O kukuřici na mezinárodní úrovni

Mezinárodní konference na téma Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty proběhla ve dvou termínech v polovině února. Tématickými okruhy byly metody konzervace kukuřičné siláže a její hodnocení a využití ve výživě dojnic, dále byla prezentována přenosné laboratoře AgriNIR a na závěr se hovořilo o využití kukuřice, resp. kukuřičné siláže pro výrobu bioplynu.

Přednášky si připravili Ing. Václav Jambor, CSc. a Blažena Vosynková z firmy NutriVet, s.r.o. Pohořelice (Nové aspekty konzervace objemných krmiv a hodnocení kukuřičné siláže), o nových způsobech výroby kukuřičné siláže a technologie ve výživě dojnic přednášel Joe Lauerz Wisconsin University, USA.

Za VÚŽV Uhříněves hovořil o sušině krmné dávky dojnic jako důležitém faktor příjmu krmiva Ing. Václav Kudrna, CSc. a v odpoledních hodinách představil některé výstupy výzkumu VÚŽV v silážování kukuřice Ing. Radko Loučka, CSc.

Přenosnou laboratoř AgriNIR představil Ing. Ladislav Balázs (Agritechnika, s. r. o. Velký Meder) který popsal její funkci a využití.

Ke snížení variability krmné dávky připspěje podle Alberta Barbiho(Dinamica Generale, Itálie) využití on line NIR analýzy a systému DG precision Feeding.

Vliv použití chemických přípravků na hygienu a výživnou hodnotu fermentovaných krmiv přednášel Bengt Gertzell ( Salinity, Švédsko). Podle jeho výsledků se velmi dobře osvědčuje přípravek Safesil, který obsahuje sorbát , benzoát sodný a dusitan sodný.

Závěr semináře patřil alternativmímu využití kukuřice. O nákupu kukuřičných siláží, ale i dalších objemných krmiv pro bioplynové stanice většího typu seznámil posluchače Frank (Schmack-Biogas GmbH, Německo, Germany) a Ing. Zdenek Nesňal (agriFERM s.r.o., Slušovice).

 

Pořadateli konference byli Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha – Uhříněves a NutriVet, s. r. o. Pohořelice, a podíleli se na ní jako spolupořadatelé Agritechnika, s. r. o. Velký Meder SK, Limagrain Central Europe S. E. Vizovice a Oseva a. s., Bzenec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *