Soutěž pro chovatele dojnic (I)

Ve čtvrtém ročníku soutěže o Mléčnou farmu roku 2008 se podobně jako předešlé roky hodnotily jakostní ukazatele, průběh procesu dojení, rutina dojičů, čistota mléčné žlázy, použití dezinfekce před dojením a po něm, zdraví strukových kanálků a stav dojicí techniky. Důležitý byl také počet somatických buněk zjišťovaný v kontrole užitkovosti. Péče o krávy stojící na sucho a v laktaci, management odchovu telat a kvalita krmiv se sledovaly jako doplňkové ukazatele. Do druhého kola soutěže Mléčná farma roku 2008 postoupilo čtrnáct chovů dojnic.

Dokladem toho, že o soutěž Mléčná farma roku je mezi českými chovateli stále větší zájem je letošní rekordní počet přihlášených. Do závěrečného kola odborná komise vybrala chovatele z Kratušína, Malont, Tiché, Topolné, Tošanovic, Kunčic, Určic, Šošůvky, Olešné, Roudnice, Mžan, Slovče, Kostomlat a Petrovic.
Soutěž vyhlašuje společnost Pfizer Animal Health a také ji společně s firmou CRS Marketing sponzoruje. Cílem projektu je ocenit úsilí, které vyžaduje produkce kvalitního mléka.

Podmínky soutěže
Účastník soutěže musí být chovatelem skotu na území České republiky a musí mimo jiné pravidelně sledovat počet somatických buněk v mléce v rámci kontroly užitkovosti.
Účastníci soutěže v prvním kole vyplnili a odeslali jednoduchý dotazník pro informaci komise a výběr farem pro další kolo. V dotazníku se vyplňovaly údaje o farmě a mléčné produkci, jakostní ukazatele mléka a způsoby sledování počtu somatických buněk, popis dojicího zařízení a postup při dojení, respektive hygieny mléčné žlázy. Důležité jsou i údaje o zdravotním stavu stáda, péči o dojnice v období laktace a stání na sucho a blok otázek týkajících se krmiv pro dojnice a jejich konzervace.


Horní Tošanovice

Farma v Horních Tošanovicích je součástí společnosti Tozos, s. r. o., která hospodaří v okrese Frýdek-Místek. Průměrná užitkovost asi 380 holštýnských dojnic je 10 231 l za laktaci, obsah tuku je 3,66 % a bílkovin 3,2 %. Somatické buňky dosáhly v průměru hodnoty 198 tisíc v jednom ml mléka a celkový počet mikroorganismů byl 27 tisíc v ml. Mléko dodávají do mlékárny Kunín.
Podle zootechničky Ing. Evy Piskořové se měsíčně léčí mastitidy asi u 20 krav. Pro dojení se používá rybinová dojírna Fullwood s počtem stání 2 x 13, před dojením struky dezinfikují za použití přípravku Deosan Uddercare a po dojení používají Valliant Teat Dip. Pro toaletu vemene jsou k dispozici individuální hadrové utěrky, které se po dojení perou v průmyslové pračce. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji, v boxech jsou matrace, shrnovací lopaty pro odkliz kejdy z hnojných chodeb projíždí 12krát až 13krát za 24 hodin.
Dojnicím se krmí jetelotravní senáž, kukuřičná siláž, CCM, vlhké šrotované obilí, seno, cukrovarnické řízky. Krávy se v Tošanovicích zasušují částečně antibiotiky a ty, které nikdy neměly zánět a počet somatických buněk mají stabilně pod 200 tisíc v ml, se zaprahují bez antibiotik přípravkem Orbesal.

Kostomlaty nad Labem
Na farmě Dvůr Kostomlaty, s. r. o., chovají 160 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 9200 l mléka. Tučnost mléka je 3,81 % a obsah bílkovin 3,29 %. Průměrný počet somatických buněk je 184 tisíc v mililitru a celkový počet mikroorganismů 15 tisíc v mililitru mléka.
Měsíčně ošetřují podle zootechničky Ing. Jitky Smutné asi pět krav s mastitidou a k léčbě používají nejčastěji Kefamast a Tetradeltu.
Dojí se v rybinové dojírně AUD 2000 s 2 x 6 stáními. Dojičky používají jednorázové utěrky vlhčené kyselinou peroctovou k dezinfekci před dojením, po dojení se struky dezinfikují prostředkem IO Shield. Mléko vykupuje Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy, sídlící v Benešově u Prahy.
Krávy v Kostomlatech zaprahují s použitím kombinace antibiotických a neantibiotických prostředků (Kloxerate plus DC a Orbesal). Krávy stojící na sucho jsou ustájeny na hluboké podestýlce, v produkční stáji je ustájení volné v dostýlaných boxech.
Odchov telat je vzdušný, v období mléčné výživy jsou ustájena v individuálních stlaných kotcích a starší telata ve skupinových venkovních kotcích pod přístřeškem.
Komponenty směsné krmné dávky pro dojnice jsou vojtěšková senáž, kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky, seno.

Farma Kratušín
Zemědělské hospodářství v Kratušíně je rodinná farma na Prachaticku. Chovají asi 75 dojnic plemene český strakatý skot a v posledních letech využívají k inseminaci býky montbeliard. Užitkovost krav je 6783 l mléka za laktaci s průměrným obsahem 3,9 % tuku a 3,6 % bílkovin. Průměrný počet somatických buněk v mléce je asi 200 tisíc v ml a celkový počet mikroorganismů 18 tisíc v ml mléka.
Na farmě jsou dojnice ustájeny ve vazné stlané stáji (K 72) a dojí se na stání do potrubí, od 30. dubna jsou zvířata každoročně celodenně na pastvě. Telata jsou po dobu šesti až sedmi týdnů ustájena v plastových venkovních boudách a potom skupinově ve venkovním výběhu s přístřeškem.
Podle zootechničky Ivety Fiedlerové používají v poslední době k inseminaci i plemeno charolais a odchovávají se masná telata.


Kunčice pod Ondřejníkem
V Kunčicích hospodaří rodina Slaninových od roku 1992. Slaninovi chovají 50 krav kříženek českého strakatého plemene a plemene červeného holštýnského s průměrnou užitkovostí 7153 l mléka, tučností 4,21 % a bílkovinami 3,49 %. Mléko s průměrným počtem somatických buněk kolem 65 tisíc v mililitru a celkovým počtem mikroorganismů 22 tisíc v mililitru dodávají do mlékárny Kunín.
V Kunčicích se krávy celoročně pasou (v zimním období mohou využívat pastevních výběhů), ustájení je volné s dostýlanými boxy. Dojí se v šestimístné dojírně dánské firmy Sac. Po dojení se dezinfikuje prostředky řady Valiant. Všechny krávy zaprahují pomocí antibiotik (Drycloxa-Kel, Polydry). Pro onemocnění mastitidou se léčí nevýše jedna kráva za měsíc a používá se antibiotika Nafpenzal. Zabřezávání dojnic po inseminaci je stoprocentní, podle farmáře Rudolfa Slaniny je nejdůležitější pro dobré výsledky reprodukce volné ustájení a hlavně výborné zdraví zvířat.
Krmí se vojtěšková, jetelotravní a travní senáž a obilí vlhčené před šrotováním. Krávy mají ad libitní přístup k balíkům sena.

Bemagro, a. s., Malonty
Na farmě v Meziříčí na Českokrumlovsku chovají celkem 360 krav plemene holštýnského s průměrnou užitkovostí 6716 l za laktaci, s tučností 3,77 % a s obsahem bílkovin 3,07 %. Průměrný počet somatických buněk v mléce činí 218 tisíc v mililitru a celkový počet mikroorganismů 13 tisíc v mililitru. Mléko se zpeněžuje jako ekologické v mlékárně ve Velkém Meziříčí.
Krávy se dojí dvakrát denně v rybinové dojírně Wesfalia s 2 x 10 stáními. K dezinfekci struků po dojení používají například IO Shield. K léčení mastitid (kromě Lincocinu) a jiných onemocnění nebo poranění využívají také vlastní masti, vyrobené ze sádla a bylinek, které se pěstují v areálu. U jalovic se využívá přirozené plemenitby, ve stádě je býk plemene český strakatý.
Krávy v laktaci i suchostojné jsou ustájeny ve volné boxové stáji s pryžovými matracemi v boxech s možností pastevního výběhu.
Telata zůstávají podle zootechničky Ing. Jany Brychtové pět dní po narození pod matkou (podle požadavků na ekologické chovy) a později jsou ustájena skupinově v přístřešcích. Krávy se od jara do podzimu pasou, v letním horkém období se využívá i noční pastvy, zvířata se neodrohovávají. Krmí se jetelotravní senáží, luskovinami (lupina), LOS, GPS, senem.

ZAS Mžany, a. s.
Jak uvedl zootechnik Ing. František Šitler z farmy VKK Mžany, chovají 489 krav plemene české strakaté, s denní užitkovostí 17,82 l (asi 6500 l za rok), s obsahem 3,79 % tuku a 3,39 % bílkovin. Průměrný počet somatických buněk dosahuje 168 tisíc a 11 tisíc je celkový počet mikroorganismů v mililitru mléka. Během měsíce onemocní mastitidou přibližně dvanáct krav.
Plošně se zaprahuje antibiotiky Drycoxagel a bariérovým prostředkem Calgodip.
Využívá se rybinová dojírna Fulwood s rychlými odchodem a 2 x 12 stáními. Mléko dodávají do mlékárny Müller Sachsen GmbH, složka CZ.
Suchostojné krávy jsou ustájeny na hluboké podestýlce v původní stáji, ale v Mžanech postavili novou porodnu, která je světlá, s ustájením volným kotcovým a s přístřeškem, pod kterým se umístí boudy pro telata. V produkční stáji je volné ustájení s dostýlanými boxy.
Krmí se vojtěškovou, jetelovou senáží, kukuřičnou siláží, LKS, luskovinami, cukrovarnickými řízky, senem. Pivovarské mláto je naváženo do krytého skladu a je určeno k přímé spotřebě.


Farma Olešná

V zemědělském podniku Solmilk, a. s., na farmě v Olešné chovají 330 krav holštýnského plemene, mléko dodávají od začátku letošního roku do mlékárny v Hlinsku. Dříve zpeněžovali mléko v mlékárně Pribina. Dojí se v rybinové dojírně Mielle s 2 x 8 stáními. Vemeno dojičky před dojením sprchují a utírají do sucha, po dojení používají k dezinfekci Filmadine. Průměrná užitkovost stáda je podle zootechniků Jiřího Kaňkovského a Karla Krajíčka 10 228 litrů s tučností 3,5 % a s 3,2 % bílkovin. Průměrný počet somatických buněk je kolem 300 tisíc v mililitru a celkový počet mikroorganismů 7000 v mililitru mléka.
Dojnice jsou ustájeny ve volné stáji s boxy dostýlanými řezanou slámou, volné dostýlané boxy jsou také ve stáji pro suchostojné krávy. Zaprahuje se pomocí kombinace antibiotik a neantibiotických prostředků (Drycoxagel a Orbesal). Paznehty ošetřují všem kravám dvakrát za rok.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *