Šlechtitelský chov valašky je na jihu Čech

Podle aktuálních údajů SCHOK v ČR, z. s., je do kontroly užitkovosti zařazeno více než tisíc bahnic původní valašky z dvaapadesáti chovů. Kdo by si však myslel, že centrem jejich chovu je Morava, asi by se spletl. Více než pětinu z uvedené populace totiž eviduje Ing. Jan Vejčík, který má na své farmě v Dlouhé Stropnici ve šlechtitelském chovu momentálně 210 bahnic se sedmi liniemi využívaných plemeníků, reprezentujících Juráše, Jurka, Portáše, Ondráše, Jurku, Vaška a Valveje.

Valaška je hrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí přizpůsobené salašnickému způsobu chovu. Historikové uvádějí, že první valašky se na Moravu dostaly z východních Karpat koncem 14. století, přičemž již v první polovině 16. století se rozšířily v celé její východní části. S úpadkem salašnictví na konci 18. století, který odstartovalo rentabilnější lesní hospodářství, ale i dovoz levné, kvalitní australské vlny a rozšíření nových textilních surovin, však začaly počty valašek klesat. Další zdecimování jejich stavů přinesly obě světové války a tradiční horské salaše se uchovaly jen v Radhošťských Beskydech, na Javorníkách a v severovýchodní části Bílých Karpat. Na přelomu 40. až 50. let minulého století se započalo se zušlechťováním valašských ovcí, které bylo završeno v roce 1982 uznáním plemene zušlechtěná valaška na Slovensku. Na Moravě se původní valašky křížily s východofrískými berany, čímž vznikla samostatná skupina ovcí – zušlechtěné východofríské valašky chované převážně na Valašsku. Pravděpodobně první cílevědomý záměr zachovat genofond původní valašky realizoval doc. Ing. Bora Čumlivski, CSc., nákupem několika zvířat v Bielom Potoku u Ružomberka a jejich soustředěním ve svém chovu v Praze. V osmdesátých letech byla skupina valašských ovcí exportována do Německa, kde se doposud udržuje, a postupně rozšiřuje jejich chov v původní formě. V roce 1999 byly valašské ovce zařazeny do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství.
Rodinnou farmu v Novohradských horách v nadmořské výšce 650 metrů založil Ing. Jan Vejčík v roce 2003, kdy si nechal vrátit 18 hektarů půdy.
„S chovem valašek jsme začali od počátku založení farmy, a to dovozem patnácti  bahnic z Německa a nákupem dalších zvířat od chovatelů z Moravy. Od roku 2004, kdy jsme dali dohromady základní stádo s více než padesáti bahnicemi, doplňujeme chov vlastním odchovem, přičemž cílový stav je okolo 250 valašek. Chováme pouze čistokrevná zvířata zapsaná v plemenné knize a zařazená do kontroly užitkovosti,“ uvedl majitel jediného šlechtitelského chovu původní valašky v České republice.*
Více se dočtete v zářijovém čísle časopisu Náš chov

Komentáře ke článku 1

  • Vladimíra Křenková

    Bezva, že se píše o Valaškách. Bohužel opět zkreslené informace. Prezentovat berana znečištěného po průjmu, ovci ze které opadává vlna, a majitel s pohárem bez zvířete…to už je fakt jen ubohost. Ubohost ne autora článku, ale majitele šlechtitelského chovu. Pokud vás zajímá opravdový chov Valašek, bylo by možná dobré oslovit více chovatelů, kteří jsou pro plemeno opravdovým přínosem. Vlastně nejen pro plemeno Valaška, ale pro zemědělství vůbec.
    Status šlechtitelský chov totiž není všechno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *