Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Chování ovcí a koz na pastvě v CHKO

Pastva zvířat v chráněných územích by nikdy neměla být samoúčelná. Vždy by měla plnit v daném časovém horizontu cíle, dané plánem péče pro daný biotop. Toho požadavku není možno dosáhnout bez vhodného managementu pastvy, zohledňujícího jak specifika pasené lokality, tak i specifické požadavky a chování pasených zvířat. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Výživa zvířat

Tradiční zastoupení plemen

Letošní expozici malých přežvýkavců na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně, kterou připravil Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s., reprezentovalo více než 180 zvířat 28 plemen ovcí a koz. Kolekce 142 ovcí byla zastoupena dvanácti plemeny s kombinovanou užitkovostí, dále pěti masnými plemeny a třemi plemeny ze skupiny mléčných...

Kategorie: Ovce a kozy

Walliské kozy novinkou expozice

Letošní expozici malých přežvýkavců na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně reprezentovalo více než sto osmdesát zvířat sedmadvaceti plemen ovcí a koz. V kolekci dvaačtyřiceti kusů osmi prezentovaných plemen koz byly v pavilónu P premiérově předvedeny také walliské kozy, jejichž chovem u nás se zabývá jen hrstka chovatelů. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Technologie chovu limituje úroveň péče o kůzlata

Ze statistických údajů vyplývá, že početní stavy koz se zvyšují. Přitom významný podíl připadá na velké chovy, které finalizují mléčnou produkci. Snaha o dosažení maximální produkce mléka však nutí chovatele do průmyslového provozu, kde již není prostor pro individuální péči, která patří k rozhodujícím faktorům ovlivňujícím zdárný odchov kůzlat. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Ovčiarstvo na Slovensku

Na území Slovenska bol chov oviec známy od najstarších čias. Ovce sa chovali predovšetkým ako zdroj mäsa, koží a vlny. Mliečna produkcia nadobudla osobitný význam až od obdobia valaskej kolonizácie v 15. - 17. storočí, kedy z východných oblastí Karpát prenikol aj na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo aj...

Kategorie: Ovce a kozy

Kozí farma Skryje

Obec Skryje, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, není jen vyhlášenou lokalitou s nálezy zkamenělin prvohorních živočichů, ale také místem, kde od farmářky Pavlíny Jirsové můžete ochutnat velmi kvalitní produkty z kozího mléka. Nejen za sortiment výrobků, ale i chovatelskou snahu zachovat kozu bílou krátkosrstou pro další generace...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy

Vícerohé ovce jako rarita

Nejen pro působivé četné rohy a skvrnité zbarvení jsou ovce jakob oblíbené u anglických farmářů. Velkou předností uvedeného plemene, které se na ostrovy dovezlo z oblasti Blízkého východu před několika staletími, je jeho velmi dobrá užitkovost a zdravotní odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Postupně se ovce jakob rozšířily do mnoha...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění