Management výživy dojnic a funkce bachoru

Výživa patří k nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím zdraví a mléčnou užitkovost dojnic. Se zvyšováním mléčné produkce se zvyšují také nároky na výživu a řízení chovu. Základním předpokladem pro zajištění vysoké produkce i dobrého zdraví je udržení co nejvyšší úrovně příjmu sušiny krmiva a dosažení optimálních podmínek pro činnost bachoru.

Při výživě dojnic je nutné zohlednit vedle potřeb zvířete především potřeby mikrobiální populace v bachorovém prostředí. Správně sestavená krmná dávka musí podporovat růst žádoucích mikroorganismů a zajistit optimální podmínky pro fermentační procesy v bachoru.

Pro optimalizaci příjmu krmiva a prevenci SARA je klíčem k úspěchu rovnováha mezi množstvím strukturální (efektivní) vlákniny a sacharidů degradovatelných v bachoru. Je třeba poskytnout dojnici v krmné dávce dostatečné množství efektivní vlákniny pro udržení správné funkce bachoru. Avšak nadměrné množství vlákniny snižuje příjem krmiva i jeho využitelnost a redukuje syntézu mikrobiálního proteinu, což se v důsledku projeví snížením produkce mléka. Proto je nutné nalézt optimální množství vlákniny, které bude dostačující pro správnou funkci bachoru, aniž by došlo k poklesu užitkovosti dojnic. Nejvýznamnějšími faktory zde jsou obsah neutrálně detergentní vlákniny (NDF), velikost částic a množství a bachorová degradovatelnost škrobu a dalších fermentovatelných sacharidů. Aby se pH v bachorovém prostředí udrželo v požadovaném rozmezí, měla by dojnice přijmout 1,2 % tělesné hmotnosti NDF za den. Celkové množství NDF v krmné dávce by se mělo pohybovat mezi 27–30 % v sušině, z toho 70–80 % by mělo pocházet z objemné píce (NRC 2001). Obsah acidodetergentní vlákniny (ADF), která zahrnuje celulózu a lignin, by měl být 19–21 % v sušině.

Kontrola technického zázemí, denního režimu dojnic, kontrola chování a zdravotního stavu by měla být stále považována za základní prvek pro zajištění funkčnosti daného chovu. Vysokoužitkové dojnice i suchostojné krávy je vhodné kontrolovat až třikrát denně. v managementu výživy, ošetřovatelské péči o zvířata již od narození se správně zavedeným a uceleným systémem opatření v technologii chovu a zoohygienické prevenci lze tak považovat za klíč k úspěšnému chovu dojnic.*

MVDr. Eva Štercová, Ph.D., Ústav výživy zvířat , MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D., Ústav zootechniky a zoohygieny VFU Brno

Podrobněji v NCH 11/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *