Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Technologie chovu limituje úroveň péče o kůzlata

Ze statistických údajů vyplývá, že početní stavy koz se zvyšují. Přitom významný podíl připadá na velké chovy, které finalizují mléčnou produkci. Snaha o dosažení maximální produkce mléka však nutí chovatele do průmyslového provozu, kde již není prostor pro individuální péči, která patří k rozhodujícím faktorům ovlivňujícím zdárný odchov kůzlat. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Ovčiarstvo na Slovensku

Na území Slovenska bol chov oviec známy od najstarších čias. Ovce sa chovali predovšetkým ako zdroj mäsa, koží a vlny. Mliečna produkcia nadobudla osobitný význam až od obdobia valaskej kolonizácie v 15. - 17. storočí, kedy z východných oblastí Karpát prenikol aj na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo aj...

Kategorie: Ovce a kozy

Kozí farma Skryje

Obec Skryje, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, není jen vyhlášenou lokalitou s nálezy zkamenělin prvohorních živočichů, ale také místem, kde od farmářky Pavlíny Jirsové můžete ochutnat velmi kvalitní produkty z kozího mléka. Nejen za sortiment výrobků, ale i chovatelskou snahu zachovat kozu bílou krátkosrstou pro další generace...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy

Vícerohé ovce jako rarita

Nejen pro působivé četné rohy a skvrnité zbarvení jsou ovce jakob oblíbené u anglických farmářů. Velkou předností uvedeného plemene, které se na ostrovy dovezlo z oblasti Blízkého východu před několika staletími, je jeho velmi dobrá užitkovost a zdravotní odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Postupně se ovce jakob rozšířily do mnoha...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění

Dědičnost zbarvení ovcí

Příspěvek se zaměřuje na obecnou biologii zbarvení vlny, působení a interakce rozmanitých lokusů a alel řídících pigmentaci ovcí. Důležitá jsou mezinárodní doporučení názvosloví používaná v článku. Znalosti o dědičnost zbarvení ovcí jsou nezbytné pro specifickou selekci bílé a barevné vlny. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Statusy TSE stále aktuální

Klasifikace a podmínky udílení statusů proti transmisivní spongiformní encefalopatii (TSE) vychází z nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. O přidělení statusu musí požádat každý chovatel, který obchoduje s plemennými zvířaty. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Podpora na welfare i u ovcí?

V rámci devatenáctého mezinárodního dvoudenního setkání chovatelů ovcí a koz zazněly i otázky týkající se možných podpor do tohoto sektoru živočišné prvovýroby. Mimo jiné také zaznělo, že kromě stávajících dotačních titulů by chovatelé na svou činnost mohli v budoucnu pobírat ještě příspěvky na pohodu zvířat, které již fungují v chovech...

Kategorie: Ovce a kozy