Pro pohodu zvířat a klid ve stáji

Říká se, že užitkovost a pohoda zvířat jsou spojené nádoby. Vytvořit zvířatům takové podmínky, které by ani v nejmenším neomezovaly jejich přirozené životní projevy, však předpokládá rozumět jim. Jinými slovy, dívat se na svět jejich očima.

 

Z mnoha proměnných, které chovatel ve jménu zachování přirozených potřeb chovaných zvířat musí zohledňovat, je to i úroveň ustájení, jež významnou měrou ovlivňuje ekonomiku produkce.

Rekonstruované stáje tak standardně zohledňují požadavek jak na rychlou výměnu stájového vzduchu a odvádění vlhkosti a škodlivých stájových plynů, tak na odpovídající teplotu a optimální světelné podmínky ve stáji. Otevřená hřebenová štěrbina a volné boční stěny stáje jsou stavebně-technickými prvky, které přispívají k minimalizaci rizika teplotního stresu dojnic v letních měsících, které se nejčastěji projeví propadem užitkovosti. Stájové mikroklima lze významně ovlivnit také pomocnými ventilátory, které se spínají podle nastavené teploty a řídí nucenou cirkulaci vzduchu. S osazenými mlžiči lze pak zvířatům vzduch ve stáji zvlhčovat.

Pohodlí krav v lehacím boxu zajišťuje jeho optimální sklon, stejně jako výstelka, která brání otlakům. K zajištění prevence zdraví končetin slouží nejen zařízení udržující podlahu stáje na odpovídající úrovni hygieny. Jsou to i podlahové materiály, které zabraňují jak uklouznutí zvířat, tak umožňující přirozené obrušování paznehtů.

Příznivý vliv mají také nainstalovaná drbadla, která napomáhají zvířeti zbavit se lupů, línající srsti a parazitů a celkově tak zlepšují čistotu zvířat. Na trhu lze vybírat z nabídky tzv. aktivní drbadel (rotační kartáč s elektromotorem) či pasivní drbadla (dva kartáče v kovovém rámu). Rotační kartáč se automaticky spustí při nadzvednutí a podle nastaveného časového intervalu se vypne.  Zařízení je možno umístit na sloupek nebo na stěnu. Konstrukce pasivních drbadel (boční kartáč je pevný, hřbetní kartáč je volně na čepu) umožňuje upravovat jejich výšku podle rámce zvířat  ve stádu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *