Archiv pro štítek: s. r. o.

Filtr

Barevné slepice s dobrou užitkovostí

Společnost Líheň Studenec, s.,r.o., patří k jednomu ze dvou tuzemských podniků s uznaným šlechtitelským chovem nosného typu slepic. Výsledným produktem šlechtění jsou nosnice dominant určené pro samozásobitelskou sféru. Ze šlechtitelské dílny nedaleko Náměšti nad Oslavou se pro domácí, ale i zahraniční trh vyprodukuje okolo tří milionů kuřat v 16 barevných...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Technologická revoluce s dvouletou návratností

Již více než dvacet let se společnost Sušárna Pohořelice, s. r. o., zabývá výkrmem brojlerů. Ke své specializaci momentálně využívá haly ve čtyřech střediscích s kapacitou pro 700 tisíc kuřat. V dubnu zkolaudovaná hala vybavená moderními technologiemi je pro uvedenou společnost dalším krokem k posílení konkurenceschopnosti na trhu. ...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Není vejce jako vejce

Řeč je samozřejmě o slepičích vejcích dodávaných do tržní sítě. Zatímco u čerstvých konzumních vajec je z pohledu spotřebitele rozdílovým ukazatelem jejich velikost, případně zbarvení skořápky, u vařených vajec je to jejich loupatelnost, konzistence bílku a zbarvení žloutku. Chovatelé nosnic, kteří se kromě produkce čerstvých vajec zabývají ještě jejich zpracováním,...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Komfort ve stáji je základem užitkovosti

Bude to již bezmála dvacet let, co se bratři Josef a Milan Draguňovi rozhodli pro podnikání v zemědělství se specializací na živočišnou výrobu, respektive výkrm drůbeže. V roce 1997 začínali s krůtami, které však po stále nižší poptávce na trhu a problematičtějším zpeněžování nahradili v posledních devíti letech výkrmem brojlerů....

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat

Výkonnou genetiku je třeba nakrmit

Zemědělský podnik Zemos Křenov, s. r. o., hospodaří na Svitavsku na výměře 1400 ha zemědělské půdy. Rostlinnou výrobu má postavenou na produkci tržních plodin zastoupených ozimou pšenicí, sladovnickým ječmenem a řepkou. Základem živočišné výroby je chov prasat. Pro efektivní produkci vepřového masa museli chovatelé zmiňovaného podniku z Pardubického kraje přistoupit...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat