Na Moravu za moravákem

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) od svého vzniku v roce 1996 každoročně pořádal „svody“ koní nesoucí rakousko- uherské geny a tak podporovala majitele a chovatele těchto koní ve snaze o založení samostatné plemenné knihy. To se zdařilo a již IX. výstava moravského teplokrevníka se uskutečnila třetí zářijový víkend v Těšánkách na Kroměřížsku.

Majitelé přivezli na výstavu 30 moravských teplokrevníků různých věkových kategorií a i ze Slovenska dorazili zástupci plemene Furioso. Koně hodnotila  komise ve složení R. Klos, L. Karásek. B. Soušek.

Při letošní výstavě se organizátorům podařilo seskládat v kolekcích koně stejných kmenů či otců za sebou a tak pozorný divák měl možnost porovnávat. Pořadatelé  nespí na vavřínech a tak pro letošní ročník výstavy připravili pro účastníky novinky v podobě hodnocení předvedení a upravenosti koní. 

Nejdříve se v kolbišti předvedli koně jednoletí. V ročníku 2011 se narodilo 22 hříbat moravského teplokrevníka a majitelé na tuto  výstavu přihlásili pouze 3 zástupce tohoto ročníku. Na kolbišti  však zůstal jen hnědák  81/141 Przedswit VI MT-4/Svatopluk G (o. Przedswit VI MT, m. Svita, chovu a majetku Ing. P. Galatíka), kterého komise ohodnotila  3,55 b.

V kategorii dvouletých byli divákům předvedeni 4 koně (1 hřebec a 3 klisny). Hodnocení 4,29 a tím první místo si do Uhřičic odvezl chovatel a majitel B. Soušek za prokvetlou hnědku   81/103 Furioso VII MT-2/Foneta (o. Furioso VII MT, m. Fontána II).

Šest klisen se sešlo v kategorii 3letých. Pro chovatele to byla zajímavá kategorie, protože se zde sešly 3 klisny po hřebci Catalin I MT z matek po Przedswit a Furioso, tak se chovatelům nabídlo zajímavé srovnání. Žlutá kokarda však putovala na Slovensko, když komise ohodnotila klisnu Przedswit XXIII – 11/SK Vanilka 8,02 b.. Tato klisna je po hřebci 4450 Przedswit XXIII/PXVII – Mot., z matky 3982 Furioso XIX-10 chovatele Kamenec s.r.o., Bukovec pri Myjave, a majitele Suelin s.r.o..    Klisna Vanilka komisi zaujala typem,  stavbou těla, naopak rezervy u této klisny jsou v mechanice pohybu.  

Do kategorie koně 4-5 letí přihlásili majitelé 4 koně.  Tmavá hnědka  81/39 Fernetka po Furioso V MT z Fantagiro /Przedswit XXII-4, chovu a v majetku P. Vymětalíkové a L. Krčmaře získala nejvyšší hodnocení  (7,64 b). Fernetka má 84,92% původních genů MT a její rodokmen je pestrý,  najdeme v něm zástupce  kmene Furioso, Przedswit, Catalin, North Star bez příměsi zušlechťovatelů.

Nejpočetnější kategorií byly klisny starší s 8 zástupkyněmi v kolbišti. Zástupkyně kmene Furioso 70/830 Fantazie komisy okouzlila a s 8,33 obsadila první místo. Majitelkou této 12leté klisny je Bc. B. Soušková. Tato ušlechtilá klisna čtvercového rámce se honosí  pěknou hlavou, delším krkem, pevným dobře vázaným hřbetem, lehce klenutými bedry, delší zádí, strmější lopatkou, se zadními končetinami  s náznakem šavlovitého postoje, dobrými kopyty a dobrou mechanikou pohybu. Fantazie byla již v chovu využita a dala dvě dcery, přičemž Regulus MT.-1/ Renesmé diváci viděli v kategorii koní dvouletých, kde skončila na 2 místě .

Živěji bylo na kolbišti při kategorii klisny s hříbaty, kdy se hodnotila letošní hříbátka. První ročník hříbat byl k vidění po hřebcích  Furioso IX  MT a po Gidran III MT.  Prvenství zůstalo v Těšánkách , když komisi  zaujal hřebeček  po Furioso IX MT z  52/543 Forma (4,12 b. ) , chovatele a majitele Ing. P. Galatíka.

Před předváděním hřebců pro chovatele byla připravena chovatelská perlička v podobě předvedení rodiny  bělky  70/584 Fregata , narozené v roce 1996 z chovu B. Souška, která za svůj dosavadní život dala 7 hříbat. Fregata je matkou 6 klisen (4 v HPK) a 1 hřebce – Princ / Przedswit  XXXII SK (3745 v SK) , který v roce 2009 úspěšně složil zkoušky hřebců a je využit  v plemenitbě pro plemeno Furioso na Slovensku.   V kolbišti se předvedla 70/584 Fregata a její potomstvo :  starší dcera 70/830 Fantazie , mladší dcera 81/48 Finta a vnučka 81/122 Regulus MT – 1/Renesmé.

Hřebci se v Těšánkách sešli tři.  Zvítězil tříletý 81/70   Furioso I MT-3 /Richard G s 7,74 b. Tento hřebec se narodil po inseminaci zmraženým semenem, neboť pod kmenovým jménem Furioso I MT se skrývá 5150 Furioso blažovický, který uhynul v roce 1987 a díky zmraženým dávkám  využili chovatelé MT inseminace k rozšíření genofondu MT. 

V plemenných hřebcích s  8,26 b. získal  vítězství Przedswit VIII MT / Przedswit XXIV SK /  1688 Pado. Tento hřebec složil výkonnostní zkoušky v roce 2001 a v plemenitbě byl zatím využit na Slovensku. Do PK MT byl zapsán v roce 2011 s mírami 176, 169,186, 20 cm. Ušlechtilý hřebec čtvercového rámce s ušlechtilou hlavou, přiměřeně dlouhého krku, se středním dobře vázaným hřbetem, lehce klenutými bedry, se skloněnou zádí , přiměřeně dlouhou a šikmou lopatkou, pravidelným postojem předních končetin, když jeho postoj vzadu je  rozbíhavý, s dobrým kopytem. V mechanice pohybu vyniká dobrým krokem a prostorným klusem, zacož ho komise svorně ohodnotila  8 b..   V letošním roce se tento hřebec  úspěšně prezentuje na drezurních kolbištích. Oba hřebci jsou v majetku Ing. P.Galatíka.

V závěru  výstavy  se na kolbišti předvedli  vítězové kategorií a komise určovala šampióna výstavy. Nejlépe se předvedla  a šampiónkou  výstavy se stala  70/830 Fantazie.

To, že vyhlášení hodnocení v předvádění a upravenosti koní bylo správným krokem, potvrdila snaha zúčastněných o co nejupravenější koně a o co nejlepší předvedení. Jedinečné kokardy za nejlépe předvedeného koně si odvezla  Mgr. Jana Svárovská  za předvedení 57/694 Petty a nejlépe upraveným koněm byl vyhlášen plemenný hřebec  Przedswit VIII MT / Przedswit XXIV SK /  1688 Pado v majetku Ing. P. Galatíka.

Protože regenerace moravského teplokrevníka je v počátcích, nemá za sebou ani jeden generační interval,  je  u moravského teplokrevníka zřetelně vidět typová nesourodost „stáda“. Tato nesourodost je dána snahou podchytit co nejvíce jedinců nesoucí geny rakousko- uherských kmenů, přičemž, není plně kladen důraz na charakteristické znaky pro jednotlivé kmeny. K slaběji hodnoceným partiím u předvedené skupiny moravských teplokrevníků  patří končetiny a vylepšení by potřebovala i mechanika pohybu, avšak předvedení mechaniky pohybu je závislé i od schopností předvaděče.

 

Zkoušky výkonnosti moravského teplokrevníka 2012

V neděli  v Těšánkách proběhl zápis klisen do PK MT a také  první ZZUV MT.  Letos poprvé  mohli majitelé  3 a 4 letých klisen MT vybírat ze dvou zářijových  termínů zkoušek buď v Těšánkách či v Litovli. 

V Těšánkách zkoušky výkonnosti proběhly pod sedlem i v zápřeži. Zkoušek v Těšánkách se zúčastnilo 7 klisen (3 v zápřeži /1 Furioso, 2 Catalin/ a 4 pod sedlem /1 Furioso, 1 Catalin, 1 Nonius a 1 ze zušlechtění A1/1/).

Pod sedlem se nejlépe předvedla své schopnosti 81/71 Furioso I MT – 4 /Klaudie G, když ji komise ve složení R. Klos, L. Karásek. B. Soušková ohodnotila 8,07 b. Klisna je v majetku firmy G3 s.r.o.

Nejlépe se v zápřeži předvedla 81/39 Fernetka  s kočí P. Vymětalíkovou , která je  chovu a v majetku P. Vymětalíkové a L. Krčmaře získala za předvedení 8,79 b. a tím i nejvyšší bodové hodnocení ze ZZUV v Těšánkách.

Za 14 dní po prvních ZZUV MT se tyto zkoušky uskutečnily v areálu Hanáckého jezdeckého klubu v Litovli. Do Litovle přijelo na zkoušky 12 klisen kmene Przedswit chovu a  majetku rodiny Richterových. Diváci shlédli  4 klisny  v zápřeži a 8 klisen  pod sedlem.  Nejvíce bodů ze zkoušky pod sedlem – 8b.  si odvezla 53/420 Klerka  po 2609 Przedswit Klam z JM 4511 Kleriky, jezdec J.Pavlíček a diváci zde mohli vidět i její pravou sestru 530315 Kleru. To nebyla jediná sesterská dvojce toho dne, dalšími pravými sestrami na zkouškách byly 81/57  Paja a 81/86 Przedswit III MT – 5 / Porta  po Przedswit III MT z 52/810 Perla.

Zkouška ve spřežení měla vítězku se 7,6 b. v klisně 81/58 Gaja po Przedswit III MT z 53/561 Gubernia, kterou ve spřežení předváděl J. Iš.

Pro zdravotní indispozici zkoušky nedokončila 1 klisna, tak tedy celkem v roce 2012 ZZUV úspěšně složilo 18 klisen moravského teplokrevníka.  

Jana Fatěnová 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *