Pátý šlechtitelský chov ovcí plemene texel

V roce 2015 bylo podle údajů SCHOK, z. s., u nás 23 chovů ovcí plemene texel s celkovým počtem 900 bahnic v kontrole užitkovosti. Výhradně produkcí plemenných zvířat se zabývá pět šlechtitelských chovů, přičemž naposledy byl tento status udělen Lukášovi Neugebauerovi, jehož stádo 32 bahnic najdete v Žampachu v katastru obce Kamenice.

 

 

V současné době stádo chované oplůtkovým způsobem v podhůří Orlických hor reprezentuje 32 ovcí. Z tohoto počtu je 18 bahnic (z nichž 16 je zapsáno v plemenné knize), devět jehnic, dva plemenní berani a tři ostatní zvířata. Průměrný věk stáda je 2,8 roku, respektive jehnice tvoří asi 33% podíl z celkového stavu, více než 22 % představují tříleté bahnice a téměř 15 % reprezentuje tři zbývající kategorie, a to dvouleté, čtyřleté a starší bahnice. Plemenná hodnota základního stáda je rozdělena do následujících výsledných tříd s 59% zastoupením v ER, dalších 22,2 % je v EA, 14,8 % v EB a 3,7 % v IA.

Uznávací řízení šlechtitelského chovu ovcí plemene texel u chovatele Lukáše Neugebauera proběhlo 26. 1. 2016 za účasti Ing. Martina Hoška, Ph.D., Ing. Víta Mareše, prof. Ing. Františka Horáka, CSc., Ing. Miroslavy Marešové a Václava Nováka.

„Z porovnání s průměrnými tříletými výsledky za období 2013 až 2015 s celostátním průměrem vyplývá, že chov v Žampachu má ještě rezervy v reprodukci, což souvisí se zavedenou technologií chovu v tom smyslu, že se striktně omezuje délka připouštěcího období na šest týdnů a do plemenitby se zařazují již osmiměsíční jehnice. Na druhou stranu je zde vynikající růstová intenzita jehňat, která jsou při vážení ve sto dnech věku v porovnání s celostátním průměrem o 5,51 kg těžší a průměrný přírůstek převyšují o 55 g. To znamená, že reprodukční výkonnost bahnic ve stádě Žampach odpovídá 48,43 kg, což oproti celostátnímu průměru představuje rozdíl 8,9 kg. Tyto výjimečné výsledky a potvrzení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj o bezproblémové zdravotní situaci v hospodářství jsou dokladem opodstatněnosti k udělení statusu šlechtitelského chovu. Chov ovcí  Lukáše Neugebauera se tak stává pátým šlechtitelským chovem ovcí plemene texel v České republice,“ konstatoval profesor František Horák.*

Více se dočtete v časopise Náš chov

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *