Archiv pro rubriku: Výzkum

Filtr

Novinka: Genetický katalog mikroorganismů střev prasat

Francouzští výzkumní pracovníci zveřejnili první genový katalog intestinálního mikrobiomu prasat, jako výsledek společného úsilí výzkumných ústavů a společností zabývajících se výživou zvířat. První katalog referenčních genů byl představen na 50. ročníku Dnů výzkumu u prasat (JRP), který se konal v Paříži ve dnech 6. a 7. února 2018.

Kategorie: Prasata, Výzkum

Zjednodušené značení proteinových frakcí

Přelomem v hodnocení hrubého proteinu krmiv se stal francouzský PDI systém, který byl součástí systému používaného v ČR. Stejný princip byl převzat i do amerického NRC (2001). Systém hodnocení hrubého proteinu je založen na metodě in situ s příslušným matematickým modelem. Umožnuje stanovit rychlost degradace hrubého proteinu v bachoru a...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

Zásadní výsledky výzkumu

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., proběhly jako každoročně v průběhu dvou dní obhajoby vědeckých projektů rozvoje výzkumných organizací a NAZV. Pro všechny předložené zprávy byly vypracovány oponentské posudky a po veřejné rozpravě byly zprávy oponentní radou schváleny. Řešitelé obhajovali celkem dvanáct zpráv výzkumných úkolů schválených Národní agenturou...

Kategorie: Ovce a kozy, Plodnost, Prasata, Včely, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Pro zdraví prasat

Ve dnech 22. a 23. ledna probíhalo v zasedacím sále Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., tradiční obhajování výsledků vědeckých projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum v rámci programu Komplexní udržitelné systémy (NAZV – KUS), a to jak v periodických, tak závěrečných zprávách. Po přečtení posudků oponentů a veřejné...

Kategorie: Prasata, Výzkum, Zdraví zvířat

Pro zdraví malých přežvýkavců, drůbeže i včel

Jako vždy v lednu probíhalo v zasedacím sále Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. tradiční obhajování výsledků vědeckých projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum v rámci programu Komplexní udržitelné systémy (NAZV – KUS), a to jak v periodických, tak závěrečných zprávách. Projekty z mnoha oblastí se týkaly výzkumu v...

Kategorie: Drůbež, Ovce a kozy, Včely, Výzkum, Zdraví zvířat

O šlechtění a genetice skotu, ovcí i koní

Další projekty, jejichž zprávy jsme si v sále Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi vyslechli, se týkaly přežitelnosti mláďat, složení mléka malých přežvýkavců, šlechtitelských postupů v populaci koní i vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí.

Kategorie: Výzkum

Hlavním tématem byla genetika

V průběhu tří dnů se jako každoročně zhruba v polovině ledna v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi obhajovaly závěrečné nebo průběžné zprávy k projektům Národní agentury pro zemědělský výzkum a rozvoje organizaci. Výzkum se týká genetiky a šlechtění, reprodukce, kvality živočišných produktů i ekonomiky chovu prasat, masného...

Kategorie: Výzkum

Workshop prezentoval novinky výzkumu

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding (Výzkum v chovu prasat), který uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd má za sebou již čtrnácté pokračování. V penzionu Pod rozhlednou v malebné obci Vrbice nedaleko Kostelce nad Orlicí se sešli vědečtí a výzkumní pracovníci univerzit a výzkumných...

Kategorie: Nezařazené, Prasata, Výzkum