Filtr

Výsledky holštýnských chovů jsou vyhlášeny

Tradiční setkání chovatelů holštýnského skotu se konalo v úterý 5. prosince u Sečské přehrady. Nejlepší chovy (v T+ B) jsou stálice: ZS Ostřetín, Agras Bohdalov, Agrodružstvo Záhoří, Rozvodí, s. r. o., Černov, ZEAS a. s. pod Kunětickou Horou, Oseva Agri Chrudim, ZP Keblov, Agrobos Slatina, Selekta Pacov, ale také Ing....

Kategorie: Dojený skot

O nejlepší producenty mléka

Každoročně vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele a také stáda i jednotlivé dojnice v soutěži o nejlepší stádo a dojnici. Letos se uskutečnil již 23. ročník této soutěže a slavnostní vyhlášení proběhlo tentokrát v Choťovicích v hotelu Na farmě. Před oceněním nejlepších chovatelů proběhl seminář, na němž...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Prasnice potřebují pomoc

Vlivem pokrokové genetiky v chovu prasnic stoupá v posledních letech nadprůměrně počet selat ve vrhu . Přitom prasnice mají pro toto množství selat často malý počet struků s nedostatečnou produkcí mléka. Aby mohl být deficit mléka selatům vyrovnán, je nutné jim poskytovat přídavek krmiva ve formě náhražky. Přikrmování má vliv...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Mezinárodní srovnání nákladů výkrmu prasat

Cílem InterPigu je reprezentativním způsobem porovnat náklady mezi zúčastněnými zeměmi. Zadávaná data finanční a naturální povahy, jako jsou náklady, výnosy, produkce či užitkovost, vycházejí z národních šetření nákladů ve spolupracujících zemích a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti. ...

Kategorie: Prasata

Ovce clun forest opět zaplnily Lysou

Letošní podzimní výstava Náš chov v Lysé nad Labem se stala již tradičně místem setkání příznivců a chovatelů plemene clun forest. Při příležitosti konání IV. národního šampionátu se sem sjeli chovatelé ze všech koutů republiky, aby představili nejkrásnější jedince tohoto atraktivního plemene v několika kategoriích. Elitního nákupního trhu beranů se...

Kategorie: Ovce a kozy

Světová show romanovských ovcí v ČR

V Čechách nemáme jen nejlepší pivo na světě a nejhezčí ženy, ale také bezesporu nejlepší populaci romanovských ovcí. Díky padesátileté píli našich chovatelů vznikla populace, která svými užitkovými a morfologickými vlastnostmi nemá jinde ve světě obdoby. Posledních 20 let jsou tito chovatelé sdruženi v Klubu chovatelů romanovských ovcí, který také...

Kategorie: ovce a kozy

Na telatech se nikdy nešetří

ZD Mořina hospodaří na 8000 hektarech zemědělské půdy ve dvou krajích. Největší rozlohu má ale na Berounsku, kde má také svoje sídlo. Základními obory podnikání ZD jsou rostlinná a živočišná výroba, provozování bioplynové stanice a fotovoltaických elektráren a pomocná výroba.

Kategorie: Dojený skot