Nejlepší anguské mládí

Plemeno aberdeen angus patří v ČR mezi nejvíce zastoupená plemena masného skotu. Odpovídá tomu také hojná účast v soutěžích na celostátní úrovni. Plemeno zahajovalo svým šampionátem první den národní výstavy

Do Brna přijal pozvání Českého svazu chovatelů masného skotu rozhodčí P. J. Budler ze Spojených států.

 

Úvodní kategorie telat byla rozdělena na podkategorii býčků a skupinu jaloviček. Vítězná zvířata se setkala ve finále, kde byl vyhlášen národní vítěz v kategorii telat. Jako nejlepší jalovičku vybral rozhodčí dceru po býku Mewil Artušovi 1C jménem Mewil Peggy 1F z chovu Ing. Miroslava Vráblíka z Trhových Svin. O prvenství v kategorii telat se ucházel i nejlepší býček Don Son in law z Rančic 5F z chovu Milana Šebelky. Ve finále se rozhodšímu více zamlouvala jalovička Mewil Peggy, která se narodila 1. ledna 2017 stejnojmenné matce Mewil Peggy 511T ET.

„Obě telata jsou velmi dobrá v osvalení a velmi funkční, mají velmi dobré končetiny a silné kosti i kapacitu hrudníku. Vítězka je z mého pohledu vyrovnanější,“ komentoval P. J. Budler.

Jalovice

V kategorii jalovic se soutěžilo ve dvou skupinách, kde byly z každé tři postupující. Finále tedy mělo v ringu šest zvířat z nichž rozhodcí vybral na třetí místo Cozeku z Rančic 20 E chovatele Milana Šebelky z Rančic. Druhé místo obsadilla redka Ciplenka red z Jakubovic, chovatele Vetlabfarm, s. r. o. Jakubovice. Rozhodčího zaujala délkou a hloubkou těla i feminním výrazem. První příčku získal chov Ing. Vladimíra Šaška v Rantířova, konkrétně mladá jalovice Casia z Rantířova. „Vítězka je vyjimečná harmonická jalovice. Kdybychom ji ohodnotili od hlavy po záď, nenajdeme její slabé místo. Je velmi jemná, dlouhá, velmi kapacitní, hluboká, má vynikající utváření končetin a kostry a také vynikající klenutí žeber. Bude z ní velmi dobrá kráva, ideální matka,“ zněl komentář rozhodčího.

Mladé krávy na prvním a druhém teleti

Podmínkou pro účast v soutěži krav bylo jejich předvedení se svými telaty.

Na třetí místo rozhodčí po poměrně dlouhém rozhodování umístil prvotelku Babočku z Pěčína z chovu Vladimíra Lepši z Pěčína a jejího mladého býčka. „Má vynikající feminní výraz, velmi dlouhá a má kvalitní klenutí žeber, to se projevilo i na teleti. Malou výtku bych měl k utváření zádě,“ zhodnotil P. J. Budler.

Ve finále  zbývalo rozhodnout mezi dvěma plemenicemi, které měly podle slov sudího velmi dobré osvalení, ale zároveň velmi pěkný samičí výraz a utváření vemen, obě s výbornou tělesnou stavbou. Obecenstvo čekalo na jméno prvotelky, která bude nosit titul národní vítězka v kategorii mladých krav.

(podrobněji v červencovném Našem chovu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *