Filtr

Kvalita hovězího masa

Kvalita, obecně, je velmi těžko definovatelný pojem, jelikož zahrnuje mnoho hledisek a je ovlivňována řadou faktorů. Každý kvalitu vnímá trochu jinak a preferuje i různé znaky, které podle jeho vlastního mínění nejlépe charakterizují jakost. Ve výrobním procesu kvalitu nejvíce ovlivňuje několik faktorů....

Kategorie: Nezařazené

Je plemeno jersey plemenem budoucnosti?

Jestliže porovnáváme dnešní typ krav plemene jersey s ostatními dojnými plemeny dospějeme k zajímavému závěru – jerseyské krávy jsou plemenem, které nemá konkurenci mezi ostatními dojnými plemeny. Je to způsobeno třemi jednoduchými důvody: 1. Dojnice tohoto plemene slouží jako vynikající „výrobní stroj“ na mléko 2. Dojnice mají nejdelší průměrný produkční...

Kategorie: Nezařazené

Rozhodující faktory pro efektivní výrobu mléka

V současné době je jednou z rozhodujících otázek pro posuzování úrovně českého zemědělství rentabilita výroby a její konkurenceschopnost vůči ostatním zemím, zejména zemím EU. Pokud chceme obstát v porovnání s vyspělými evropskými státy, pak je nutné se zaměřit na zvyšování intenzity výroby zároveň se snižováním výrobních nákladů. Ne jinak je...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky kontroly užitkovosti masného skotu za rok 1999

V České republice je kontrola užitkovosti masného skotu pravidelně prováděna od roku 1991. Výsledky kontroly užitkovosti (dále jen KUMP) za rok 1999 proto navazují na předcházejících osm ročníků. Vývoj početních stavů krav a počty zemědělských podniků zapojených do KUMP jsou uvedeny v grafu 1. ...

Kategorie: Nezařazené

Posouzení vlivu přírodního doplňku ve výživě brojlerových kuřat

Preparát Citrex je širokospektrální baktericid a fungicid, který působí na gastro-intestinální úrovni proti patogenním mikroorganismům pocházejícím z krmiva, pitné vody nebo okolního prostředí. Tyto mikroorganismy zasahují do procesu vstřebávání živin, ovlivňují zdravotní stav, imunitní systém a zvyšují stres. Nedovolují zvířatům dosáhnout maximálního genetického potenciálu. ...

Kategorie: Nezařazené

Význam kvality a zdravotní nezávadnosti v produkci drůbežího masa a vajec

Drůbeží maso a vejce patří v poslední době na celém světě mezi nejvýznamnější zdroje kvalitních a levných živočišných proteinů. Tento trvalý růst je však limitován rostoucími problémy se zdravotní nezávadností finálních produktů, se zajištěním welfare a odstraňováním odpadů z chovů drůbeže a zpracovatelského průmyslu. Pokud nebudou tyto problémy v blízké...

Kategorie: Nezařazené

Vážení chovatelé,

O dlouhodobém a cílevědomém rozvoji společnosti Natural s. r. o. svědčí údaje jak o počtech býků a kanců v inseminaci, tak o narůstajícím počtu býku, kteří se každoročně zařazují do testace. Skutečnost, že toto číslo postupně a stále narůstá svědčí o tom, že se snažíme investovat především do budoucnosti. V...

Kategorie: Nezařazené

Inovujme program šlechtění českého strakatého skotu

V kontrolním roce 1999 až 2000 bylo registrováno 183 339 uzávěrek laktací v kontrole užitkovosti krav zapsaných v Plemenné knize českého strakatého skotu. Toto číslo představuje velikost aktivní populace, na které lze provádět testaci mladých býků. Při spotřebě cca dvě inseminační dávky, počtu 1000 dávek na testovaného býka a proklamovaném...

Kategorie: Nezařazené

Mandel – záruka typu a produkce

Léto 1994 přineslo do chovu mléčného skotu nového nejlepšího holštýnského býka - Lutz-Meadows E Mandela. Chovatele a šlechtitele uchvátil neopakovatelnou kombinací plemenných hodnot pro produkci, typ a stavbu vemene. Populární byl i jeho původ Eagle x Mark. Ze zdravotních důvodů nemohl být Mandel vyvážen z USA. Důvodem bylo jeho kladné...

Kategorie: Nezařazené