Ozdravování od IBR v České republice

Infekční rinotracheitida skotu je druhově specifické onemocnění, kterým mohou onemocnět všechny kategorie skotu. Jeho původcem je bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), který není patogenní pro ostatní druhy zvířat ani pro člověka.

 

S ohledem na ekonomickou a epizootologickou závažnost onemocnění byla IBR zařazena mezi nebezpečné nákazy, což členské země Světové organizace pro zdraví zvířat (O. I. E. – Office international des Épizooties) zavazuje přijímat opatření zaměřená na omezení jejího výskytu.

Ztráty způsobené zejména klinickým onemocněním spojeným s uplatněním dalších původců virových či bakteriálních nákaz mohou mít pro chovatele závažné až likvidační důsledky. Ekonomické zájmy při mezinárodním obchodu se skotem proto vedou k jednoznačnému upřednostnění zvířat a zárodečných produktů (vaječné buňky a embrya) z IBR prostých stád. Z toho důvodu státy Evropské unie od roku 1999 vyžadují certifikáty garantující IBR prostá hospodářství jako nezbytnou podmínku pro obchodování.

V České republice bylo rozhodnuto o povinném ozdravování od IBR na celém území státu formou národního ozdravovacího programu, který byl zahájen v lednu 2006. Za devět a půl roku jeho uplatňování stouplo procento IBR prostých a ozdravených hospodářství z 19 na aktuálních bezmála 93 %. Hranici 90 % IBR prostých hospodářství již překročilo deset krajů, v tomto ohledu jsou nejdále kraje Plzeňský (98,8 %), Zlínský (98,79 %), Kraj Vysočina (97,96 %) a Karlovarský (97,1 %).

V IBR prostých hospodářstvích se chovalo 1 368 182 kusů skotu, což představuje z  celkového počtu 1 475 104 kusů registrovaných v centrální evidenci podíl téměř 93%. Situace mohla být ještě lepší, kdyby nedošlo k zavlečení a rozšíření infekce do několika velkých, již ozdravených stád skotu. Krajským veterinárním správám se podařilo finalizovat v roce 2014 a v prvním pololetí 2015 ozdravování i u velkého počtu drobných chovatelů, čímž národní ozdravovací program od IBR v České republice dospěl do závěrečné fáze.*

Více se dočtete v časopise Náš chov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *