Filtr

Gymnastka s nejlepším vemenem

V osmém ročníku Orlického poháru, který se po dvou letech uskutečnil na farmě Hláska, se bylo vskutku na co dívat. Před hodnotitelem Lubošem Novákem ze ZD Krásná Hora nad Vltavou defilovaly téměř čtyři desítky českých strakatých plemenic. Z nich vybíral nejlepší prvotelku, starší krávu, veteránku výstavy a nakonec šampionku a...

Kategorie: Dojený skot

Oslavili dekádu na trhu

U příležitosti desetiletého působení na domácím trhu společnost De Heus připravila v Golfovém resortu Kaskáda v Kuřimi u Brna pro své zákazníky bohatý program. Jeho náplní nebyly jen volnočasové aktivity, ale i odborné prezentace domácích a zahraničních specialistů pořadatelské firmy, určené chovatelům brojlerových kuřat, ale i slepic nosného typu a...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nová stáj vyrostla rychle

Nedaleko Jablonného nad Orlicí hospodaří v nadmořských výškách 550 až 700 metrů společnost AGROSPOL Výprachtice, s. r. o. Firma vznikla v lednu 1999 ze Zemědělského družstva Výprachtice, v současnosti obhospodařuje asi 950 ha, z toho připadá 600 ha na půdu ornou. V rostlinné výrobě se společnost soustřeďuje především na zajištění...

Kategorie: Dojený skot

V ČR je dobrá nákazová situace

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2016. Jedním z hlavních cílů Státní veterinární správy (SVS) je dlouhodobě udržení dobré nákazové situace a ochrana území České republiky před zavlečením nákaz nebezpečných pro zvířata i lidi. Plnit tento cíl se v loňském roce dařilo a to...

Kategorie: Zdraví zvířat

Obrázková soutěž žáky zaujala

V únoru tohoto roku připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe výtvarnou soutěž pro žáky I. a II. stupně základních škol. Tématem obrázkové soutěže, která si kladla za cíl představit...

Kategorie: Nezařazené