Šedesát let jako důvod k oslavě

Přesně v polovině měsíce září proběhlo ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně- Medlánkách slavnostní setkání zástupců vlády, ministerstva zemědělství, profesních chovatelských organizací, univerzit, veterinárních lékařů, chovatelů a mnoha dalších k šedesátému výročí jeho založení.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) byl oficiálně zřízen 10. 9. 1955 v Brně a jeho výstavba byla zahájena v roce 1958.  O devětačtyřicet let později, v roce 2007 se VÚVeL stal  veřejnou výzkumnou institucí ministerstva zemědělství. V posledních letech byla také zahájena revitalizace stavebních objektů ústavu.

V současné době je VÚVeL jediným výzkumným ústavem u nás, v němž se provádějí nejnáročnější experimenty a jehož personální a přístrojové vybavení je na vysoké úrovni.

Úvodního slova slavnostního setkání, ve kterém pozdravil všechny přítomné, se ujal ředitel VÚVeL MVDr. Miroslav Skřivánek, CSc. Dalším programem potom provázel MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Během setkání hodnotili řečníci historické pozadí i činnost a úspěchy VÚVeL v současné době.  Vynikající výsledky a skvělé jméno výzkumného ústavu ve své zdravici pochválili místopředseda vlády pro vědu a výzkum MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, 1. náměstek ministra MZe JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., náměstek ministra zemědělství pro úsek komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jindřich Šnejdrla, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková, ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Pavlína Adam, Ph.D., Mgr. Václav Božek, CSc.,člen rady Jihomoravského kraje pro  úkoly v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, vědy, výzkumu a lidských zdrojů Jihomoravského kraje, místopředseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., poté seznámil auditorium s historií a současností Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Dalším bodem programu bylo ocenění bývalých pracovníků výzkumného ústavu.  Plaketu převzali nejbližší příbuzní doc. Jaromíra Menšíka, MVDr. Eduarda Salajky, CSc., a prof. MVDr. Zdenka Věžníka, DrSc.

Na závěr této části programu se slavnostně pokřtila nově vydaná publikace –  kniha o 60. výročí založení VÚVeL.

MVDr. Martin Faldyna pozval zájemce na exkurzi do experimentálních stájí a jiných pracovišť ústavu.

Po skončení oficiální části oslav šedesátin VÚVeL měli účastníci možnost se občerstvit ve stanech připravených v areálu instituce a pokračovalo se v neformálních diskusích.*

 

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *