Filtr

Technologie s vlastním rozumem

Na letošním veletrhu Techagro převládaly v expozici společnosti Agrico Třeboň technologie s vysokým IQ. Umělá inteligence se prolínala téměř všemi exponáty, počínaje robotem na odkliz hnoje a konče třeba automatickými systémy krmení nebo stlaní. „Do Brna jsme přivezli vzorky našeho širokého portfolia, především s určitým vlastním rozumem a vysokou přidanou...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat

Nejlepší exteriér měl Dalík

Včera se v odchovně plemenných býků Osík u Litomyšle uskutečnil další den výběrů masných býků do plemenitby, tentokrát šlo o plemeno limousin. Ve druhém turnusu je rekordní počet býků, k vidění (a k případnému nákupu) jsou na odchovnách a také u chovatelů.

Kategorie: Masný skot

Nová mléčná farma Šlapanice

V pátek 20. dubna uspořádala akciová společnost Bonagro se svými partnery den otevřených dveří pro představení nově postavených stájí na mléčné farmě ve Šlapanicích u Brna. Viděli jsme dvě nové produkční stáje a porodnu, novou dojírnu, bioplynovou stanici a zemědělskou techniku nejen pro rostlinnou výrobu.

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Uplatnění vřesových ovcí v našich chovech

Vřesová ovce je rozšířená zejména v Německu a Nizozemsku, kde oceňují jak její pastevní schopnosti, tak i nezaměnitelnou kvalitu masa. Zatímco v Nizozemsku se hojně chová její bílá varianta, ve středozápadní až severozápadní části Německa je známá v šedém zbarvení. Od roku 2002 se s chovem ovcí vřesových začalo také...

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Problematika prachu u chovů zvířat – prach jako součást životního prostředí

Znečištění ovzduší je předmětem pozornosti od doby, kdy průmyslový rozvoj společnosti začal vnášet, v důsledku jeho činnosti, do přírodního složení ovzduší další příměsi. Bylo prokázáno, že znečištění ovzduší má vliv na zdravotní stav obyvatel. Jedná se o řadu projevů, od zvýšení výskytu subjektivních potíží přes změnu parametrů respiratorního systému až...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Svaz ekologických zemědělců zavede nadstandardní certifikaci biopotravin pro své farmáře

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců na valné hromadě 19. dubna 2018 schválil zavedení nadstandardních směrnic a s tím související certifikaci biopotravin pro své farmáře. Tyto směrnice již běžně fungují v západních zemích, jako jsou Německo, Rakousko nebo například Francie, a zvyšují konkurenceschopnost místních bioproduktů na trhu.

Kategorie: biopotraviny

Evropa chce trvale udržitelnou výrobu

Na již dvacáté třetí konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvírat uspořádané Spolkem pro komodity a krmiva v Brně zazněla snad všechna aktuální důležitá témata a požadavky krmivářského sektoru. Spotřebitel žádá výrobu „bez GMO“, dokonce bez glyfosátu, Evropská unie se snaží o zachování biodiverzity a směřuje veškerou výrobu k větší...

Kategorie: Krmivo

Co ve školních osnovách nenajdete

Současná situace u českých chovatelů svědčí o zvýšeném nárůstu nejistoty v důsledku nestability trhů s živočišnými produkty (máslo, vejce apod.). To je ale pouze jeden z aspektů. Ten druhý, znejišťující činitel spočívá v tom, že se zemědělci, a to jak producenti rostlinných, tak živočišných komodit, ocitají velmi často na mediálním...

Kategorie: Nezařazené