Filtr

Velké rezervy jsou především v reprodukci

Již více než půl roku se na stránkách týdeníku Zemědělec setkáváte s aktuálními výsledky reprodukce ve stádech skotu zapojených do inseminace. Účelem zveřejňování těchto údajů byla především snaha o zlepšení vskutku katastrofální situace v této oblasti, kde se v posledních deseti letech prodloužila například servis perioda o 20 dní a...

Kategorie: Nezařazené

Česká sója ve výživě hospodářských zvířat

Výživa hospodářských zvířat je závislá na nutričních zdrojích. Mezi nejdůležitější patří dusíkaté látky. Jejich kvalita je v mnoha případech rozhodující pro dosažení příznivých ekonomických výsledků chovu. V podmínkách České republiky patří k hlavním současným zdrojům dusíkatých látek domácí bílkovinná krmiva, jakými jsou například řepka nebo krmiva na její bázi...

Kategorie: Nezařazené

Teplotně-vlhkostní podmínky ve výkrmu kuřat

Ve výkrmu kuřat jsou využívána vysoce geneticky prošlechtěná zvířata. Využití jejich genetického potenciálu vyžaduje společně s kvalitní výživou i optimální životní prostředí. To je možné charakterizovat teplotně-vlhkostními podmínkami, kdy je naší největší snahou vyhnout se extrémním hodnotám a jejich rychlému kolísání. Dalším faktorem, který je pro chovaná zvířata velice...

Kategorie: Nezařazené

Včela je hospodářské zvíře, jako každé jiné

Užitkovost všech klasických hospodářských zvířat se udržuje a vylepšuje šlechtěním. Včela není výjimkou. Česká republika je se svou organizací včelařů na špičkové úrovni a šlechtitelské chovy produkují matky s vyrovnanou vysokou kvalitou. Jednoho z elitních chovatelů jsme navštívili. Pan Jaroslav Sedláček z Příchovic u Přeštic má rozmnožovací chov včely kraňské...

Kategorie: Nezařazené

Slintavka a kulhavka – poučení z britského fiaska

Přestože byl výskyt slintavky a kulhavky hlášen během posledních 18 měsíců z 34 různých zemí, svět upírá pozornost především k propuknutí této choroby ve Velké Británii. Britové prožili dvacet let bez slintavky a to je za posledních sto let nejdelší doba, po kterou dokázali své chovy před touto katastrofou uchránit....

Kategorie: Nezařazené

Ekologické může být i ekonomické

Chov všech hospodářských zvířat je orientován především na tržní produkci, která musí zajistit příjem zemědělce. Z toho důvodu se často chovatelé snaží o maximalizaci produkce a opomíjejí některé další důležité faktory chovu zvířat, jako je ochrana životního prostředí, hospodaření shodující se zásadami ekologie či údržba přirozeného rázu krajiny, především pak...

Kategorie: Nezařazené

Je Slovensko velmoc dojných ovcí?

Slovensko je malebná země s mnoha horami, kde se chov ovcí opírá o staletou tradici. I přesto, že polovinu plochy státu zaujímají hory, došlo zde k výraznému poklesu celkového počtu ovcí. Nejvyšší početní stav a bod zlomu, od něhož následovalo už jen trvalé snižování, byly na rozdíl od ČR (rok...

Kategorie: Nezařazené

Plemenné hodnoty masných plemen skotu

Odhad plemenných hodnot se od roku 2000 stal součástí hodnocení plemenných býků, krav a jejich potomstva u všech masných plemen skotu. S metodou výpočtu a významem jednotlivých faktorů, které ovlivňují užitkovost ve sledovaných ukazatelích, jsme seznámili chovatelskou veřejnost v Našem chovu 5 a 6/2001. Cílem tohoto příspěvku je seznámit podrobněji...

Kategorie: Nezařazené