Filtr

Chov prasat ve světlech paragrafů

Na tomto místě jsme v loňském roce (Náš chov 8/2000) poprvé informovali o novém zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jehož platnost nastala 1. lednem 2001. Vysvětlili jsme základní ustanovení nové právní úpravy a zároveň slíbili, že se k celé problematice v některém z dalších čísel znovu...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení stavu ozimů založených na podzim roku 2000

Ozimé obiloviny byly v roce 1999 zasety na rekordní výměře 972 tis ha. Plocha osetá v roce 2000 není dosud přesně známa, ale lze předpokládat, že bude velmi podobná ne-li vyšší, než v předcházejícím roce. Proto bude nutné věnovat ozimým obilninám velkou péči, neboť úspěch či neúspěch v jejich pěstování...

Kategorie: Nezařazené

Systém odchovu býků plemene belgické modrobílé v Belgii

Systém odchovu a testování vlastní užitkovosti plemenných býčků plemene belgické modré je v Belgii soustředěn do dvou odchoven. První z nich, která se nachází ve Vlámské části Belgie v městečku Ciney, byla ze státních prostředků postavena již v roce 1972. Konec 80. a začátek 90. let znamenal pro plemeno belgické...

Kategorie: Nezařazené

Chov skotu v Polsku

Početní stavy a struktura plemen Aktuální početní stav skotu v Polsku v současné době činí 6 554 890 kusů, z toho je 3 417 465 krav. Většinou jsou chována plemena s mléčnou užitkovostí: černostrakaté, červenostrakaté, simentál, polské červené a v malém rozsahu i dojnice plemene jersey nebo jejich kříženci s...

Kategorie: Nezařazené

Význam a využití umělého odchovu u koz

Umělý odchov je významnou alternativou pro optimální řešení situace kdy kůzlatům uhyne matka při porodu, respektive situace, kdy matka nemá dostatek mléka i pro jedno kůzle, nebo případů, kdy vrh je vícečetný a i relativně vysoká mléčná produkce matky nestačí pokrýt adekvátní požadavky na výživu mláďat. Faktem ovšem zůstává, že...

Kategorie: Nezařazené

České drůbežnictví – historie a současnost

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se provádělo zušlechťování drůbeže převážně v malochovech, protože velké drůbeží farmy neexistovaly. Zušlechťování drůbeže podporovala Česká zemědělská rada, z jejíž iniciativy byla v roce 1923 uskutečněna první soutěž snášky slepic v Uhříněvsi. Tyto soutěže snášky probíhaly až do roku 1939 a prověřovala se...

Kategorie: Nezařazené

Animo Žatec: Úspěch přinesou nové technologie

Animo Žatec je společností, která vznikla ze společného zemědělského podniku pro živočišnou výrobu v roce 1992. Původní vlastníci, kterými bylo 21 zemědělských podniků, část akcií prodali a část vydali v restitucích. Nyní tak drží v rukou majoritní podíl - 70 %- společnost Top Hop, s. r. o., o zbytek se...

Kategorie: Nezařazené

L-karnitin je aktuální krmné aditivum zvyšující užitkovost zvířat.

L-karnitin je v České republice nové krmné aditivum, které má pozitivní stimulační účinky na užitkovost hospodářských zvířat. L-karnitin byl poprvé izolován ze svalové tkáně, díky které také dostal pojmenování (lat. carno, 2. p. carnis  maso). L-karnitin je krmivářskou nomenklaturou řazen mezi vitamíny. V čisté formě je bílý prášek, který...

Kategorie: Nezařazené

Bell Elton – od prověření chovatelem k otci býků

Emprise Bell Elton*BL je nejlepším synem Bella na světě, ale zároveň byl po dlouho dobu přehlíženým býkem. Důvodem byl fakt, že byl prověřen chovatelem, byl nositelem letálního recesivního genu BLAD a jeho matka měla pouze velmi dobré hodnocení exteriéru. Elton měl vlastní hodnocení exteriéru EX-95 a kombinoval v sobě konstituci...

Kategorie: Nezařazené

Účinná sanitace (čištění a dezinfekce) dojicího zařízení

Mléko je jednou z nejdůležitějších potravin živočišného původu ve výživě lidí. Úkolem zpracovatelského průmyslu i prvovýrobců je výroba vysoce kvalitního mléka takového složení, které odpovídá požadavkům spotřebitelů. Pro zajištění tohoto úkolu včetně dosažení vysoké kvality a v neposlední řadě i ziskovosti mléčných farem je nutné se zaměřit na otázku účinné...

Kategorie: Nezařazené