Prach a mikroorganismy v chovném prostředí pro malé přežvýkavce – skrytý nepřítel

Cílem práce je zjistit úroveň prachové zátěže a mikrobiální kontaminace prostředí ve vybraných objektech pro chov malých přežvýkavců. Koncentrace prachových částic se v objektu pro ustájení malých přežvýkavců pohybovala v rozmezí od 0,015 do 1,460 mg.m-3 u PM10 a od 0,018 do 3,319 mg/m3 u PM2,5 v průběhu jednotlivých makroklimatických období.

Nejvyšší koncentrace částic frakcí PM10 a PM2,5 byla zjištěna v průběhu mírné zimy. Naproti tomu v ovčínech byly prokázány nejnižší hodnoty PM10 a PM2,5 v průběhu mrazivé zimy. V porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat byly u malých přežvýkavců zjištěny nízké hodnoty prašnosti i celkový počet mikroorganismů ve stájovém vzduchu. Počty kvasinek a plísní byly nižší v objektu pro ustájení koz (od <101 do 103 KTJ.m-3) než ve stájovém ovzduší ovčínů (od 103 do 105 KTJ/m3).

V porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat byla prašnost v objektech pro ustájení malých přežvýkavců nízká. Celkový počet mikroorganismů, počty kvasinek a plísní byly nižší v objektu pro ustájení koz v porovnání s objekty pro ustájení ovcí.

Prachové částice spolu s mikroorganismy usedají na srst zvířat, lože, krmivo, vodu, hrazení a další součásti zařízení stájí a kontaminují tak celý chovný prostor a šíří se do okolí. Zvýšený výskyt mikroorganismů ve stájovém ovzduší představuje potenciální nebezpečí nejen pro zvířata, ale i člověka (ošetřovatelé, lidé žijící v okolí farmy).*

Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a kol.

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *