Moderní odchovna za čtyři měsíce

Vybudování moderní, prostorné a vzdušné stájové kapacity pro odchov mladého skotu byla pro středočeskou akciovou společnost Agro Přestavlky zásadní nejen z důvodu udržení výroby mléka a hovězího masa, ale také pro vytvoření welfare ustájeným zvířatům. Svůj záměr zrealizovala za pouhé čtyři měsíce ve spolupráci s táborskou akciovou společností Farmtec, která vedle dodávky kompletní technologie připravila i potřebnou dokumentaci k žádosti o podporu z operačního programu.

Akciová společnost Agro Přestavlky nedaleko Čerčan u Benešova vznikla transformací před deseti lety. Stručně řečeno, jde o malý zemědělský podnik, specializovaný na zemědělskou prvovýrobu. S celkovým počtem 25 zaměstnanců středočeská akciová společnost obhospodařuje 1276 ha zemědělské půdy, včetně 120 ha luk a pastvin. „Převážnou většinu pozemků máme zařazenou do kategorie LFA. Přibližně na poloviční výměře, to je 680 hektarů, pěstujeme na pozemcích v průměrné nadmořské výšce 460 m jen krmné obiloviny, a to jak ozimy, tak jařiny. Na dalších 223 hektarech máme řepku, dále kukuřici na siláž, kterou sklízíme z necelých 120 ha. Zbývající podíl námi obhospodařované výměry připadá na pícniny. V živočišné výrobě se zaměřujeme na produkci mléka, hovězího a kuřecího masa. Pokud jde o stavy skotu, evidujeme v současné době 220 dojnic, dále 117 telat, 122 jalovic a stejný počet býků ve výkrmu. Do roka vykrmujeme kolem dvou set tisíc brojlerových kuřat genotypu Ross 308 s jednorázovým naskladněním po 30 000 kuřatech v zástavu,“ informoval o zaměření podniku jeho ekonom Ing. Miloš Zajíček.

Osm nových kotců
Z předchozích řádků je patrné, že chov skotu tvoří jeden ze dvou základních pilířů ekonomiky zmiňované akciové společnosti. Je proto na místě, že podnik neváhá investovat do modernizace svých provozů, které nemusí nutně sledovat jen ekonomické aspekty. Z ryze chovatelského hlediska jde totiž i o technologickou návaznost odchovny na produkční stáj, která představuje volné ustájení s přistýlanými lehacími boxy. „Nejen z důvodu stavebně i technicky havarijního stavu, ale také nevyhovujícího ustájení a technologické návaznosti na kravín jsme se rozhodli kompletně zrekonstruovat před třiceti lety postavenou odchovnu mladého dobytka. Z výběrového řízení nás zaujala nabídka akciové společnosti Farmtec, která se prostřednictvím své litomyšlské pobočky postarala o vše podstatné,“ upřesnil zootechnik Ing. Petr Pantoflíček.
Stavební práce, které začaly počátkem května a finišovaly na začátku září byly v režii stavební firmy Hoss, a. s., Benešov. Z původní stavby zůstalo jen obvodové zdivo se střešním pláštěm. Vybouráním oken se vytvořily otevřené boční stěny osazené plachtami a sítěmi, které zajišťují dostatečné větrání ve stáji. Odstranění půdního prostoru umožnilo ventilaci vzduchu také přes hřebenovou štěrbinu a úpravami ve střešním plášti se docílilo i často podceňovaného prosvětlení ustájovací kapacity. Tím ale výčet stavebních úprav zdaleka nebyl u konce. V plánované odchovně s průjezdnou krmnou chodbou bylo nutné vybudovat ještě podlahu včetně krmiště, dále nové rozvody vody, elektroinstalace a osvětlení. Instalovalo se také žárově pozinkované hrazení v podobě šesti kotců s plochým slamnatým ložem, určených pro telata od dvou měsíců věku i výkrmové býčky, a nakonec dva kotce s lehacími boxy pro jalovice od dvanácti do 24 měsíců věku. Drobnými úpravami prošly také k odchovně patřící venkovní výběhy, které navazují na každý z osmi kotců.

Technologická návaznost má význam
Vybudovaná ustájovací kapacita v objektu živočišné výroby v Přestavlkách umožňuje bezproblémovou adaptaci jalovic při přechodu do produkční stáje. Po deseti letech uplatňovaného převodného křížení českého strakatého plemene na holštýnské dosahují od 220 kusů dojnic průměrnou užitkovost 7500 kg mléka. Příliv kvalitní genetiky a zvyšující užitkovost stáda má ale pro podnik i svou odvrácenou stranu mince. Tou je vyčerpaná kvóta na mléko. „Zvažujeme také variantu chovu krav bez tržní produkce mléka v počtu do padesáti kusů. Zatím jsme nakoupili plemenice simentála, na které bychom pouštěli masného býka. O plemeni jsme ještě nejsme rozhodnuti,ale líbil by se nám například blonde aquitaine,“ shodli se ekonom se zootechnikem.
Nová odchovna má kapacitu 250 kusů, z nichž je šedesát telat a stejný počet býčků a odpovídající počet jalovic. Všem kategoriím se zakládá krmení do žlabu krmným vozem. Dostatečné napájení řeší nainstalované velkoobjemové vyhřívané žlaby, které současně zamezí zamrzání vody v napáječkách přes zimu.
Samozřejmostí je i komfort pro obsluhu. Jedním z prvků usnadňující její práci je například vybavení odchovny rolovacími vraty, které lze ovládat přes servomotorek dálkově zvenčí i zevnitř odchovny. Rekonstrukce přinesla také úsporu obsluhy, když nyní je ošetřování veškerého dobytka na osmi zaměstnancích.
„Vybudovali jsme moderní ustájovací kapacitu pro odchov skotu v rekordně krátkém termínu. Celý projekt, jehož technické a technologické vybavení vychází z nejnovějších poznatků v oblasti etologie skotu a je v souladu s požadavky na welfare zvířat jsme zrealizovali za pouhé čtyři měsíce. Prostředky na její realizaci ve výši 5,3 milionu korun byly výhradně ze zdrojů podniku, na dotaci z prostředků operačního programu teprve čekáme,“ řekl na závěr zootechnik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *