Filtr

Rybníky: Zpráva o neuspokojivé situaci

Současný rybniční fond na území našeho státu lze rozdělit podle několika různých hledisek: Velikost zatopené plochy je prvním z nich. Registrujeme tedy 110 rybníků se zatopenou plochou větší než 50 hektarů, 668 mezi 10 a 50 hektary vodní plochy, 940 od 5 do 10 hektarů a víc než 20 tisíc...

Kategorie: Nezařazené

Potřeba aminokyselin pro slepice nosného typu

Z aminokyselin jsou pro nosnice důležité lyzin a metionin, významný může někdy být i nedostatek treoninu, tryptofanu a argininu. V pořadí limitujících aminokyselin pro drůbež se nejčastěji vyskytují na prvním místě metionin nebo lyzin. Lyzin má vliv na snášku vajec, metionin ovlivňuje hmotnost vajec a tvorbu skořápky. Při sestavování...

Kategorie: Nezařazené

Současná cena hovězího je horší než sucho

Pouhý den před oficiálním zveřejněním zprávy o „podezření na BSE“ v Dušejově jsme na jiném místě České republiky diskutovali o momentální rentabilitě výroby hovězího: „Současná cena je pro nás horší než sucho,“ lakonicky konstatoval ředitel akciové společnosti ZEAS Lysice v okrese Blansko Ing. František Vítek. „I kdyby se teď konečně...

Kategorie: Nezařazené

Chov skotu trpí nestabilní ekonomickou situací

„Podmínky, které v současné době v chovu skotu existují, rozhodně nepodporují rozvoj chovu skotu, zvláště pak skotu kombinovaného. V podstatě lze hovořit spíše o přežívání chovu skotu, než o pozitivním vývoji do budoucna,“ uvedl při zahájení již 11. členského shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého plemene předseda Svazu Ing. Vít Šimon.

Kategorie: Nezařazené

Počet zabřezlých jalovic poprvé stoupl

Letos poprvé mají chovatelé k dispozici počty zabřezlých krav po všech inseminacích za leden 2001. Ty měly potvrdit na základě zvýšeného počtu I. inseminací u jalovic vzestupnou tendenci a obrat k lepšímu ve stavech skotu. Zároveň je poprvé v letošním roce známá už i úroveň zabřezávání krav a jalovic v...

Kategorie: Nezařazené

Příprava na další cyklus reprodukce

Stav reprodukce ve stádě ovlivňuje samozřejmě ve velké míře kvalita výživy. Nejde jen o to, aby dojnice dostávaly kvalitní krmiva a optimální krmnou dávku, ale je potřeba aby byl vytvořen určitý systém a pravidla, co v které fázi laktace v oblasti výživy i sledování zvířat udělat. Jedině tak je...

Kategorie: Nezařazené

Plemenná hodnota pro růst u masných plemen skotu.

Kontrola užitkovosti V kontrole užitkovosti masného skotu vedené ČSCHMS jsou za celé období prováděné kontroly od roku 1991 do současné doby podchyceny údaje užitkovosti o 85 188 zvířatech . Včetně zvířat bez známé užitkovosti, která se vyskytují pouze v původech, je evidováno 136 099 jedinců. Množství údajů podle jednotlivých sledovaných...

Kategorie: Nezařazené

Nový život

Moudrá matka příroda proces zachování života na naší planetě v průběhu evoluce zcela záměrně usměrnila do ročního období, kdy budoucí kojící matka má již zabezpečenou kvalitní, krmnou dávku plnou vitamínů a bohatou na minerální látky. Teplé sluneční paprsky potom rychle zahřejí narozené mokré mládě, tak aby se nenachladilo nebo dokonce...

Kategorie: Nezařazené

Co jsou to zoonózy?

Pragmaticky definováno, jsou zoonózy humánní infekce získané od zvířat. Dnes je už známo asi 200 různých původců zoonóz, způsobujících onemocnění člověka. Jenom tzv. „nejlepší přítel člověka“ je schopen každoročně v USA nakazit pokousáním přes milion lidí, více než 50 druhy zárodků různých infekcí. Riziko rozvoje a šíření zoonóz dále souvisí...

Kategorie: Nezařazené

Konkurenceschopnost našeho holštýnského skotu mají chovatelé ve svých rukou

Populace černostrakatého skotu prodělala během posledních let při značném snižování stavů krav významné až zásadní změny. Postupující holštýnizace nabrala obrátky - snížil se podíl kříženek z převodného křížení a zvyšoval se podíl čistokrevných holštýnských zvířat. Využíváním red holštýnských býků v některých stádech českého strakatého skotu se postupně vytváří populace červeného...

Kategorie: Nezařazené