Filtr

Stavby a přestavby pro nové technologie

Jak postupuje lidské poznání nejen v oblasti zemědělské produkce, tak se stále častěji setkáváme s potřebou výstavby či přestavby. Pokrok se nedá zastavit, ani se mu nejde dost dobře vyhýbat, zejména pokud jde o dosažení konkurenceschopné výroby. Modernizace ustájení a dalších technologií souvisejících s živočišnou výrobou se v posledních desetiletích...

Kategorie: Dojený skot

SPACE 2017: úspěch

Veletrh SPACE ve Francii navštívilo v letošním roce 114 653 zájemců, z nich bylo více než 14 000 ze zahraničí. Mohli se podívat na exponáty, které nabízelo více než 1440 vystavovatelů včetně 500 zahraničních. Součástí veletrhu byla také hospodářská zvířata, především skot 13 plemen a ovce. Přehlídek v ringu se...

Kategorie: Výstava

Selekce hybridů kukuřice na siláž

Nastává období přípravy na sklizeň kukuřice. Průběh letošního počasí naznačuje, že výnosy kukuřice na siláž budou v rámci jednotlivých výrobních oblastí velmi variabilní. Současně nastává čas nejen sledování fenofáze kukuřice a určení optimální doby pro sklizeň, ale také doporučujeme se připravit na hodnocení stávajících pěstovaných hybridů a podle zjištěných hodnot...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Světový den boje proti vzteklině

Tak jako v předchozích letech, i letos si 28. září organizace odpovědné za zdraví lidí a zvířat v celém světě, mezi něž patří také Státní veterinární správa (SVS), připomenou „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, riziko opětovného...

Kategorie: Zdraví zvířat

Export živočišných produktů

Českým vývozcům se daří navyšovat export živočišných produktů do třetích zemí i díky podpoře SVS. Dozor nad nákazovou situací, zdravím zvířat, nezávadností a kvalitou potravin živočišného původu nejsou jedinými úkoly Státní veterinární správy (SVS). Dlouhodobě se snaží také napomáhat uplatňování produkce českých chovatelů a výrobců na zahraničních trzích. Zástupci SVS...

Kategorie: Zdraví zvířat

Míchací krmné vozy

V našich provozech dominují míchací nebo standardní modely krmných vozů, které vyžadují pro ovládání a provozní nastavení lidskou obsluhu s tím, že se prosazují také automatizované technologie. Z pohledu konstrukce krmných vozů u míchacích modelů dominují našim provozům živočišné výroby traktorové závěsné nebo samojízdné typy vertikálních nebo horizontálních provedení. V...

Kategorie: Technologie

Mléko, hormony a endokrinní disruptory

Mléko a mléčné výrobky obsahují celou řadu základních živin. V západním světě ale spotřeba mléka mírně klesá, což je zčásti zapříčiněno jeho údajnými neblahými účinky na lidské zdraví. Objevují se dokonce obavy z hormonů obsažených v kravském mléce. Ve srovnání s množstvím steroidních hormonů, jaké denně produkuje lidský organismus, je...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Výzkum