Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Welfare hýbe Evropou

Zajištění odpovídající pohody prasnicím se v chovatelské Evropě přetřásá již pěknou řádku let. Z pohledu ustájení je součástí proklamovaného welfare například kontakt mezi zvířaty, dále prostor a manipulovatelný materiál na stavbu hnízda. Podmínky chovu prasat na starém kontinentu jsou čím dál více ovlivňovány veřejností a dá se očekávat, že k...

Kategorie: Prasata, Technologie

Ztráty selat a jak na ně

Pro efektivitu chovu jsou klíčové špičková reprodukce prasnic, životaschopnost a vyrovnanost selat ve vrhu a jejich připravenost k odstavu. O výsledku často rozhodují detaily, které je třeba napasovat do konkrétních podmínek jednotlivých farem. Vítanou inspirací jsou zkušenosti ze zahraničí, které bývají již standardně zakomponované do přednáškového menu každoročně pořádaných konferencí...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Řepkové semeno má sílu vytěsnit sóju

Významné hladiny řepkového šrotu a pšeničné sušené lihovarské výpalky mohou podporovat růst a užitkovost podobně jako krmné dávky založené na sóje. To znamená, že mají potenciál nahradit v budoucnosti sóju. To byl jeden ze závěrů výzkumu prováděného ECO FCE, projektů FP7 financovaných EU, zaměřených na zvýšení efektivity využití krmiv a...

Kategorie: Drůbež, Prasata, Výživa zvířat, Výzkum

Obava z vysoké mortality

Ustájení prasnic během laktace je momentálně ústředním tématem diskusí na evropské úrovni. S ohledem na zlepšení welfare prasnic v komerčních chovech se čím dál častěji doporučuje, aby se i laktující prasnice chovaly ve volném ustájení. Hlavní překážkou přechodu z klecového chovu laktujících prasnic na volný chov je však obava z...

Kategorie: Prasata, Technologie

Na podporu slabých selat

Ve snaze vytěžit maximum z genetického potenciálu prasnic a zefektivnit produkci se chovatelé snaží zachránit každé narozené selete. Tedy i ta malá a slabá, jejichž počet se s narůstající velikostí vrhu zvyšuje. Rostoucí reprodukční produktivita prasnic však s sebou často nese nedostatečnou produkci mléka. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

V chovech prasat bez antibiotik

Dánsko bezpochyby patří k zemím s nejlépe fungujícími programy na snižování dávek antibiotik v chovech prasat. Jejich spotřeba od roku 2009 významně poklesla a například v roce 2015 byla přepočtená spotřeba antibiotik na jedno chované zvíře o 22 % nižší. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Prasata jako stabilní článek živočišné výroby

Akciová společnost ZOS Kačina se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, přičemž chov prasat v podniku stále patří k základním pilířům živočišné výroby. Repopulace chovu a investice do modernizace provozu přináší výsledky a zdá se, že společnost sídlící v těsném sousedství zámku Kačina v obci Svatý Mikuláš se bude tomuto segmentu agrárního...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Prasata, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat