Odpisy krav bez tržní produkce mléka

Ing. Jan Syrůček; Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

Po nákladech na krmiva a mzdových nákladech jsou třetí největší nákladovou položkou v chovech krav bez tržní produkce mléka odpisy krav, které jsou stanoveny rozdílem mezi cenou do stáda zařazené jalovice a příjmy z prodeje jatečných krav. Obměna stáda má přímý vliv na výši odpisů, které se zvětšují při větší roční obměně stáda. Při obměně stáda
15 %, ceně 30 tis. Kč za jalovici, ceně 57 Kč za kg JUT krav a hmotnosti vyřazených krav 290 kg, jsou roční odpisy 2021 Kč na krávu. Alternativní možností je zvlášť vykazování příjmů za vyřazené krávy ve výnosech a v nákladech doplnění stáda jalovicemi.

Celý recenzovaný článek nejdete v NCH 9/2015

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *