Filtr

Čiroky – alternativa pro krmení skotu v teplých a suchých oblastech

Produkce objemných krmiv je v posledních letech výrazně ovlivňovaná klimatickými změnami. Dlouhotrvající periody sucha v době vegetačního období jsou doprovázeny vysokými denními teplotami a kritickým nedostatkem srážek. V důsledku toho dochází k utlumení růstu vegetace. Zabezpečení dostatečného množství krmiv s přiměřenou energetickou hodnotou je v takových podmínkách hospodaření velmi těžké.

Kategorie: Výživa zvířat

Genetické inženýrství ve šlechtění prasat

Lidstvo využívá principů biotechnologií od nepaměti (např. kvasné procesy při výrobě piva), ale v moderním pojetí dostávají biotechnologie zelenou až s rozvojem molekulární biologie, nové vědní disciplíny, která studuje biologické procesy a jevy na molekulární úrovni. Tím se náplň pojmu biotechnologie posouvá z makrosvěta, kde chov hospodářských zvířat může být...

Kategorie: Prasata

Na začátku byla domestikace

Představitelé Evropské unie mluví často o výzkumu, vývoji a inovacích i o zavádění jejich výsledků do praxe. Právě to je i podle dlouhodobých strategií unie jednou z podmínek dosažení konkurenceschopnosti Evropy. Ale výsledky práce biochemiků, biotechnologů a molekulárních genetiků si cestu do zemědělství a potravinářství klestí dost obtížně. Nejde o...

Kategorie: EU

Lze ovlivnit kančí pach genetikou?

Také genetická selekce by mohla být jednou z alternativ za tradičně používanou metodu redukující intenzitu kančího pachu masa poražených zvířat. Na množství skatolu a androstenonu, tedy látek, které zodpovídají za intenzitu kančího pachu, se podílejí geny z mnoha chromozómů. Najít konkrétní gen zodpovědný za vznik jmenovaných látek ale není...

Kategorie: Prasata, Šlechtění

Maximum ve starých stájích

Zahraniční chovatelé s českým doprovodem navštívili v rámci akce také farmu Svinišťany, která patří pod ZD Dolany. Tato farma nemá zatím na rozdíl od ZS Ostřetín modernizované stáje, podle hlavního zootechnika Aleše Vodičky se ale zlepšení komfortu pro krávy připravuje. Prvním krokem byla před pěti lety stavba nové dojírny. ...

Kategorie: Dojený skot

Kvalita pochází z Ostřetína

Jednou ze zastávek chovatelských autobusů byla také Zemědělská společnost Ostřetín v Pardubickém kraji. Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., byla založena sedmi zakladateli v roce 1996. V současné době společnost hospodaří na 1401 ha zemědělské půdy, z toho je 1165 ha pronajatých. Rozloha 340 ha připadá na TTP a 1061 ha...

Kategorie: Dojený skot, Nezařazené