcem něžné pohlaví – ministryně zemědělství pro rostlinnou výrobu se jmenuje Dora Siliya, MP.

Kategorie: Drobnochovy, Ovce a kozy

Má valašská ovce perspektivu?

V loňském roce bylo v Národním programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů evidováno 1118 reprodukčně aktivních bahnic valašské ovce chovaných v 59 chovech. To představuje více než pětinásobné navýšení početních stavů za posledních deset let. V rámci uvedeného národního programu je garantem plemene valašská ovce Ing. Michal Milerski, Ph.D.,...

Kategorie: Ovce a kozy

Valaška jako dědictví po našich předcích

O rozšiřování početních stavů valašských ovcí, ale i o propagaci a popularizaci plemene se stará Klub chovatelů a příznivců valašské ovce, který byl oficiálně založený 10. 9. 2004. Na otázky, s jakým cílem byl klub založený a co je předmětem jeho činnosti, odpovídala jeho předsedkyně Martina Šimčíková. ...

Kategorie: Ovce a kozy