Přerovská přehlídka skotu charolais

Přehlídka nejlepších zvířat plemene charolais chovaných v České republice proběhla na Výstavišti v Přerově. Byla součástí 35. ročníku Světového kongresu chovatelů plemene charolais. Soutěžilo se tam v kategoriích mladší jalovice, starší jalovice, krávy, telata, mladší plemenní býci a starší plemenní býci.

 

Na přehlídce v Přerově, kterou zorganizovaly Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS) a společnost Genoservis, a. s., se prezentovaly nejlepší české chovy charolais. V době přípravy  přehlídky navštívil špičkový francouzský chovatel Roger Chevalier spolu s organizátory více než deset chovů charolais v Čechách, aby se zorientoval v chovech českého charolais. Následně byli chovatelé prostřednictvím inspektorů ČSCHMS osloveni a pracovalo se na přípravě zvířat. Nejlepší zvířata pro přehlídku vybíral na místě Patrik Chevalier, který během prezentace zvířata popisoval a vybíral šampióny v jednotlivých kategoriích.

Na přehlídce uspěla zvířata z chovů ZP Hospříz, a. s.; Zatloukal Jan, Nová Ves, Ufarma, spol. s r. o., Jenišov; Sokolovská uhelná, a. s.; Neuman Adolf, Okřešice; Lédr František, Sopotnice; Konvalinka Libor, Jimramovské Pavlovice; Jasno, s. r. o., Jasenná; Chov Charolais, s. r. o.; Hatlákovi, Meziboří; Družstvo Velký Újezd; Agrochyt, s. r. o., Mohelno; Agro Huzová, s. r. o.

 

Chov charolais v ČR a jeho historie

V kontrole užitkovosti masných plemen (KUMP) v České republice bylo letos ke 30. červnu zapojeno 3385 krav ze 186 chovů, v oddílu A plemenné knihy je zapsáno 3937 krav, 1983 jalovic a 2102 plemenných býků. Ke stejnému datu ČSCHMS registruje v tomto roce 306 plemenných býků původem z České repulbiky, 67 importovaných, 13 po importovaných inseminačních dávkách.

První importy tohoto plemene se uskutečnily v roce 1990 z Maďarska, ale v dalších letech se zvířata dovážela ze země původu – z Francie. Kvalitu chovu i v současné době ovlivňuje používání špičkových býků prověřených v kontrole dědičnosti ve Francii. Dosud poslední velké importy proběhly v letech 2003 až 2007, bylo dovezeno celkem 700 jalovic. V roce 1992 byly dovezeny také bezrohé jalovice z Kanady. Kontinentální populace je pozdnější v chovatelské dospělosti a jalovice se zapouští až po druhém roce věku. Na americkém kontinentu se plemeno chová v bezrohé formě, v poněkud odlišném užitkovém typu. Zvířata jsou většího rámce (asi 150 cm u krav), mají méně výrazné osvalení, ale výborné mateřské vlastnosti, plodnost a chodivost. Jalovice jsou ranější a telí se ve dvou letech věku.

V současné době je v KUMP zapojeno 186 chovů a 6385 krav. Výsledky kontroly užitkovosti v posledních letech jsou srovnatelné s ostatními státy s rozvinutým chovem charolais. Býčci v roce 2007 při narození vážili 42 kg, ve věku 120 dní 188 kg, v 210 dnech 301 kg a ve věku 365 dní kolem 540 kg.

 

Nejlépe oceněná zvířata

Při přehlídce chovných a plemenných zvířat v Přerově Patrik Chevalier kladně hodnotil u skotu charolais z českých chovů velikost tělesného rámce, výborné osvalení, utváření a zdravotní stav končetin a také typickou širokou záď.

Vyhlašovalo se vždy první až třetí místo v dané kategorii a šampión kategorie. Patrik Chevalier vybral šampiónku jalovic bez rozdílu věku a šampióna býků bez rozdílu věku a samozřejmě šampióna celé výstavy a spolu s ČSCHMS ocenil i nejlepší chovatelskou skupinu. Všechna předváděná zvířata, až na jednu výjimku, byla českého původu.

Šampiónkou v kategorii mladších jalovic se stala jalovice katalogové číslo 12 po otci Natur z Ufarmy. Šampiónem jalovic bez rozdílu věku byla starší jalovice číslo 86 (narozená 26. 3. 2006 po otci Jumper) z farmy Hatlákových. Kráva číslo 109 se stala šampiónkou ve své kategorii a pochází z chovu Ing. Neumana. Nejlepším v kategorii mladších býků byl kanadský charolais PUPP CHPS PP (katalogové číslo 4) z Chovu Charolais, s. r. o., po otci Junior. Mezi býky bez rozdílu věku zvítězil starší plemeník Unesco ZCH 935, jehož majitelem je Sokolovská uhelná, a. s., a má francouzský původ.

Šampiónem výstavy se stala kráva katalogové číslo 109 (otec Ficaut CHP 136) z chovu Ing. Neumana z Okřešic, oceněná jako nejkomplexnější zvíře. Zástupce ČSCHMS Karel Šeba předal cenu pro nejlepší předvedenou chovatelskou skupinu manželům Hatlákovým z Meziboří.

 

Tabulka

Oceněná zvířata z chovů v jednotlivých kategoriích

Mladší jalovice          Chov oceněného zvířete       Katalogové číslo

1. místo            Ufarma 11

2. místo            Konvalinka Libor         49

3. místo            Farma Hatlákovi          44

Starší jalovice

Šampión          Farma Hatlákovi          86

1. místo            Sokolovská uhelná, a. s.          89

2. místo            Farma Hatlákovi          87

3. místo            ZP Hospříz, a. s.          78

Krávy

1. místo            Konvalinka Libor         106

2. místo            Konvalinka Libor         100

3. místo            Farma Hatlákovi          97

Telata

Šampión          Ing. xxxx Neuman        126

1. místo            Agrochyt Mohelno       118

2. místo            Ufarma 114

3. místo            Agro Huzová   117

Plemenní býci mladší

1. místo            Jasno, s. r. o., Jasenná 2

2. místo            Lédr František 6

3. místo            Družstvo Velký Újezd  3

Plemenní býci starší

1. místo            Lédr František             8

2. místo            Jan Zatloukal    7

3. místo            Sokolovská uhelná, a. s.          9

 

Na závěr chovatelského svátku se v předvadišti shromáždili všichni chovatelé, kteří zvířata přivezli, připravili na přehlídku a předvedli. Podíleli se tak na úspěchu největší otevřené přehlídky charolais, Českých charolais dnů v Přerově.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *