Pokles živočišné výroby poznamenal zemědělství i venkov

V posledních desetiletích se výrazně snížila zemědělská produkce a rozměr zemědělství, především živočišné výroby. Poklesl národohospodářský význam odvětví měřený jeho podílem na HDP a zaměstnanosti. Zemědělství přitom bylo a nadále zůstává přirozeným zaměstnavatelem venkovského obyvatelstva a většina zemědělců v ČR dosud žije ve venkovských obcích. Zejména menší obce v oblastech se zemědělsky využitelnou půdou jsou významně spjaty se zemědělskou výrobou. Adekvátně poklesu zaměstnanosti v zemědělství - slábne i vliv zemědělských subjektů ve venkovské společnosti.

Zemědělská produkce se po roce 1989 ve svém podílu na HDP výrazně propadla, bilance agrárního obchodu se dostala z kladných čísel do hluboce záporných. Pokles zemědělské produkce (především živočišné) znamenal velké ztráty pracovních míst v zemědělství a v navazujících sektorech s výrazným dopadem na trh práce, zejména ve venkovských oblastech. Život na vesnicích se radikálně změnil, jeho dříve silná zemědělská složka byla utlumena.

Je zřejmé, že pro udržení funkčního a konkurenceschopného zemědělství v ČR a posílení jeho role i v zaměstnanosti venkova je třeba především posilovat rozvoj odvětví s vyššími nároky na objem a kvalitu lidské práce. V oblasti zemědělské prvovýroby to znamená zejména znovu rozšířit živočišnou produkci včetně chovu prasat a drůbeže, dále produkci zeleniny a jiných pracovně náročnějších plodin. Zároveň je třeba stimulovat diversifikaci činností zemědělských podniků, a to jak v rámci zemědělských komodit, tak i do zpracování zemědělské produkce pro potravinářské, průmyslové a energetické využití, do služeb aj.

Nastartování rozvoje a diverzifikace zemědělských činností se pozitivně promítne nejen do ekonomiky, ale i do života společnosti, zejména venkovské. V samotném sektoru přispěje k řešení některých jeho současných problémů, jako je nízký zájem mladých o práci v zemědělství, prestiž odvětví apod.

 

PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, pracoviště Brno,

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *