Seminář o antibiotikách v chovech hospodářských zvířat

Ve čtvrtek 20. října se v prostorách studijního a informačního centra ČZU v Praze konal seminář o problematice antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Přednášejícími byli zástupci Státního veterinárního ústavu (SVÚ), Výzkumného ústavu veterinární medicíny (VÚVeL) a Ústavu pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

MVDr. Tomáš Černý (SVÚ) se ve svých přednáškách věnoval vzorkování a laboratornímu vyšetřování cílových patogenů, tedy jak správně odebírat vzorky, transportovat je a vyplnit průvodní záznamy a následně potom také hovořil o interpretaci výsledků monitoringu. Základními pravidly odběru vzorků a jejich zasílání do laboratoří jsou objednávka vyšetření, odběr vzorků a jejich balení a transport do laboratoře, kde bude následně podle požadavků provedeno vyšetření.  V další části přednášky se MVDr. Černý zaměřil na možnosti testování, interpretace a klinického použití antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně.

Komentování výsledků pilotní fáze projektu cílových patogenů se ujala MVDr. Kateřina Nedbalcová (VÚVeL). Popsala výsledky hodnocení citlivosti a také rezistence na antibiotika v pilotní studii národního programu sledování rezistencí veterinárně významných patogenů na antimikrobika. Za rok 2015 bylo vyšetřeno celkem 1665 vzorků u prasat, skotu (odděleně u mastitid) a drůbeže. Bylo dosaženo zajímavých výsledků a v letošním roce program stále pokračuje a další fáze se chystá i na příští rok.

Závěrečnou přednášku měla Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D., (ÚSKVBL) a informovala o trendech spotřeby antimikrobik, o kvalifikovaných odhadech spotřeby u hospodářských zvířat. Řekla, že trendem celkové spotřeby veterinárních léčiv s antimikrobiky v ČR byl mezi lety 2010 a 2012 pokles v absolutním množství (kg) o 24 % a v letech 2012 až 2014 mírný vzestup o necelých 5 %. V ČR by se měla podle ní, spíše než zvolit restrikci,  dále evidovat spotřeba antibiotik a posuzovat citlivost k patogenům a informovat odborníky o výsledcích.*

Komentáře ke článku 1

  • pepe007

    Tak to jste dobří, že nedáte vědět. Já bych se taky rád zúčastnil, ale když už to bylo 20.listopadu tak to se vše těžko stíhá, takovéto posuny v čase a mezi dimenzemi ))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *