Nová technologie sklizně silážní kukuřice a její účinnost

Technologie Shredlage® používá proti konvenčnímu zrnovému kondicionéru užší štěrbinu, jak bylo uvedeno, odlišnější rýhování a především vyšší rozdíl v rychlosti otáčení obou válců, což zvyšuje střihový efekt. U tzv. corn crackeru lze rozdíl v otáčení válců nastavit v rozpětí 5–25 %, u technologie Shredlage dosahuje až 50 %. Nová technologie tak nejen zajišťuje spolehlivější rozdrcení kukuřičných zrn, ale formou štípání navíc podélně rozrušuje nařezaná stébla kukuřice. Tato schopnost tak umožňuje, ale i vyžaduje nastavení sklízecí řezačky na delší řezanku (26–30 mm).

Přídavným pozitivním efektem v důsledku rozvláknění stébel je vedle zajištění vyššího příjmu sušiny a stravitelnosti vlákniny u dojnic i snížení vertikální separace částic krmiva ve žlabu, ke které dochází při zkrmování siláží vyrobených konvenčním způsobem.

Shrnutí přínosů nové technologie Shredlage®

Na základě výsledků výše prezentovaných experimentů lze konstatovat, že u nové technologie Shredlage pro sklizeň kukuřice na siláž lze očekávat:

  • umožňuje na prvním místě dosáhnout s vysokou pravděpodobností optimálního stupně rozdrcení zrn (KPS > 70 %) s nízkou variabilitou v technologické spolehlivosti, což zajišťuje stabilně vyšší celotraktovou stravitelnost škrobu,
  • změna ve struktuře vlákniny při použití technologie Shredlage zajistila u běžného kukuřičného hybridu zvýšení celotraktové stravitelnosti NDF, v pokusu s BMR nebylo potvrzeno,
  • u krmné dávky se siláží Shredlage byly v experimentech doloženy tendence i průkazná navýšení produkce mléka,
  • předpokládané navýšení obsahu fyzikálně efektivní vlákniny (peNDF) nebylo v pokusech potvrzeno.

Zodpověděli jsme některé aktuální otázky týkající se technologie Shredlage, naopak některé nové otázky hlavně praktické realizace této technologie vznikly.  Prof. Randy Shaver, jedna z hlavních osob, které stojí u zrodu této technologie, bude na toto téma přednášet v ČR dne 15. listopadu 2016.*

Dr. Ing. Jiří Třináctý a kol.

 Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2016.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *