Filtr

Kruhovky vítězí vysokou průchodností

Klasické vazné stáje přestávají chovatelům dojnic vyhovovat. Zvyšující se užitkovost naší populace dojnic, zastarávající technologie, ekonomické důvody, to vše nutí chovatele na úseku výroby mléka k velkým změnám. ZOD Žichlínek je velkým zemědělským podnikem hospodařícím nedaleko Lanškrouna. Celkem má družstvo 2100 dojnic. První farmou, kde se chov skotu výrazně posunul...

Kategorie: Nezařazené

Proliferativní enteropatie prasat: Lawsonia intracellularis

Klinický aspekt různých forem proliferativní enteropatie u prasat je velmi rozdílný, ale mají společného jmenovatele, kterým jsou způsobené leze. Základní patologická změna spočívá ve ztluštění sliznice tenkého střeva a někdy i tlustého, které je způsobeno zbytněním epitelu žláz. Toto onemocnění se vyskytuje ve čtyřech základních formách, které odpovídají různým projevům...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky výběru býků masných plemen

Následující příspěvek navazuje na článek z čísla 9 NCH, ve kterém byly hodnoceny výsledky výběrů plemenných býků masných plemen za I. pololetí 2001. Budeme se v něm zabývat podrobněji vztahem mezi hodnocením zevnějšku u vybraných ukazatelů a přírůstkem v testu, nebo plemennou hodnotou pro přímý růstový efekt v 365 dnech...

Kategorie: Nezařazené

Vliv růstové schopnosti prasat na zisk

Při analýze ekonomiky výroby jatečných prasat nás zaujala otázka jak úroveň denních přírůstků ve výkrmu ovlivňuje rentabilitu výroby. Jako výchozího materiálu bylo použito šetření provedené skupinou ekonomiky chovu hospodářských zvířat ve VÚŽV Praha – Uhříněves v roce 2000, jehož se zúčastnilo 18 podniků používajících progresivní technologie v rámci uzavřeného obratu...

Kategorie: Nezařazené

Negativní následky zamezení přístupu brojlerů ke krmivu

Odebrání krmiva se stalo rutinní praxí při komerční produkci brojlerů. Těsně před přepravou brojlerů do zpracovatelského podniku je jim na několik hodin zamezen přístup ke krmivu a vodě. Výsledkem toho je snížení množství výkalů, které zvířata vyměšují během přepravy ke zpracovatelům a ve fázi omráčení a vykrvování.

Kategorie: Nezařazené

Wayne – „prase s minimálními emisemi“

V červnu letošního roku zveřejnili pracovníci univerzity v Guelphu z Ontária v Kanadě fotografii selete jménem Wayne. Prase se od jiných nijak zvlášť nelišilo a tak zpráva o existenci dalšího živočicha, kterému byl vpraven do těla nepatrný kousek cizí DNA, zapadla. Zatímco zmíněné prase u kterého genetici vylepšili trávení veřejnost...

Kategorie: Nezařazené

Žížaly z Karviné

Pan Jiří Raszyk chová kalifornské žížaly od roku 1992. V té době neseriozní firmy nalákaly mnoho chovatelů na vidinu tučného zisku. Od té doby si bohužel toto odvětví nese mezi chovatelskou veřejností stín nedůvěry. Pan Raszyk ale vydržel a ponechal si chov kalifornských žížal jako vedlejší pracovní poměr. V jeho...

Kategorie: Nezařazené