Stříbro za novinky v Hannoveru

Na listopadovém veletrhu EuroTier v německém Hannoveru získalo celkem šestadvacet z 260 přihlášených firem ocenění za novinky stříbrnými medailemi. Tři produkty ohodnocené zlatem byly představeny v minulém čísle týdeníku Zemědělec. Nyní uvádíme přehled všech stříbrných ocenění.

Dezinfekce zabíjí i priony

Výrobce: Menno Chemie-Vertrieb GmbH, Norderstedt
Neopredisan 135-1 je dezinfekční prostředek proti následujícím endoparazitům: škrkavce prasečí, kokcidiózám, kryptosporidiím, klostridiím, tuberkulóze, bakteriím, houbám či plísním. Jeho účinnou látkou je Preventol CMK (4-chlor-m-kresol). U většiny endoparazitů dochází k tomu, že nakažená zvířata vylučují parazity výkaly, například v oocystách, kterými se mohou nakazit další kusy. Většina ošetření odčervovacími prostředky nebo kokcidiostatiky vede ke zlepšení onemocnění. Přitom ale zabíjejí jen dospělce a vegetativní formy ve zvířeti. To však nestačí, vylučované latentní stadia endoparazitů na stájové plochy mohou po dost dlouhou dobu v rozsahu měsíců či let zůstat infekční.
Neopredisan působí proti vyloučeným endoparazitům a jejich latentním formám, a tak dramaticky snižuje riziko infekce, které mohou představovat stájové plochy. Zesiluje tak účinnost odčervovacích prostředků a kokcidiostatik.
V Institutu Roberta Kocha provedli pokusy na stanovení inaktivace prionu přípravkem Neopredisan. Test proběhl na křečcích infikovaných scrapií. Vědci potvrdili stoprocentní účinnost přípravku jako inaktivujícího priony při dvouprocentní koncentraci.

Příjemné napájení

Výrobce: Förster-Technik GmbH, Engen
Ukazatelem zdravotního stavu telat je nejen měření tělesné teploty, ale i informace o příjmu vody a krmiva. Automatickým zjišťováním příjmu vody zvířetem lze včasně rozpoznat onemocnění a provést odpovídající profylaxi. Zjištěná data o příjmu vody lze vztáhnout k údajům o výši příjmu objemného a koncentrovaného krmiva, či řídit podle něj mléčný odstav. Veškerá sebraná data se vyhodnocují na PC a lze je kombinovat s dalšími kontrolními údaji o zvířeti. Systém lze kombinovat s dalšími běžnými napáječkami a získají se exaktní údaje, dokonce i při velmi malém příjmu vody.
Eurotier 2 Napáječka s měřicím zařízením

Flexibilní stěny

Výrobce: AGROTEL GmbH, Neuhaus/Inn
Vybudování buněk na obilí v budovách je zpravidla spojené s vysokými zdmi. U výrobku oceněného v Hannoveru však jde o mobilní textilní stěny, které lze podle potřeby měnit.
Ochranné pilíře jsou kovové a jako oddělovací stěny slouží vypnuté textilie. Jednotlivé stěny jsou vyrobeny z velmi lehkého materiálu a mají jednoduché použití. Díky provedení do L není potřeba žádné ukotvení do podlahy. Výška stěn se pohybuje od 2,4 do tří metrů, instalace v hale je rychlá. Obilí je možné sušit i provětráváním.
Eurotier 3 Textilní stěny buněk na obilí

Dávkování účinných látek

Výrobce: Bürkert GmbH &Co. KG, Ingelfingen
Oceněný výrobek umožňuje kontinuální dávkování účinných látek do vody s bezpečnou dokumentací a možností kalibrace vody i účinné látky. Lze tak přidávat tekuté látky, jako jsou například okyselovadla, vitaminy, ředidla a další. Průtok vody se pohybuje u jednotlivých typů od dvou po 1500 litrů za hodinu a lze jej opticky sledovat. Přípravek se dávkuje v koncentraci od 0,01 do 99,9 %.
Výjimečnost zařízení konti-Dos spočívá v kontinuálním systému, díky němuž je koncentrace dávkového média rovnoměrná. Průtok je měřen vysoce citlivými senzory s impulsy nad 250 na litr. K nastavení dávkování slouží jednoduchý software. Lze nastavit dávkování vody i její síla proudu.
Eurotier 4 – Zařízení konti-Dos určené k dávkování tekutých účinných látek do napájecí vody

Váha jako hřadlo

Výrobce: Big Dutchman International GmbH, Vechta
Plně mobilní váha na zvířata z vývoje firmy je na trhu světově ojedinělým systémem, protože je konstruovaná jako hřadlo a redukuje na minimum náklady na vážení drůbeže, především v klecích, odchovu a v systémech chovu v malých skupinách. Lze tak vážit po libovolnou dobu a na různých místech ve stáji. Forma hřadla je pro drůbež přirozená, a proto na ni zvířata ráda sedají. Váhu lze snadno do klece či zařízení pověsit nebo kamkoliv umístit na podlahu. Zařízení je vybavené baterií, která slouží jako zdroj proudu a vydrží více dní. Data se průběžně ukládají do počítače.
Je mnoho důvodů, proč zvířata vážit:
 redukuje se anonymita zvířat; lze lépe analyzovat problémy ve stáji, které vzniknou díky rozdílným podmínkám prostředí;
 nosnice reagují na onemocnění ztrátou hmotnosti, pokud je jim chladno také mění metabolismus a zvyšují příjem krmiva a hmotnost, to vede následně ke snížení počtu snesených vajec;
 pokud nemají nosnice na počátku snáškové periody optimální živou hmotnost, dochází ke ztrátám na užitkovosti;
 ztrátou hmotnosti reagují slepice i na nedostatek energie v krmivu;
 ztrátou hmotnosti reagují i kuřata v odchovu na stres.
Eurotier 5 – Váha na drůbež jako hřadlo firmy Big Dutchman

Kondiční krmení a automatická selekce

Výrobce: Hölscher + Leuschner GmbH & Co., Emsbüren
Ocenění si firma odvezla z veletrhu za plně automatické kondiční krmení pro prasnice a zároveň body – condition – scoring, hodnocení kondice. Ta se hodnotí prostřednictvím pevně vestavěné kamery, která sejme obraz a ten je počítačově zpracován. Výsledkem je přizpůsobené krmení jednotlivých kusů či celé skupiny. Zařízení lze propojit i s jinými krmnými systémy. Optisau přinese chovateli s menším vynaložením pracovního času nižší náklady.
V nabídce je vybavení zároveň s třídicím zařízením, osvětlením, kamerou, software a krmítkem. Prasnice se chovají v sociálně stabilních skupinách, přitom je však možné rozdílně krmit.
Eurotier 6 Kondiční krmení pro prasnice s kamerou k hodnocení kondice

Míchání nově

Výrobce: Big Dutchman International GmbH, Vechta
Nové míchací zařízení je určené pro systémy tekutého krmení prasat a fermentory. Je kompletně vyrobené z ušlechtilé oceli a zavěšené v tanku. Není třeba jej složitě kotvit do podlahy nebo požívat spojky. Proto jej lze i snadno opravovat.
Nové míchací zařízení se jednoduše zavěsí na držák, motor je utěsněn technikou chráněných ložisek. Tak se uživatel vyvaruje problémů s netěsností a korozivností. Konstrukce míchadla je taková, že narušuje vzduchové bubliny, které se v tanku vytvářejí. Nemohou se tak množit aerobní mikroorganismy.
Foto Eurotier 7: Nové míchací zařízení pro tekuté krmení prasat

Vyšší účinnost ventilace

Výrobce: Big Dutchman International GmbH, Vechta
Statické a radiální komponenty ventilátoru odklánějí proud vzduchu v axiálním směru. Tak dochází jednoduchým způsobem ke zvětšení rychlosti proudění a výškového sloupce, tedy účinnosti. Zařízení je z plastu zesíleného skelnými vlákny, jeho montáž je jednoduchá a lze lehce vsadit do větracího komína. Další upevnění není třeba.
Eurotier 8 a, b Nově konstruovaný ventilátor s vyšší účinností

Trénink pro kuřata

Výrobce: Salmet International GmbH, Dietzenbach
Podle nové platné vyhlášky musejí být kuřičky chovány ve stejném zařízení, jako je určeno pro nosnice. Pro více etážní podlahové chovy to znamená odpovídající, tedy stejný systém použití i v jejich odchovu. Vzniká však problém, kuřata se v prvních týdnech věku nedostanou na vyšší podlaží a přitom ve spodní rovině nejsou umístěna žádná stájová zařízení.
Oceněný systém sestává z výškově přestavitelných krmítek a napáječek, které se využijí po dobu čtyř týdnů a poté se definitivně přemístí nahoru. K podpoře pohybové aktivity kuřat se zařízení instaluje prostorově na různá místa. Jde o výrazné ulehčení managementu chovu.
Eurotier 9 Systém přestavitelných komponent pro kuřata v etážových chovech

Kontrola mastitid

Výrobce: IfU GmbH – Privates Institut für Umweltanalysen, Llichtenau
Mobilní zařízení SMS 4000, které kontroluje vodivost mléka, umožňuje v jednom pracovním sledu současně oddojení všech čtvrtí se stanovením případných změn. Okamžitě se zjistí změny ve vodivosti mléka mezi jednotlivými čtvrtěmi. Zároveň je možné naměřené údaje uložit do paměti využít je při denní kontrole zdraví vemene.

Pasterace v malém

Výrobce: Förster-Technik GmbH, Engen
Pasterace je základním předpokladem při profesionálním přímém marketingu. Lze poté profitovat z přidané hodnoty. S vlastními pasterovanými produkty je možné získat nové zákazníky.
Nově vyvinutý „stříbrný“ kompaktní paster funguje na osvědčeném principu vysoce výkonného ohřívače k temperování mléka pro telata. Je plně automaticky a flexibilně přizpůsobivý různým množstevním potřebám. Ideální je pro denní množství od deseti do tisíce litrů. Lze jím však zpracovat i jen 2,5 litru mléka. Pasterace je rychlá – mléko se zahřeje během několika vteřin a pak je zchlazeno, aniž by došlo k přehřátí. Rozměry zařízení jsou 0,4 x 0,5 x 1,2 metru. I čištění je jednoduché cirkulací vody s čisticím prostředkem. Výkon: 5,5 – 8,1 kW, dvoustupňové zahřátí, 5,5 kW/ 100 l.

Dva kanci najednou

Výrobce: Genes Diffusion, F-Douai
Jde o novou technologii vhodnou pro inseminační stanice kanců s kapacitou od 80 až 100 zvířat. Se zařízením Collectis lze zdvojnásobit produktivitu práce při odběru spermatu. Zařízení se skládá ze dvou nerezových atrap se sběrnou vaginou a jedním kontrolním boxem s konektorem. Nejprve je kanec stimulován, pak již probíhá odběr automaticky. Vše je uzavřené, proto nemůže docházet ke kontaminaci, celý sytém řídí počítač. Pracovník odebírá vždy dva kance najednou a stojí přitom mezi fantomy.
Tento systém již nakoupili pro inseminační stanici s 2000 kanci v Landshutu. Komplet se dvěma fantomy a ostatními zařízení stojí celkem 18 900 eur.
Eurotier 10 Fantom pro kance, který umožňuje zdvojnásobit výkonnost při odběru.

Další medaile získaly německé společnosti za software vhodný pro management stád. Šlo o firmy: dsp-Agrosoft, LVA f. Tierhaltung d. LWK Hannover, Howema, Mannebeck, Agrocom, , Stuhl regelsysteme, Weda a Hoffrogge & Döhring Consulting Company.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *