Filtr

V Osíku se letos poprvé vybírali plemenní býci

První letošní nákupní trh plemenných býků se konaly 18. ledna na odchovně býků v Osíku u Litomyšle. K výběrům bylo předvedeno celkem 14 býků českého strakatého plemene a 4 býci holštýnského plemene. Celkem 4 býci českého strakatého plemene byli vyřazeni již před základními výběry – dva kvůli přírůstkům a dva...

Kategorie: Nezařazené

Jak funguje „dairy industry“ v Kanadě

Díky své poloze a rozloze nabízí Kanada celou řadu příležitostí pro chov skotu. Stejně jako v USA i v Kanadě existují de facto pouze dvě populace skotu – populace dojeného skotu, která je z 95 % představována plemenem holštýnským a populace plemen masných. Díky rozloze, která se blíží 10 miliónům...

Kategorie: Nezařazené

Nejlepší synové

INDRO Indro pochází z chovu Francesca Segaliniho, který je hodnotitelem Italské holštýnské asociace. Jeho chov se nachází v úrodné oblasti Itálie, která je domovem proslulého sýru Parmazán. Právě díky tomuto unikátnímu sýru se nesmí v chovech, které dodávají mléko k jeho výrobě, používat ke krmení kukuřičná siláž. To je samozřejmě...

Kategorie: Nezařazené

Plemenářská strategie v USA

Lze říci, že struktura farem v USA je stále velmi variabilní, a to jak ve velikosti, tak v druhu použité technologie. Trend je však jednoznačný, podobně jako v České republice nebo jinde na světě je všude vidět snaha o maximální specializaci a koncentraci (téměř nenajdeme farmáře, který by se...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti využití ET ve šlechtění hospodářských zvířat

Genetika a reprodukce jako základní funkční předpoklady úspěšné produkce hospodářských zvířat se staly v uplynulých desetiletích hlavním objektem biotechnologického výzkumu. Řada biotechnologických postupů se dnes již uplatňuje běžně v praxi – slouží nejen ke zvýšení efektivnosti produkce; jsou využívány rovněž pro zachování genových rezerv, zvyšování kvality produkce, k vývoji nových...

Kategorie: Nezařazené

Plemeno montbeliard ve Francii a České republice II.

Exteriér plemenic je ve Francii posuzován výrazně déle než je tomu u nás a šlechtitelské společnosti, zabývající se plemenem montbeliard, ve svých postupech vždy zdůrazňovaly velikost a hloubku těla zvířat. Selekční program klade důraz na dva základní znaky exteriéru, výšku v kříži a zadní hloubku hrudníku (středotrupí). Od roku 1990...

Kategorie: Nezařazené