Návštěva na robotické farmě

Zájemci o předvedení robotického dojení i krmení se sešli 4. května na akci Farmaday s Agropartnery na rodinné mléčné farma u Vejnarů v Kněžnici u Jičína. Na pořádání faremního dne se podílely firmy AGRO-partner s. r. o., GREEN AGRO s. r. o., DOTin s. r. o., a samozřejmě mléčná farma Vejnarových. Kolem stovky účastníků si mohlo prohlédnout celou farmu a popovídat si s majiteli i technology firem, které se na stavbě a vybavení stáje podílely. Navíc na louce nedaleko farmy probíhaly ukázky sklizně píce pomocí strojů Lely v agregaci s traktory John Deere

Farma U Vejnarů je první letošní robotickou farmou a byla spuštěna na začátku února. Úplně nová stáj byla postavena mezi dubnem a prosincem roku 2016. V nové stáji byly instalovány dva dojicí roboty Lely Astronaut A4 v sérii vedle sebe, takže si dojnice mohou vybrat, do kterého z nich se půjdou podojit.  V mléčnici je chladicí tank na mléko Lely Nautilus s kapacitou 9 000 litrů. Zhruba za měsíc po otevření stáje byl instalován a zapojen automatický systém krmení Lely Vector. Produkční stáj je vybavena ještě dalšími prvky, jako jsou rotační kartáče Lely Luny, které krávy hojně využívají.

Vejnarovi hospodaří na 290 ha zemědělské půdy, z nichž je 220 ha orné půdy a 70 ha tvoří trvalé travní porosty (louky a jetel s vojtěškou). Krmivo si pro skot vyrábějí sami, a to balíky jetelo-vojtěškové senáže (pro dojnice) a travní senáže (spíše pro jalovice), krmí pšeničný šrot a granulované jádro pro dojicí robot dodává ZEA Sedmihorky, spol. s r.o., stejně jako starter pro telata. V produkční stáji krmí robot Lely Vector. V současné době mají asi 64 holštýnských dojnic, takže kapacita stáje ani robotů není ještě zcela využitá. Chystají se zvýšit stav stáda  na asi 110 kusů zařazením vlastních jalovic do obratu.  Celkem i s telaty je na farmě 130 zvířat. V produkční stáji jsou dojnice ustájeny ve stlaných boxech a hnůj je z pevných podlah vyhrnován mobilním prostředkem. Všechny kategorie skotu na farmě leží na slámě. Chovají ale jen jalovice, protože býčci jsou zhruba ve 14 dnech věku (musí mít hmotnost 55 kg) prodáni, takže během měsíce jsou všichni pryč. Jalovičky jsou po narození ustájeny v individuálních boxech ve stáji, napájený vlastním mlékem a mají k dispozici starter a postupně jsou přesunovány do stlaných skupinových kotců. Starší jalovičky jsou přesunovány do další stáje s hlubokou suchou podestýlkou, postupně s věkem posunovány po skupinách a po zapuštění zůstávají s kravami stojícími na sucho až do otelení. Dojnice navštěvují robotu průměrně třikrát denně, přičemž krávy na konci laktace třeba jen dvakrát a jiné čtyři až pětkrát (průměrná užitkovost je asi 28 kg mléka denního nádoje) a chovatelé uvedli, že zhruba stejný počet návštěv je odmítnutých, protože dojnice zkouší, jestli by nemohli do robotu bez dojení jen pro jádro. Přestože se dříve ve staré stáji dojilo v dojírně, krávy se rychle naučily používat k dojení robot.

Podrobnější informace v časopisu Náš chov  6/2017 a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *