Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Prasnice potřebují pomoc

Vlivem pokrokové genetiky v chovu prasnic stoupá v posledních letech nadprůměrně počet selat ve vrhu . Přitom prasnice mají pro toto množství selat často malý počet struků s nedostatečnou produkcí mléka. Aby mohl být deficit mléka selatům vyrovnán, je nutné jim poskytovat přídavek krmiva ve formě náhražky. Přikrmování má vliv...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Nová pravidla použití zinku

Používání vysokých terapeutických dávek oxidu zinečnatého do krmiv pro odstavená selata bylo donedávna běžnou praxí, která umožňovala chovatelům prasat stimulovat růst a současně držet na uzdě výskyt průjmu a chorob v kritickém poodstavovém období. Zinek a jeho sloučeniny mají řadu pozitivních účinků, díky kterým se selata lépe vyrovnávají se změnou...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Redakční rada Krmivářství ve výrobně krmiv

Členové redakční rady časopisu Krmivářství se letos sešli ve výrobně krmiv v Havlíčkově Brodě. Po jednání si výrobnu za doprovodu ředitele společnosti VKS Pohledští Dvořáci a. s. Václava Bárty a zookonzulenta Ing. Jiřího Stránského prohlédli a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Společnost VKS Pohledští Dvořáci byla založena jako fyzická osoba...

Kategorie: Výživa zvířat

Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v našich chovech

Nedostatečné vybavení novorozených telat mateřskými protilátkami představuje riziko vyšší nemocnosti a jejich následné horší užitkovosti. Pro zajištění dobré úrovně pasivní imunity telat jsou mj. klíčovými faktory napojení mlezivem s dostatečnou koncentrací imunoglobulinů, včasné podání první (a druhé) dávky mleziva, napojení adekvátním objemem mleziva, volba vhodného způsobu napájení, minimalizace bakteriální kontaminace...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Zaměřeno na dlouhověkost krav

U příležitosti deseti let působení na českém trhu akciová společnost De Heus uspořádala 15. listopadu odborný seminář pro chovatele skotu. Jeho náplní byly jak aktuální situace v sektoru, tak praktické poznatky pro optimální využití genetického potenciálu zvířat. A to jak s ohledem na výživu v tranzitním období, tak prevenci zdraví...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat