Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Technologie chovu limituje úroveň péče o kůzlata

Ze statistických údajů vyplývá, že početní stavy koz se zvyšují. Přitom významný podíl připadá na velké chovy, které finalizují mléčnou produkci. Snaha o dosažení maximální produkce mléka však nutí chovatele do průmyslového provozu, kde již není prostor pro individuální péči, která patří k rozhodujícím faktorům ovlivňujícím zdárný odchov kůzlat. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

Jak rozumět řeči krav?

Hlavní přednášku odborného semináře ve Větrném Jeníkově, jenž předcházel vyhlášení výsledků soutěže o mléčnou farmu roku, si připravil zahraniční host z Nizozemska. Joep Driessen je školitelem pro koncept Cow signals. Jde o systém předávání praktických informací, jednoduchých zásad, které umožní sledovat, hodnotit a řídit procesy živočišné výroby. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Seminář před oceněním nejlepší mléčné farmy

Dvacátého dubna proběhl ve Větrném Jeníkově tradiční odborný seminář před vyhlášením výsledků soutěže o mléčnou farmu roku 2017. Přednášející si připravili informace o společné zemědělské politiky po roce 2020, kvalitě mléka s pohledu počtu somatických buněk, o možnostech řízení reprodukce ve stádech dojeného skotu i o signálech krav, které je...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Deváté hodnocení nejlepší mléčné farmy

Včera (20. dubna) proběhl ve Větrném Jeníkově tradiční odborný seminář uzavření vyhlášením výsledků soutěže o mléčnou farmu roku 2017. Přednášky se týkaly nejen cen mléka, společné zemědělské politiky po roce 2020, počtu somatických buněk v mléce jednotlivých kategorií krav, ale také řízené reprodukce ve stádech dojeného skotu. Zahraniční host popsal...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Tentokrát o zdraví telat

Třetí cyklus seminářů Výzkumného ústavu veterinárního lékařství VÚVeL Fest pokračoval na začátku dubna přednáškami na aktuální téma, o které mělo zájem na šedesát chovatelů a veterinářů. Mluvilo se o odchovu telat a jejich zdraví. Probrala se kolostrální výživa, průjmová onemocnění, technologie ustájení telat i jejich výživa....

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Ptačí chřipku očekávali

Vlna aviární influenzy, která od počátku letošního roku v tuzemsku decimovala drůbež v malých chovech, zaměstnala tým specialistů Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu ze Státního veterinárního ústavu Praha. Požádali jsme proto ředitele uvedené instituce se sídlem v pražských Lysolajích MVDr. Kamila Sedláka, Ph.D., o rozhovor. ...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat